N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Elxai, grundlægger af jødekristen-gnostisk sekt omkr. 100

Oprettet juli 2007. Ajourf'ørt marts 2018.
Andre navneformer: Elchasai, Elcesai, Elkesai

Gunnar af Hällström and Oskar Skarsaune: Cerinthus, Elxai, and Other Alleged Jewish Christian Teachers or Groups –    i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 488-502. 


Retur til A2 Kirkefædre