N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Johannes Damaskenos, græsk-byzantinsk teolog, o. 650 - o. 750

Oprettet 2002. Ajourført aug. 2007 og april 2018.
Andre navneformer: Iohannes Damascenus, Johannes Damascenus. 

Helena Bodin: Ikonens semiotik hos Johannes Damaskenos och Boris Uspenskij –    i: Ad fontes. Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen, ed. Carl Johan Berglund & Daniel Gustafsson, Skellefteå 2015, 57-70.

Anne Karahan: Johannes Damaskenos. De heliga bildernas förkämpe –    i: Gud er alltid større. Kirkefedrenes teologiske språk, ed. Ståle Johannes Kristiansen & Peder K. Solberg, Oslo: Novus forlag 2015, 273-288. 

Anne Karahan: De heliga bildernas försvarare och förklarare. Johannes Damaskenos –    i: Ad fontes. Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen, ed. Carl Johan Berglund & Daniel Gustafsson, Skellefteå 2015, 213-227.

Johannes Damaskenos: Den ortodoxa tron. Svensk översättning av Olof Andrén med förord av Folke T. Olofsson.    Skellefteå: Artos & Norma 2014, 219 s.

Legenden om Barlaam och Joasaf. Översättning från grekiskan av Barbro Styrenius.     Skellefteå: Artos 2014, 287 s. 

Johannes Damaskos: Tre försvarstal mot dem som förkaster de heliga bilderna. Svensk översättning av Olof Andrén. Inledning av Anne Karahan.     Skellefteå: Artos 2008, 176 s. 

Bo Holmberg: Heterodoxt eller hedniskt? Islambilden i den tidiga kyrkan –    i: Patristica Nordica 4 (Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 105-123.

Reidar Astås: Barlaams og Josaphats saga i nærlys –    i: Maal og minne, Oslo 1990, 124-152. 

Reidar Astås: Romantekst på vandring. ‘Barlaams og Joasaphs saga’ fra India til Island –    i: Edda 90 (Oslo 1990), 3-13.

Pyhä Johannes Damaskolainen, Ortodoksisen uskon tarkka esitys. Vol. 4. Suom. Johannes Seppälä. [Finsk oversættelse af De fide orthodoxa].    Joensuu: Ortokirjan 1989, 128 s.

Pyhä Johannes Damaskolainen, Ortodoksisen uskon tarkka esitys. Vol. 3. Suom. Johannes Seppälä. [Finsk oversættelse af De fide orthodoxa].    Joensuu: Ortokirjan 1987, 128 s.

Pyhä Johannes Damaskolainen: Ikoneista. Kolme puhetta ikonien syyttäjiä vastaan. [Johannes Damascenus: Om ikonerne. Oversættelse eller afhandling af Johannes Seppälä].     Pieksämäki: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 1986, 142 s.

Kjell Ove Nilsson: »Perichoresis« in St. John of Damascus. An Incarnational Theology for our Times? –    i: Xenia oecumenica. In honorem Ioannis Metropolitae Helsingiensis sexagenarii (Missiologian ja Ekumeniikan Seuran julkaisuja 39). Vammala: Vammala Kirjapaino Oy 1983, 158-173.

Pyhä Johannes Damaskolainen, Ortodoksisen uskon tarkka esitys. Vol. 1-2. Suom. Johannes Seppälä. [Finsk oversættelse af De fide orthodoxa].    Joensuu: Ortokirjan 1980, 80+128 s.

Torben Christensen: Johannes Damaskenos’ opgør med Islam –    i: DTT 32 (1969), 34-50. [Genoptrykt i Torben Christensen, Kirkehistoriske afhandlinger, Kbh. 1981, 65-80].

De expositione fidei orthodoxæ anctore Johanne Damasceno dissertatio theologica dogmatico-historica, cujus partem primam ... præside Christiano Er. Fahlcrantz ... mag. Carolus Julius Lénström.     Upsaliæ: Regiæ academiæ 1839, 12 s.

Retur