N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Sulpicius Severus, fransk forfatter, o. 363 - o. 420

Oprettet april 2007. Ajourført april 2018.
Nyeste titler anføres først.

Den heliga Martins liv [Vita sancti Martini]. Oversat af Bengt Ellenberger –    i: Svenskt Patristiskt Bibliotek, band II: Martyrer & helgon, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2000, 194-225.

Per Hyltén: Critical notes on the »Chronica« of Sulpicius Severus –    i: Traditio 19 (New York: Fordham University Press 1963), 447-460.

Per Hyltén: Studien zu Sulpicius Severus.    Lund: Gleerup 1940, xi+163 s. [Disp. Lund Univ.]. 

De syntaxi Sulpicii Severi. Commentatio academico ... in publico defendet Aug. Lönnergren.    Upsaliæ: Edquist 1882, 88 s. [Disp. Uppsala]

Om Biskop Martin i Tours, efter Sulpitius Severus. [Udtog fra Vita S. Martini, oversat af Carl Augustin Høffding Muus] –    i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Fjerde Bog, Kbh. 1880, 313-318. 

Brudstykke[r] af Sulpitii Severi historia sacra. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] –    i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Anden Bog, Kbh. 1877, 78-80 og 193-194. 

Sulpiti Severi Historia sacra, duobus libris comprehensa, cum brevissimis notis, ad calcem additis, in usum studiosae juventutis, an magno ducatu Finlandiae, literis atque impensis J. G[ezelii].      Aboae: Johannes Winter 1669, 192 s.

 

Retur til A2 Kirkefædre