N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Boethius, Anicius Manlius Severinus 

romersk filosof og statsmand, ca. 480 - 526 

Fulde navn: Anicius Manlius Severinus Boethius. 
Oprettet 13. sept. 2001. Nyeste titler først.
Ajourført marts 2018. 

Boethius: Filosofiens trøst, og det anonyme skrift Theoderiks historie. På dansk ved og med kommentar af Torben Damsholt. (Multivers klassiker), København: Multivers 2008, 267 s. 

Sten Ebbesen: Boethius on the Metaphysics of Words – i: Boèce ou la chaîne des savoir, ed. Alain Galonnier, (Philosophes Médiévaux 44), Louvain 2003, 257-275. 

Frode Kirkholt: Om likt og ulikt. Analogier og motsetninger i Boethius’ Filosofiens trøst. Universitetet i Oslo 2003, 141 s. [Utrykt hovedopgave i idéhistorie]. 

Anicii Manlii Severini Boethii De syllogismo categorico. Critical edition with an introduction by Christina Thomsen Thörnqvist. Göteborg 2001, 290 s. [Disp. Göteborg Univ.].

Sten Ebbesen: Boethius as an Aristotelian Scholar – i: Aristotle Transformed, the ancient commentators and their influence, ed. Richard Sorabji, London 1990, 373-391. [Genoptryk af artikel fra 1987 med mindre ændringer]. 

Boëthius: Filosofins tröst. Inledning, översättning och kommentar av Bertil Cavallin. Stockholm: Atlantis 1987, 193 s.

Sten Ebbesen: Boethius as an Aristotelian Scholar – i: Aristoteles, Werk und Wirkung, Band II: Kommentierung, Überlieferung, Nachleben, hrsg. Jürgen Wiesner, Berlin 1987, 286-311.

Niels Jørgen Green-Pedersen: The tradition of the topics in the Middle Ages. The commentaries on Aristotle’s and Boethius’ »Topics«.  München: Philosophia 1984, 458 s. [Disputats, Københavns Universitet].

Boethius: Filosofiens trøst, [oversat af] Egil Kraggerud. (Thorleif Dahls Kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1981, 167 s.

Nils Lindahl: Vollständiges Glossar zu Nothers Boethius De consolatione philosophiae, Buch I. Uppsala: Almqvist & Wiksell 1916, 110 s. [Disp.]

Johannes Paulson: De fragmento Lundensii Boethii de institutione arithmetica librorum. (Lunds universitets årsskrift 21, Philosophi ... 4), Lund 1885, 30 s.

F. Gustafsson: De codicibus Boetii De institutione arithmetica librorum bernensibus. (Acta Societatis Scientiarum Fennicae 11), Helsingforsiae 1880, 341-344.

Carl Fredrik Bergstedt: De vita et scriptis Anicii Manlii Torquati Severini Boethii. Diss., præs. Jonas Sellén. Upsaliæ 1842, 17 s.

A. M. T. S. Boetii Philosophiens Trøst i fem Bøger. Oversat og forsynet med nogle Anmærkninger af Peder Bering Giørup. København 1756, xii+244 s. 

Consolatio philosophiae. Det är: Vishets tröst. Funnen af A.M.S. Boêtio, en ärlig romare. Brukad af A[braham] M. S[ahlstedt]. Stockholm: Salvius 1744, 128 s.

Retur