N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Apostolske Konstitutioner / Constitutiones Apostolorum,
en samling kirkelove fra 300-t.

Andre navneformer: Constitutiones apostolorum. 
Oprettet 12. sept. 2001. Ajourført marts 2018.  

D.G. Monrad: Constitutiones Apostolicæ –  i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 713-723 (§ 41).

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Indledende Forord; Første Afdeling. De virkelige og formentlige orientalske Daabsbekjendelser; 1.1. Daabsbekjendelsen i de apostoliske Constitutioner) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 1-93; 127-128.

C.P. Caspari: Belysning af en Artikel i »Dansk Kirketidende« 1858 Nr. 16: »De apostolske Constitutioner og Daabsbekjendelsen« – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 498-516. [Jf. rettelse i bind 2 (1859), 164].

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (1. Bevis for, at Slutningsordene af den anden Artikel i Daabssymbolet i de apostoliske Constitutioner, i det jerusalemske Daabssymbol &c. ikke ere rettede mod Chiliasmen. Et Tillæg til I.1;  2. Den jerusalemske Daabsbekjendelse i Biskop Cyrill af Jerusalems Katecheser) – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1 (Christiania 1858), 191-233.

Kristian Køster: De apostoliske Konstitutioner og Daabs-Bekjendelsen – i: Dansk Kirketidende, København 1858, 253-258. 

Retur