N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Hilarius af Poitiers, biskop i Poitiers, ca. 315-367


Oprettet august 2010. Andre navneformer: Hilarius Pictaviensis.
Ajourført april 2018.


Bengt Alexanderson: Les textes de s. Hilaire de Poitiers. Remarques et interprétations avec un supplément sur les citations de l’Épître aux Philippiens.    Göteborg: Gupea 2010, 88 s. (E-bog: http://hdl.handle.net/2077/22388).

Franz Blatt: Un nouveau texte d'une Apologie anonyme. i: ΔΡΑΓΜΑ Martino P. Nilsson ... dedicatum, ed. Krister Hanell, Lund 1939, 67-95.

Hilarius: Brev imod Auxentius, med Bilag. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] –    i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Fjerde Bog, Kbh. 1880, 185-200.

Brudstykke af et Brev fra Biskop Hilarius i Poitiers. [Fra De Synodis, oversat af Carl Augustin Høffding Muus] –    i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Tredie Bog, Kbh. 1879, 112-146.

Tre Breve fra Biskop Hilarius i Poitiers til Keiser Constantius. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] –    i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Anden Bog, Kbh. 1877, 233-278.


Retur til A2 Kirkefædre