N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Paulinus af Nola, Meropius Pontius, digter, biskop af Nola, o. 335 - 431

Udskrift 19. jan. 2002. Andre navneformer: Paulinus Nolanus. Ajourført aug. 2007. 

Paulinus av Nola: Brev 31, Till Sulpicius Severus, våren 403, [oversat af Stephan Borgehammar]. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III: Ur kyrkofädernas brev, ed. Stephan Borgehammar, Skellefteå 2001, 149-158. 

Sven Blomgren: De locis nonnullis Paulini Nolani. i: Eranos 76 (1978), 107-120.

Sven Blomgren: Om några ställen i Paulini Nolani carmina. i: Eranos 38 (1940), 62-67.

Retur til A2 Kirkefædre