N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Barnabas’ brev / Barnabae Epistula 

skrevet før 140, hører til De Apostolske Fædre

Oprettet 13. sept. 2001. Ajourført marts 2018.
Se endvidere: Apostolske Fædre og Tekstsamlinger.
Nyeste titler først. 

Barnabas brev. Oversatt fra den greske grunntekst av biskop Bernt Støylen; til moderne norsk ved Per. A. Prytz.  Tromsø. Prytz 2000, 29 s. [Først udgivet Kristiansand 1917]. 

Reidar Hvalvik: The Struggle for Scripture and Covenant. The Purpose of the Epistle of Barnabas and Jewish-Christian Competition in the Second Century. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe, 82), Tübingen: J.C.B. Mohr 1996, xiii+415 s. [Disp. ved Menighedsfakultetet i Oslo 1994].

Mogens Müller: Kampen om Skriften og pagten – i: TTK 66 (1995), 247-260.

Reidar Hvalvik: The Struggle for Scripture and Covenant. The Purpose of the Epistle of Barnabas and Jewish-Christian Competition in the Second Century. Disp. ved Menighedsfakultetet i Oslo 1994. Forsvar 2. dec. 1994. xiii+389 s. [Bogtrykt version 1996].

Oskar Skarsaune: Baptismal Typology in ‘Barnabas’ 8 and the Jewish Background – i: Studia Patristica 18.3, ed. Elisabeth A. Livingstone, Kalamazoo, Mich. 1989, 221-228.

Reidar Hvalvik: Barnabas 9.7-9 and the Author’s Supposed Use af Gematria –    i: New Testament Studies 33 (London 1987), 276-282.

Barnabas’ brev. Indledt og oversat af Mogens Müller – i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledning og noter under redaktion af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 189-221.

[Oversættelse af Barnabasbrevet, Den tidligste apologetiske litteratur, Quadratusfragmentet, Peters forkynnelse] af Oskar Skarsaune – i: De apostoliske fedre i norsk oversettelse, ed. Ernst Baasland & Reidar Hvalvik, Oslo 1984, 160-191 og 211-222.

Oskar Skarsaune: Tidlig kristen dåpsteologi i Barnabas’ brev – i: TTK 47 (1976), 81-105. [Genoptrykt i: Oskar Skarsaune, Og Ordet ble kjød, Oslo 2001, 171-195]. 

Nils A. Dahl: La terre où coulent le lait et le miel selon Barnabè 6.8-19 – i: Aux sources de la tradition chrétienne, Mélanges offert à M. Maurice Goguel, Neuchâtel–Paris: Delachaux & Niestlé 1950, 62-70.

Barnabas brev. Overs. fra den græske grundtekst av Bernt Støylen. Utg. ved J. Stray. Kristianssand 1917, 45 s. [Ny udg. Tromsø 1982 og 2000]. 

J.P. Bang: Studier over Barnabasbrevet – i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 2 (Kbh. 1900-1901), 1-25 og 128-145 og 193-206.

Barnabä bref. (De apostoliske fädernes skrifter, 1. Öfv. från grekiskan o. kort förklarade),  Lund: Gleerup 1877, 47 s.

Kirkefædrene: Barnabas, Hermas, Ignatius og Irenæus. Paa Dansk ved P.W. Christensen. Odense: R. Nielsen 1877. [Samlet udgivelse med fælles titelblad af tidligere separatudgaver: Irenæus 1854, Barnabas 1855, Ignatius 1855 og Hermas 1856].

Barnabas om den Gamle og Nye Pagt. Et Afskedsbrev til Medchristne og fordums Lærlinger. Oversat af P.W. Christensen. København: Iversens Forlag 1855, 22 s. [2. udg. i P.W. Christensen, Kirkefædrene, Odense 1877].

Johannnes Christianus Rørdam: Commentationis de authentia epistolæ Barnabæ particula prior. Diss. inaug. resp.: A.H. Blume. Havniæ 1828, iv+101 s.

Retur