N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Clementinerne, Pseudo-Clementinerne 

/ Clemens Romanus (pseudo), 

apokryfe skrifter tilskrevet Clemens af Rom

Oprettet 14. okt. 2001. Revision marts 2018. 

Päivi Vähäkangas: Christian Identity and Intra-Christian Polemics in the Pseudo-Clementines – i: Others and the Construction of Early Christian Identities, ed. Raimo Hakkola m.fl., (Publications of the Finnish Exegetical Society 106), Helsinki 2013, 217-235.

Päivi Vähäkangas: Rejection and Reception of Philosophy in the Letter of Eugnostos (NHC III,3 and V,1) and Pseudo-Clementine Recognitions. Helsinki: University of Helsinki 2012, 274 s. 

Pseudo-Klemens’ homilier. Oversat af Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes –  i: Tidligkristne apokryfer. Utvalg, innledende essay og introduksjoner av Reidar Aasgaard, Oslo: Bokklubben 2011, 257-294. 

Oskar Skarsaune: Paul and Peter in Antioch. Traces of a Conflict from Galatians to the Pseudo-Clementines – i: Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström, ed. Marjo Ahlqvist m.fl., Åbo 2010, 269-290.

Ole Chr. Kvarme: Early Jewish Christianity and the Pseudo-Clementines. An introduction to the works of H.J. Schoeps and G. Strecker – i: Mishkan 13 (Jerusalem 1990), 62-70.

Einar Molland: A Lost Scrutiny in the Early Baptismal Rite – i: Studia Patristica 5 (Texte und Untersuchungen 80), Berlin 1962, 104-108. [Norsk original 1958. Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 231-234].

Einar Molland: Et tidlig forsvunnet ledd i den kristne dåpsritus – i: NTT 59 (1958), 65-75. [Fransk version 1958, engelsk version 1962].

Einar Molland: Une trace de la formule archaïque tiv kwluvei dans un rite baptismal (Homélies Clémentines XIII,5) – i: Euvcaristhvrion Timhtiko" tovmo" JAmivlka S. jAlibisavtou [græsk tekst, festskrift for Hamilcar Alicisatos], Athen 1958, 262-265. [Norsk original 1958].

Einar Molland: La circoncision, le baptême et l’autorité du décret apostolique (Actes XV,28 sq.) dans les milieux judéo-chrétiens des Pseudo-Clémentines – i: Studia Theologica 9 (1955), 1-39. [Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 25-59].

Einar Molland: La thèse »La prophétie n’est jamais venue de la volonté de l’homme« (2 Pierre I,21) et les Pseudo-Clémentines – i: Studia Theologica 9 (1955), 67-85. [Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 61-77].

Gottlieb Klein: [Bidrag side 77-184 til bogen] Zur Entstehung der pseudoclementinischen Schriften, von Berhard Rehm. Berlin: Alfred Töpelmann 1939, side 77-184.

Klementinerne. Livsbillede fra kristenold. Af C.F. Jakobsen – i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1877, 2. halvårgang (Odense 1877), 420-485.

C.E. Scharling: Clementinerne, den ældste christelige Roman. Et Bidrag til Kundskab om det Nye Testamentes apocryphiske Literatur – i: Theologisk Tidsskrift 3 (Kbh. 1839), 1. Hæfte, 1-110. [Er også udgivet som særtryk 1838. Genoptrykt i: C.E. Scharling, Theologiske Afhandlinger 1880, 243-343].

C. Thorkildsen: Fortolkning af de clementinske Homilier 12,XI og Parallelstedet i Epitome LXXIX – i: Theologisk Tidsskrift 3 (Kbh. 1839), 2. Hæfte, 133-152.

C.E. Scharling: Clementinerne, den ældste christelige Roman. Et Bidrag til Kundskab om det Nye Testamentes apocryphiske Literatur (Særsk. Aftryk af »Theologisk Tidsskrift« 3. Bd., 1. H.). København 1838, 110 s.

Retur til A2 Kirkefædre