N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Filokalia / Philokalia, antologi af asketiske og mystiske tekster, herunder også patristisk tekster, sammensat i 1700-t.

Andre navneformer: Philokalia, Philocalia.
Oprettet 2001. Ajourført juli 2007.

Henny Fiskå Hägg: Å be med åndedrettet. Filokalia og den hesykastiske tradisjonen –    i: Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon, ed. Årstein Justnes, Kristiansand: Portal forlag 2015. 

Filokalia 2. Översättning och inledande reflexion av fader Benedikt [Bengt Pohjanen].     Skellefteå: Artos 2013, 137 s.

Filokalia. Del 1. Översättning och inledande essä av fader Benedikt [Bengt Pohjanen].    Skellefteå: Artos 2006, 104 s. [Nyt oplag 2013]. 

Michael Stubberup: Hjertebøn og østkirkens mystikere.    Valby: Borgen 2004, 287 s.

Filokalia. De gamle fedrenes lære om det rene hjertes uavlatelige bønn. Utvalg og oversettelse ved fader Johannes [Johannes Johansen].    Oslo: St. Olav Forlag 1993, 190 s.

Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. 2. osa. Koonet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. [Toimittanut Irinja Nikkanen, suomentanut sisar Kristoduli].[Finsk oversættelse af Filokalia].  Helsinki: Valamon ystävät 1986, 306 s. [2. udgave 1995]. 

Ur Filokalia om hjärtats bön. Urval och översättning av Sten Rohde.    Stockholm: Proprius 1983, 83 s.

Filokalia. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. 1. osa. Koonet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. [Toimittanut Irinja Nikkanen, suomentanut sisar Kristoduli].[Finsk oversættelse af Filokalia].    Helsinki: Valamon Ystävät 1981. [Senere udgaver 1988 og 1994].

Retur