N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Nicetas af Remesiana, biskop i Remesiana, død o. 414

Udskrift 18. jan. 2002. Ajourført april 2018.
Andre navneformer: Nicetas Remesianensis.

Toivo Harjunpää: Niceta of Remesiana and Te Deum –     i: Nova et vetera. Studia in honorem Martti Parvio, Helsinki: Societas Historiae Ecclesiasticae Fennica 1978, 73-103.

D.G. Monrad: Nicetas –     i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 528-540.

P. Chr. Kierkegaard: Biskoppen af Aquileja den hellige Nicetas´ Udlæggelse af Troesbekjendelsen for dem der beredtes til Daaben –    i: Nordisk Kirke-Tidende 7 (udg af J.C. Lindberg, Kbh. 1839), 353-373. [Genoptrykt i P. Chr. Kierkegaard, Ældre Smaaskrifter, Kbh. 1860, 78-131].

Retur til A2 Kirkefædre