N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Lucifer af Cagliari, biskop på Sardinien, død 370

Udskrift 16. jan. 2002. Andre navneformer: Lucifer Calaritanus.

Gösta Thörnell: Studia Luciferiana. (= Skrifter utg. av Kgl. Hum. Vetenskabssamf. i Uppsala 28,2), Uppsala 1933, 34 s.

C.P. Caspari: En ny oldkirkelig Daabsbekjendelse og en oldkirkelig Tale over den. Udgivne af to Haandskrifter i det kejserlige Bibliothek i Wien og ledsagede med en Række Bemærkninger. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 288-345.

Retur