N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Titus af Bostra, biskop, 300-t.

Udskrift 19. febr. 2002. Andre navneformer: Titus Bostrensis. Ajourført febr. 2008. 

Nils Arne Pedersen: Titus of Bostra in Syriac Literature. i: Laval théologique et philosophique 62 (2006), 359-367.

Nils Arne Pedersen: Kendskabet til Titus af Bostra i syrisk litteratur. i: Et blandet bæger. Studier tilegnet Finn O. Hvidberg Hansen, red. af Pernille Carstens m.fl., København: Anis 2005, 179-193. 

Nils Arne Pedersen: Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos. The Work's Sources, Aims and Relations to its Contemporary Theology. (= Nag Hammadi and Manichaean Studies 56), Leiden: Brill 2004, xv+575 s. 

Nils Arne Pedersen: Smagte vi alle på æblet? Østkirkens lære om syndefaldet. i: Præsteforeningens Blad 94 (2004), 333-338. 

Nils Arne Pedersen: Det onde som evigt princip eller som et produkt af menneskets frie valg. Om Titus af Bostras traktat Fire bøger mod manikæerne. i: DTT 59 (1996), 241-265.

 

Retur til A2 Kirkefædre