N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Isak af Ninive, syrisk biskop og munk, 600-t.

Oprettet 2002.  Ajourført 2007 og 2018.
Andre navneformer: Isaac Ninivita, Isaak. 

Patrik Hagman: Från staden till öknen. Den asketiska vändningens pedagogik i Teodoros av Mopsuestia ock Isak av Nineveh –    i: Soteria och gnosis (Patristica Nordica 8), ed. Benjamin Ekman & Henrik Rydell Johnsén, Skellefteå 2012, 135-152. 

Patrik Hagman: The Asceticism of Isaac of Nineveh.     (Oxford Early Christian Studies), Oxford: Oxford University Press 2010, 264 s. [Revideret udgave af afhandling fra 2008]. 

Serafim Seppälä: The Holy Spirit in Isaac of Nineveh and East Syrian Mysticism –    i: The Holy Spirit in the Fathers of the Church, ed. D. Vincent Twomey & Janet E. Rutherford, Dublin: Four Courts Press 2010, 127-150.

Patrik Hagman: Understanding Asceticism. Body and Society in the Asceticism of St. Isaac of Nineveh.    Åbo: Åbo Akademi 2008, 279 s. [Diss. ved Åbo Akademi. Trykt i revideret version 2010]. 

Patrick Hagman: St. Isaac of Nineveh and the Messalians –    i: Mystik - Metapher - Bild. Beiträge des VII. Makarios-Symposiums, ed. Martin Tamcke, Göttingen: Göttingen Univ.-Verl. 2008, 55-66.

Isak av Nineve: Betraktelse över helvetet. Övers. Bo Holmberg –    i: Svenskt patristiskt bibliotek, band V: Asketer och munkar, ed. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2008, 239-245.

Isak av Nineve: Med fruktan som drivkraft. [Oversat af] Patrik Hagman –    i: Pilgrim (3/2005), 44-47.

Pyhä Iisak Niniveläinen: Kootut teokset. Käännös ja johdanto Munkki Serafim.     (Valamon luostarin julkaisuja 102), Heinävesi: Valamon luostari 2005, 914 s. 

Isak Syriern: Landet där tankarna funnit ro. Urval, efterskrift och översättning av Gunnel Vallquist.    (Silentium 2), Lund 2001, 93 s. [Genoptryk 2004]. 

Isak Syriern: Andliga tal. I urval och översättning av Gunnel Vallquist.    Stockholm: Proprius 1992, 75 s.

Retur til A2 Kirkefædre