N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Evagrius, præst i Gallien omkring 430

Siden oprettet 2001. Ajourført 2018.

Jan-Olof Tjäder: [Medarbejder på udgivelse af Evagrius, Altercatio legis inter Simonem Iudaeum et Theophilum christianum, ed. R. Demeulenaere] –   i: Corpus Christianorum, Series Latina 64, Turnhout: Brepols 1985, 233-302.

Jan-Olof Tjäder: Ein Verhandlungsprotokoll aus dem J. 433 N. Chr. (Pommersfelden, Papyrus lat. 14 R) –     i: Scriptorium 12 (1958), 3-43.

Retur