N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Pachomios, koptisk munk, klostergrundlægger, o. 292 - 346/347

Udskrift 19. jan. 2002. Ajourført april 2018.
Andre navneformer: Pachomius Tabennensis, Pakom, Pakomios, Pakomius.

Hugo Lundhaug: Baptism in the Monasteries of Upper Egypt. The Pachomian Corpus and the Writings of Shenoute –    i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, bd. 2, 1347-1380.

Pachomios liv, kapitel 1-30. Övers. Per Beskow & Samuel Rubenson –    i: Svenskt patristiskt bibliotek, band V: Asketer och munkar, ed. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2008, 123-141. 

Pachomios regel. Övers. Bengt Ellenberger –    i: Svenskt patristiskt bibliotek, band V: Asketer och munkar, ed. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2008, 35-58.

Pakomius' etiopiska klosterregel. Svensk tolkning av Oscar Löfgren –    i: KÅ 48 (1948), 163-184.

Oscar Löfgren: Zur Textkritik der äthiopischen Pachomiusregeln, I-II –    i: Le Monde Oriental 30 (Uppsala 1936), 171-187.

Retur til A2 Kirkefædre