N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Dorotheus / Dorotheus Gazeus

abbed for et kloster nær Gaza, 500-t.

Siden oprettet 2001. Ajourført marts 2018. 

Dorotheos av Gaza: Undervisande tal och brev. I urval, översättning av Per Rönnegård.     Skellefteå: Artos 2012, 104 s.


Dorotheos av Gaza: Undervisande tal. Övers. Per Rönnegård –   i: Svenskt patristiskt bibliotek, band V: Asketer och munkar, ed. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2008, 211-220.

Abba Dorotheoksen kaksitoista opetuspuhetta. Suom. Kyllikki Härkäpää.    Porvoo: WSOY 1979, 139 s.

Retur