N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Cæsarius af Arles / Caesarius Arelatensis 

biskop, ca. 470-552.

Oprettet 15. okt. 2001. Nyeste titler anføres først.
Ajourført maj 2007 og marts 2018. 

Caesarius av Arles, regel för nunnor. Övers. Bengt Ellenberger – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band V: Asketer och munkar, ed. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2008, 70-96.

Cæsarius av Arles: Om bibelläsningens nödvändighet. Oversat af Anders Ekenberg – i: Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 1992, 125-132.

Samuel Cavallin: Les clausules des hagiographes arlésiens – i: Eranos 46 (1948), 133-157. [Om Vita Caesarii].

Samuel Cavallin: Eine neue Handschrift der Vita Caesarii Arelatensis. (Kungl. Humanistiska Vetenskabssamfundets i Lund årsberättelse 1935-36, 2), Lund 1936, 9-28.

Samuel Cavallin: Literarhistorische und textkritische Studien zur Vita S. Caesarii Arelatensis. (Lunds Universitets Årsskrift), Lund 1934, ix+136 s. 

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Rejsefrugter. II: En efter al Rimelighed af Cæsarius af Arelate forfattet Formaningstale til Folket – i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 8 (Christiania 1882), 564-567.

Retur