N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Leo den Store, pave i Rom fra 440, død 461

Andre navneformer: Leo I. 
Oprettet april 2007. Ajourført april 2018.  

Leo den store: Två predikningar. [Oversat af Anders Piltz] –    i: Svenskt patristiskt bibliotek, band IV: Bibel och predikan, ed. Sten Hidal, Skellefteå: Artos 2003, 172-182.

Leo den store: På juldagen. Oversat af Ritva Maria Jacobsson –    i: Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992], red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 1992, 105-114.

Leo den Store: Ottende prædiken om Herrens fødsel. Oversat af Jørgen Kjærgaard –    i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 82-87.

Leo den Store: Prædiken på St. Laurentius' dag. Oversat af Niels Willert –    i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 171-173.

D.G. Monrad: Pave Leo den Store [om Apostolikum] –     i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, København 1886, 499-513.

 

Retur til A2 Kirkefædre