N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Pelagius, britisk eller irsk munk, teologisk forfatter, 350/360 - 418/431

Udskrift 18. jan. 2002. Ajourført aug. 2007 og april 2018. 

Torben Damsholt: Menneskesyn og samfundssyn i den pelagianske strid. [Omarbejdet udgave af "Nådens fjender" fra 1978] –    i: Platonselskabets symposium på Hanaholmen den 3-5 juni 1985, Helsingfors 1985, 119-135.

Torben Damsholt: »Nådens fjender«. De politisk-sociale aspekter ved den pelagianske strid –    i: Fønix 2 (Kbh. 1977-1978), 79-91. [Revideret udgave 1985].

Torgny Bohlin: Die Theologie des Pelagius und ihre Genesis.    (Uppsala Universitets Årsskrift 1957,9), Uppsala-Wiesbaden 1957, 110 s.

C.P. Caspari: [Corpus Casparianum, Breve og andre tekster af Pelagius] –    i: C.P. Caspari, Briefe, Abhandlungen und Predigten, Christiania 1890, 3-167 og 223-389.

Oplysning om Pelagius og hans Disciple. Meddelt i Anledning af V. Brückers pelagianske Opfattelse af “Skriftens Betydning og Brug” (Højskolebladet Nr. 87, 88, 89, 1882). Af X.     Kbh. 1883, 68 s.

Joh. J. Strömersten: De Pelagianismo dissertatio ... [Diss. II: resp. Andreas Ericus Norbeck, III: resp. Johannes Petrus Kylander, IV: resp. Napol. Frider. Helmer Wistrand].    Upsaliæ: Regiæ Academiæ 1827, 42 s. [Diss. Uppsala]. 

[Sven Lundblad:] De Pelagianismo dissertatio ... præside Svenone Lundblad ... pro candidatura theologica Johannes Isaacus Strömersten.     Upsaliæ: Regiæ Academiæ Typografi 1826. [Diss. pars I, Uppsala 1826. Joh. J. Strömerstén er formentlig præses ved del 2-4, Uppsala 1827]. 

[Levin Olbers:] Historiae Pelagianae compendium ... præside Levinio Olbers ... pro candidatura theologica ... Sveno Otterborg.     Upsaliæ: Stenhammar et Palmblad 1811, 14 s. [Diss. Uppsala]. 

[Lars Hydrén:] Dissertatio historico-theologica, de malo pelagianismi, quam ... præside Laurentio Hydrén ... defert ... Nicolaus Sparrman.     Upsaliæ 1760, 34 s. [Diss. Uppsala].

Retur til A2 Kirkefædre