N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Ptolemæus / Ptolemaeus     

Gnostisk teolog fra Rom, midten af 100-t.
Andre navneformer: Ptolemy
Siden oprettet juli 2015.


Tuomas Rasimus: Ptolemaeus and the Valentinian Exegesis of John’s Prologue – i: The Legacy of John. Second-Century Reception of the Fourth Gospel, ed. Tuomas Rasimus, Leiden 2010, 145-171.

Gnostikerne og Bibelen. Ptolemæus og hans brev til Flora. Indledning, oversættelse og kommentar af Mogens Müller. (Tekst og Tolkning. Monografier udgivet af Institut for Bibelsk Eksegese 9), København: Akademisk Forlag 1991, 111 s.

Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk