N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Athenagoras, 

kristen apologet fra Athen, 100-t.

Oprettet 13. sept. 2001. Revideret marts 2018.

Anders-Christian Jacobsen: Athenagoras – i: In Defence of Christianity. Early Christian Apologists, ed. Jakob Engberg m.fl., Frankfurt: Peter Lang 2014, 81-100. [Dansk original 2006].

Anders-Christian Jacobsen: Athenagoras – i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 125-152. [Engelsk version 2014].

Anders Holkers: Athenagoras. En apologet från andra århundradet.  Göteborg: Wald. Zachrisson 1906, VIII+159 s. [Diss. Lund].

Athenagoras. Tatian. Brevet til Diognet. Oversatte af S.B. Bugge. (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 14), Christiania: Malling 1886, 146 s.

Retur