N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Serapion af Thmuius / Serapion Thumuitensis     

Ægyptisk biskop, død efter 360.
Andre navneformer: Sarapion.
Siden oprettet juli 2015.


Biskop Sarapion av Thmuis böner. Översättning från grekiskan av David Heith-Stade; inledning av Anders Ekenberg. Skellefteå: Artos 2013, 65 s.

Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk