N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Sokrates  / Socrates Scholasticus      

Græsk kirkehistoriker, ca. 380 - 450.
Siden oprettet juli 2015.


[Efterfølgende anførsler fra Muus' oversættelse kommer i kronologisk rækkefølge]

Udtog af Sokrates’ Kirkehistories Første Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Første Bog, Kbh. 1876, 97-123.

Udtog af Sokrates’ Kirkehistorie, Anden Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Anden Bog, Kbh. 1877, 83-150.

Udtog af Sokrates’ Kirkehistorie, Tredie Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Tredie Bog, Kbh. 1879, 43-68.

Udtog af Sokrates’ Kirkehistorie, tredie og fjerde Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Fjerde Bog, Kbh. 1880, 67-96.

Udtog af Sokrates’ Kirkehistorie, femte og sjette Bog. [Oversat af Carl Augustin Høffding Muus] – i: Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige, Femte Bog, Kbh. 1881, 81-122.

Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk