N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Eusebius Gallicanus 

Sydgallisk prædikensamling fra 600-tallet af usikker oprindelse. Tilskrevet Eusebius Emisenus. Hovedforfatter er muligvis Faustus af Riez.

»Eusebius Gallicanus«: På påskdagen. Oversat af Stephan Borgehammar – i: Från tid og evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal, [Festskrift til Alf Härdelin], ed. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 1992, 133-140.

D.G. Monrad: Den gallikanske Biskop Eusebius [Pseudo-Eusebius] – i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekekjendelses Historie, København 1886, 541-570.

Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk