N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Methodios af Olympos, biskop i Lykien, død o. 311

Oprettet 2002. Ajourført aug. 2007 og april 2018.
Andre navneformer: Methodius Olympius.  

Witold Witakowski: The eschatological program of the Apocalypse of Pseudo-Methodios. Does it make sense? –    i: Rocznik Orientalistyczny 53:1 (Warszawa 2000), 33-42.

Ragnar Holte: Methodius of Olympus. Appendix –    i: Kerstin Aspegren, The Male Woman, a femine ideal in the Early Church, ed. René Kieffer, Uppsala 1990, 144-164. 

Folke Boström: Studier till den grekiska teologins frälsningslära. Med särskild hensyn till Methodius av Olympus och Athanasius av Alexandria.    (Lunds universitets årsskrift N.F. I, 28,3), Lund 1932, iv+256 s. [Akad. avh. Lund]. 

Carl Gustaf Lundberg: Methodius, biskop af Olympas 311 (12). En studie i den för-nicenska patristiken. Med ett forord af prof. A. Ahnfelt.     Stockholm: Fritze 1901, viii+86 s.


Retur til A2 Kirkefædre