N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Didake / Didache 

kirkeordning fra 100-t.

Hører til De Apostolske Fædre. Andre navneformer: Didache, De tolv apostles Lære.
Siden oprettet 2001. Ajourført 2007 og marts 2018. Hans Kvalbein: The Lord’s Prayer and the Eucharist Prayers in the Didache –    i: Early Christian Prayer and Identity Formation, ed. Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes, Tübingen 2014, 233-266. 

Robert B. Hansen: Eukaristi, måltid og eskatologi. Den eskatologiske karakter af eukaristien i Didake. (Patristik 7), 2007, 63 s. Internetpublikation: www.patristik.dk/Patristik7.pdf

Lars Hartman: Obligatory Baptism, but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas –    i: SEÅ  59 (1994), 127–143.  

David Hellholm: Från judisk tvåvägslära till kristen dopkatekes. En inblick i tillkomsten av en första kyrkoordning –     i: Ad Acta. Studier til Apostlenes gjerninger og urkristendommens historie. Tilegnet Edvin Larsson på 70-årsdagen, ed.  Reidar Hvalvik & Hans Kvalbein, Oslo: Verbum 1994, 109-139.

Didakè. Indledt og oversat af Bent Noack –    i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledninger og noter under redaktion af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 19-42.

Bent Noack: Dåben i Didake –    i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen, Århus: Aros 1982, 246-265.

Didache, eller De tolv apostlarnas lära. En skrift från fornkristen tid. Övers. från grekiskan av Göran Dahlström.    Örebro 1958, 24 s.

Harald Riesenfeld: Das Brot von den Bergen. Zu Didache 9,4 – i: Eranos 54 (1956), 142-150.

De tolv apostlarnas lära (Didachä). En betydelsesfuld halvkanonisk skrift från 100-talet e. Kr. Övers. från grekiska grundtexten och försedd med inledning av O. W. Lemke.     Askersund: Bibl. månadshäfte 1938, 16 s. 

Oldkirkens ældste Forkyndelse. Brevet til Diognetos, De tolv Apostles Lære, Andet Klemensbrev. Oversatte og oplyste af Marius Th. Nielsen.    København: Lohse 1919, 74 s.

G. Klein: Der älteste christliche Katechismus und die jüdische Propaganda-Literatur.     Berlin: Reimer 1909, x+273 s. [Svensk version 1908]. 

G. Klein: Den första kristna katekesen. Dess religionshistoriska förutsättningar.    Stockholm 1908, xvi+347 s. [Tysk version 1909].

Otto Ahnfelt: Om profeterna såsom liturger enligt Didache –    i: Kyrklig tidskrift 9 (Stockholm 1903), 119-128.

Oscar Quensel: Den urkyrkliga gudstjänsten enligt hJ Didachv [græsk] –    i: Kyrklig Tidskrift 4 (Stockholm 1898), 29-38. 

Oscar Moe: De tolv Apostlers Lære. Naar og hvor tilblevet?    Kristiania: Malling 1897, 162 s.

Oscar Moe: Die Apostellehre und der Dekalog im Unterrichte der alten Kirche.    Gütersloh: C. Bertelsmann 1896, VIII+84 s.

Den ældste Kirkeordning, oversat og oplyst af C.P. Caspari, og Aristides Forsvarsskrift for de Kristne, oversat og udgivet af J. Belsheim. Med en Indledning om nogle kirkelige Haandskrifter fra de sidste 50 Aar.    (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 18), Christiania: Malling 1894, 100 s. [Didake findes s. 21-55].

De tolf apostlarnas lära. En skrift från det andra kristna årh. Öfv. från grundtexten af O.W. Lemke.    Stockholm: Carlson 1887, 32 s. [Ny udg. Askersund 1938].

ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ [Græsk titel, udgivet af] C.P. Caspari –    i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 10 (Christiania 1885), 62-70.

A.S. Poulsen: [Replik til Thomas Rørdam 1885] –    i: Theologisk Tidsskrift 2 (Kbh. 1885), 130-131.

Thomas Rørdam: Den apostoliske Troesbekjendelse og De tolv Apostles Lære –   i: Theologisk Tidsskrift 2 (Kbh. 1885), 127-130.

Johan Erik Berggren: Om den nyligen återfunna skriften »De tolf apostlarnas lära« –    i: Theologisk tidskrift 24 (Upsala 1884), 200-206.

Den ældste Kirkeordning. [Oversat af] C.P. Caspari –   i: Luthersk Ugeskrift 15 (1884), 375-382; 393-408. [Ny udgave i Vidnesbyrd af Kirkefædrene 18, Christiania 1894, 23-55].

Frederik Helveg: Fra Kirkens Oldtid –   i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1884, sp. 394-401 og 413-417.

A.S. Poulsen: Et igjenfundet Skrift fra Kirkens ældste Tider –    i: Theologisk Tidsskrift 1 (Kbh. 1884), 576-589.

De tolv apostles lærdom. Et skrift fra det andet kristelige århundrede. Oversat af C. Varming.    København 1884, 35 s.

Retur