N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Fulgentius af Ruspe / Fulgentius Ruspensis 

Biskop af Ruspe i Nordafrika, 468-533 (eller 462-527)
Siden oprettet juli 2015. Ajourført marts 2018.

Fulgentius av Ruspe: På S:t Stefans dag. Oversat af Stephan Borgehammar – i: Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 1992, 115-123.

D.G. Monrad: Fulgentius [om Apostolikum, § 18] – i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 418-436.

Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk