N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Johannes af Dailam, østsyrisk munk fra 700-tallet 


Oprettet april 2018.

Jonas Karlson: Den heliga Johannes av Dailam och hans orientaliska liv – i: Ad fontes. Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen, ed. Carl Johan Berglund & Daniel Gustafsson, Skellefteå 2015, 229-242. 

Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk