N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Anastasios af Antiokia (pseudo) / Anastasius I, Antiochenus

Andre navneformer: Anastasius, Anastasius I af Antiokia.
Anastasios var patriark i Antiokia og døde 598/599. Den såkaldte religionssamtale ved Sasanide-hoffet er ikke skrevet af Anastasios.

Fortælling om de ting, som tildrog sig i Persien, af Anastasius, patriark af Antiokien. Ved Lavrids Nyegård – i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1879, 2. halvårgang, (Odense 1879),.  47-64 og 123-142.

 Retur