N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Gregor af Tours, frankisk biskop og historieskriver, 538-594

Udskrift 15. dec. 2001. Andre navneformer: Gregorius Turonensis. Ajourført aug. 2007 og marts 2018. 

Gerd V.M. Haverling: Gregorius av Tours och antikens slut –    i: Förbistringar och förklaringar. Festskrift till Anders Piltz, red. Per Beskow m.fl., Lund 2008, 311-319.

Erik Petersen: Fragmentum Gregorianum Hauniense. Om et fragment af Gregorius’ Historiae og dets historie –     i: Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger 46 (2007), 7-36. 

Stig Strömholm: Gregorius av Tours värld. I marginalen till de långhåriga merovingerna –     i: Stig Strömholm, Levande ansikten, Stockholm: Atlantis 1994, 13-30.

Gregorius av Tours: Frankernas historia. Övers. i urval med inledning och kommentarer av Alvar Erikson.     (Levande litteratur), Stockholm: Natur och Kultur 1963, 239 s. 

Sven Blomgren: Ad Gregorium Turonensem adnotationes. [Tekstkritisk til Gregor af Tours] –    i: Eranos 34 (1936), 25-40.

Gregor af Tours: Frankerkrøniken. Ved J. P. Jacobsen, Bd. 1-2.    (Skrifter udgivne af Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse 8,8), København:  Schønberg 1913-19, 373+360 s.

Retur