N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Cyprian, Thascius Caecilius / Cyprianus Carthaginiensis 

biskop i Karthago, død 258

Oprettet 14. okt. 2001.
Revideret juli 2007 og marts 2018. 

En Predicken Cæcilij Cypriani. [Oversat af Hans Christensen Sthen, original 1578] – i: Hans Christensen Sthens skrifter, udgivet af Jens Lyster. Bind 3: It smuct Epithalamion, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2015. 

Jakob Engberg: The Education and (Self-)Affirmation of (Recent or Potential) Converts. The Case of Cyprian and the Ad Donatum – i: Zeitschrift für Antikes Christentum 16 (2012), 129-144.

Anni Maria Laato: Infants and Parents as Members of the Church in St Cyprian’s Theology – i: Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström, ed. Marjo Ahlqvist m.fl., Åbo 2010, 65-84.

Cyprianus: Herran rukouksesta, Demetrianukselle, Kuolemantaudista. Latinan kielestä suomentanut Tomi Vuolteenaho [De Dominica oratione]. Helsinki: Korppanmäentie 2008, 101 s.

Anders-Christian Jacobsen: Cyprian – i: Økumenisk Tid 3/3 (2004), 14-18. 

Cyprianus: [Breve, oversat af Maria Plaza] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III: Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 2001, 25-43.

Cyprianus’ martyrakt. Oversat af Bengt Ellenberger – i: Svenskt Patristiskt Bibliotek, band II: Martyrer & helgon, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2000, 89-94.

Den heliga Cyprianus’ liv. Oversat af Bengt Ellenberger – i: Svenskt Patristiskt Bibliotek, band II: Martyrer & helgon, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2000, 128-148.

Odd Magne Bakke: Kyrkjeleg einskap hos Cyprian – eit spørsmål om kjærleik og tolmod – i: NTT 100 (1999), 105-115.

Anni Maria Laato: Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sion. An Approach to early Latin Adversus-Iudaeos literature [pseudo-Cyprianus]. Åbo: Åbo Akademi 1998, 232 s. [Disp. Åbo Akademi].

Hugo Montgomery: The Man with the Net and the Sorrowful Youth. Pictures and Visions in St. Cyprian – i: Ultra terminum vagiari. Scritti in onore di Carl Nylander, ed. B. Magnusson m.fl., Roma 1997, 221-225.

Hugo Montgomery: Pontius’ Vita S. Cypriani and the making of a Saint – i: Symbolae Osloenses 71 (1996), 195-215.

Hugo Montgomery: Subordination or Collegiality? St. Cyprian and the Roman See – i: Greek and Latin Studies  in memory of Cajus Fabricius, ed. by Sven-Tage Teodorsson, (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 54), Göteborg 1990, 41-54.

Anni Maria Laato: Kristna och judar i De montibus Sina et Sion. En systematisk-teologisk undersökning av en antijudisk traktat från den latinska krista litteraturens begynnelseskede. Åbo Akademi, 1989, 160 s. [Afhandling Åbo]. 

Hugo Montgomery: The Bishop Who Fled. Responsability and Honour in Saint Cyprian – i: Studia Patristica 21, ed. E.A. Livingstone, Louvain 1989, 264-267.

Hugo Montgomery: Saint Cyprian's postponed Martyrdom. A Study of Motives – i: Symbolae Osloenses 63 (1988), 123-132.

Hugo Montgomery: Saint Cyprian's Secular Heritage – i: Studies in Ancient History and Numismatics presented to Rudi Thomsen, red. Erik Christiansen, Århus 1988, 214-223.

Hugo Montgomery: Flykten som moralisk problem hos Cyprianus. En biskops ansvar och ära – i: Antikkens moraltænkning, Platonselskabet, symposium på Schæffergården, København, den 30. maj - 2. juni 1987, red. Ulf Hamilton Clausen og Jørgen Mejer, København 1988, 105-115.

Hugo Montgomery: Konstantin, Cyprianus och makten i kyrkan – i: KÅ 86 (1986), 41-50.

Jaakko Aronen: Indebtedness to Passio Perpetua in Pontius’ Vita Cypriani – i: Vigiliae Christianae 38 (Leiden 1984), 67-76.

Arne Palmqvist: Cyprianus och primatsfrågan – i:  Ny Kyrklig Tidskrift 28 (Uppsala 1959), 152–172.

