N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Synesios af Kyrene, biskop i Ptolemais, o. 370 - 414

Udskrift 17. febr. 2002. Ajourført febr. 2008 og april 2018.
Andre navneformer: Synesius Cyrenensis.

Bengt-Arne Roos: Nyplatonism och kristendom under senantiken. Synesios från Kyrene –    i: Medusa 13 (Stockholm 1992, nr. 3), 13-29. 

Bengt-Arne Roos: Synesius of Cyrene. A Study in his Personality.    (Studia Graeca et Latina Lundensia 2), Lund: Lund University Press 1991, xvii+157 s. [Disp. Lund Univ.]

Albert Wifstrand: Brief an Bertil Axelson über Synesios (Zum 22.xii.1956) –    i: Classica et Mediaevalia 18 (1957), 130-132.
Gustav Karlsson: Une lettre byzantine attribuée à Synésius –    i: Eranos 50 (1952), 144-145.

Ingeborg Hermelin: Zu den Briefen des Bischofs Synesios.    Uppsala: Almqvist & Wiksell 1934, 89 s. [Disp. Uppsala Univ.]


J.L. Heiberg: Synesios [Tillæg med Udvalgte Breve af Synesios] –    i: J.L. Heiberg, Fra Hellas, København: Pio & Branner 1920, 9-122.

C.E. Scharling: [Anmeldelse af E.T. Clausen 1831] –    i: Maanedsskrift for Litteratur, bd. 7 (Kbh. 1832), 283-300.

Emil Theodor Clausen: De Synesio philosopho Libyæ Pentapoleos metropolita. Commentatio acad. ad gradum licenciati theologiæ.    Hauniæ 1831, 237 s.

Synesius om Fyrstevælden. Oversættelse af det græske med Anmærkninger og en historisk Indledning ved Jens Bloch.    Kiøbenhavn: N. Møller og Søn 1797, 128 s.

 

Retur til A2 Kirkefædr