N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Novatian, romersk presbyter og modbiskop, 200-t.

Oprettet 2002. Ajourført aug. 2007 og april 2018.
Andre navneformer: Novatianus. 

Ur Novatianus, De judiske matförskrifterna, [oversat af Sten Hidal] –    i: Svenskt patristiskt bibliotek, band IV: Bibel och predikan, ed. Sten Hidal, Skellefteå: Artos 2003, 80-87.

Novatianus' skrift om treenigheten. Översättning med inledning och förklaringar av Ingvar Hector.    Uppsala: Pro veritate 1981, 158 s.

Valdemar Ammundsen: „Sandhedens Regel“ hos Irenæos og Novatian –    i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 3. Række, 3 (København 1911-1912), 202-230 og 291-318. [Endvidere udgivet som særtryk uden titelblad, København 1912, 57 s., samt i engelsk oversættelse 1912]

Valdemar Ammundsen: The Rule of Truth in Irenaeus –    i: The Journal of Theological Studies 13 (London 1912), 574-580. 

Andreas Brandrud: Novatianlitteratur –    i: NTT 3 (1902), 252-270.

Valdemar Ammundsen: Novatianus og Novatianismen. En kritisk Fremstilling af Novatianus’ Liv og Forfatterskab samt en Eftervisning af den novatianske Bevægelses Omfang og Betydning.    Kjøbenhavn: Gad 1901, iv+222 s.

J. Oskar Andersen: Novatian. Konkurrence-Afhandling for Professoratet i Kirkehistorie ved Københavns Universitet.    København 1901, 300 s.

Frederik Torm: En kritisk Fremstilling af Novatianus’ Liv og Forfattervirksomhed.    København 1901, 202 s.

S...m, J.: Novatianska Schismen –    i: Theologisk Quartalskrift 2 [Ny följd 7] (Lund 1842), 243-271.

Retur til A2 Kirkefædre