Bengt Melin: Studia in Corpus Cyprianeum. Uppsala 1946, xiv+235 s. [Diss. Uppsala]

[Holger Larsen:] Kirkeord i Martyrtider. Udvalgte Stykker af Cyprians Breve – i: Kirken 2 (Kbh. 1930), 65-71.

Sv. A. Becker: [Rec. af] Hugo Koch, Cyprian und der römische Primat, (= TU, 3. R., 5. Bd. Hft. 1) Leipzig 1910 –  i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 3. Række, 5 (Kbh. 1914), 266-270.

Udvalgte Stykker af Cyprian og Augustin. [Af Johan Møller?]. Kjøbenhavn 1891, 74 s.

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistoriske Smaaskrifter. Nr. 9: Cyprian, en Biskop efter Herrens Hjerte. Kjøbenhavn: Schønberg 1887, 1-50. [2. oplag 1894].

D.G. Monrad: Cyprian [om Apostolikum, § 13] – i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 182-196.

Thascius Cæcilius Cyprianus: Til Donatus, Om Dødeligheden og Om Taalmodighedens Gode. Fra den latinske Grundtekst ved O. Ugland. (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 6), Christiania: Malling 1883, 69 s.

Om den almindelige Kirkes Enhed og Om Herrens Bøn af Thascius Cæcilius Cyprianus. Efter den latinske Grundtekst ved J.N. Skaar. (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 1), Christiania: Malling 1880, 68 s.

Cyprian. Udgivet af Foreningen til gudelige Skrifters Udbredelse. København 1870.

Chr. M. Kragballe: Om de christelige Salighedmidler, i Modsætning til Efterabelserne deraf og Kjætteres selvgjorte Skikke, samt Kirkemødet i Karthago A. 256, og de der forsamlede 87 Biskoppers, navnlig Cyprians Vidnesbyrd om Kjætter-Daaben. København 1865.

Cyprians Skrift: De oratione Dominica. Oversat af F.P.J. Dahl – i: Nyt theologisk Tidsskrift 12 (Kbh. 1861), 120-150.

[Lars Anton Anjou:] Theoria Cypriani de episcopatu, cujus partem primam ... præside Laurentio Antonio Anjou ... pro candidatura theologica Petrus Ludov. Lundborg. Upsaliæ: Wahlström 1850, 8 s. [Diss. Uppsala]. 

P.L. Lundborg: De theoria Cypriani de episcopatu. Diss. I-III. Uppsala 1850.

A.G. Rudelbach: Thascius Cæcilius Cyprianus –  i: A.G. Rudelbach, Christelig Biographie, Kbh.: Reitzel 1848, 209-283.

Den heliga kyrckio-lärarens Caecilii Cypriani biskopens af Cartago uti Africa,  Gyldene book om dödeligheten uti den åhr 1710 och 1711 här i wårt kära Fädernesland grasserande pestilentien... öfversatt och nu sedermera befordrad till trycket af H.C.  Stockholm 1716, 130 s. 

Siälenes läkiedom högnödig vti thesze ytterste och farlige tider ... Samt D. Cæc. Cypriani betrachtelse om dödeligheten. I dagzliuset gifne af Carolo Wijström ...  Stockholm: Eberdt 1699, 208+96 s. 

Then salige martyrens Caecilii Cypriani betrachtelse om dödeligheten. På swensko gifwen af Carolo Wijström. Stockholm: Eberdtz 1699. 

Des alten Kirchen Lehrers und Martyrers Cyprians Herrliche Gedanken und bewegliche Reden von der Sterbligkeit ... verdeutschet durch A.O [Adam Olearius]. Schleswig: Johan Holwein 1659, xviii+80 s. Schleswig: Johan Holwein 1659, xviii+80 s.

En Predicken Cæcilij Cypriani, Biscop til Carthago udi Aphrica, sin Kircke til Trøst screffuit oc giort i en suar Pestelentz tid, faar 1321Aar : Item den 91. Dauids Psalme, met en smuck Udleggelse oc forklaring alle Christne i denne farlige næruerendes tid saare nyttelige / Udsætte oc fordanskede aff Hans Christensøn S.[i.e.: Sthenius] Roschil.[densis].  København 1578. [Genudgivet 2015 i Hans Christensen Sthens skrifter, bind 3].


 Retur