N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Optatus af Mileve, nordafrikansk biskop, virkede o. 370

Udskrift 18. jan. 2002. Ajourført april 2018.
Andre navneformer: Optatus Milevetanus.

Sven Blomgren: Spicilegium Optatianum –    i: Eranos 58 (1960), 132-141.

Sven Blomgren: Eine Echtheitsfrage bei Optatus von Mileve.    (Acta Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis 5), Uppsala 1959, 70 s.

Sven Blomgren: Ad Optatum Milevitanum adnotationes –    i: Eranos 37 (1939), 85-120.

Jens Nørregaard: [Anmeldelse af] Paul Monceaux, Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne, IV-V, Paris 1912-1920 –    i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 3 (Kbh. 1922), 34-50.

D.G. Monrad: Optatus [om Apostolikum, § 14] –     i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 197-202.

Gjenmæle mod Donatisten Parmenian af Biskop Optatus i Mileve. [De schismate Donatistarum adversus Parmenianum, oversat af Carl Augustin Høffding Muus] –    i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Første Bog, Kbh. 1876, 211-288.

Retur til A2 Kirkefædre