N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Augustin, Aurelius / Augustinus Hipponensis

biskop i Nordafrika, 354-430.

Oprettet september 2001: i alt 230 titler.
Ajourført marts 2018: i alt ca. 450 titler frem til ca. 2016.

I den bogtrykte version er der foretaget en opdeling i oversættelser og afhandlinger. Denne opdeling er ikke foretaget her, hvor alle titler blot står i omvendt kronologisk rækkefølge.

Kari Elisabeth Børresen: Gendermodelle bei Augustinus. Ein Gott und zwei Geschlechter – i: Christliche Autoren der Antike. Ed. Kari Elisabeth Børresen & Emanuela Prinzivali, deutsche Ausgabe hrsg. von I. Fischer & A. Fischer, Stuttgart: W. Kohlhammer 2016, 193-209.

Jakob Engberg: Exarsi ad imitandum. Augustine’s Confessions. An Account, an Understanding, and a Process of Conversion Shaped by Tradition? – i: Zwischen Ereignis und Erzählung. Konversion als Medium der Selbstbeschreibung in Mittelalter und Früher Neuzeit, ed. Julia Weitbrecht m.fl., (Transformationen der Antike 39), Berlin: Walter de Gruyter 2016, 31-60. 

Augustinus: Jumala syntyi ihmiseksi. Deus caro factus est. [Juleprædikener, finsk oversættelse af] Timo Nisula. Kauniainen: Perussanoma 2016, 120 s. 

Augustinus: Kaikki rakkaudesta. Saarnoja ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. [Prædikener over 1. Johannesbrev, finsk oversættelse af] Timo Nisula. Helsinki, Kirjapaja 2016. 

Trond Berg Eriksen: Augustin. Romersk retorikk i kirkens tjeneste – i: Gud er alltid større. Kirkefedrenes teologiske språk, ed. Ståle Johannes Kristiansen & Peder K. Solberg, Oslo: Novus forlag 2015, 187-204. 

Simon Schmidt: Den konstantinske vending. Euseb og Augustins teologiske tolkninger – i: National kristendom til debat, ed. Jeppe Bach Nicolajsen, Fredericia: Kolon 2015, 56-74. 

Kari Elisabeth Børresen: Modelos de género en Agustín – i: Las mujeres en la mirada de los antiguos escritos cristianos (siglos I-VI), ed. Kari Elisabeth Børresen & Emanuela Prinzivalli, (Los padres de la Iglesia. La Biblia y las mujeres 10), Estella: Verbo Divino 2014, 201-217.  

Johannes Værge: Guds skrøbelige arvinger. En bog om menneskets fald og fuldendelse. København: Anis 2014, 216 s. [Kap. 5 om Irenæus, kap. 6 om Augustin]. 

Reidar Aasgaard: »What point is there for me in other people hearing my confessions?« Prayer and Christian Identity in Augustine’s Confessions – i: Early Christian Prayer and Identity Formation, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament), ed. Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes, Tübingen 2014, 267-290. 

Christian Braw: Vara och veta. Tematik i Augustins dialog Contra Academicos – i: Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi, ed. Johannes Hellber m.fl., (Församlingsfakultetens skriftserie 13), Göteborg 2013, 131-158.

Kari Elisabeth Børresen: Challenging Augustine in Feminist Theology and Gender Studies – i: The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, ed. Karla Pollmann, Oxford 2013, 135-141.

Kari Elisabeth Børresen: Modelli di genere in Agostino – i: Le donne nello squardo degli antichi autori cristiani, ed.  Kari Elisabeth Børresen & Emanuela Prinzivalli, (La Bibbia e le donne 5.1), Trapani 2013, 191-207. 

Andreas Nordlander: Nescio. The Pedagogy of Ignorance in Augustine’s Confessiones, Book X – i: PNA 28 (2013), 37-58.

Augustin: Tro, håp og kjærlighet. En håndbog i kristendom. [Red. af Dagfinn Stærk]. (Vitnesbyrd fra kirkefedrene 3), Oslo: Luther Forlag 2013, 200 s. [Moderniseret version af oversættelse fra 1884 i Vidnesbyrd af Kirkefædrene]. 

Reidar Aasgaard: Augustin. Guds by og den jordiske by – i: Politisk filosofi. Fra Platon til Hannah Arendt, ed. Jørgen Pedersen, Oslo 2013, 117-147. 

Bengt Alexanderson: [Recension af] Sancti Augustini Opera, Enarrationes in Psalmos 1-50, Pars 1B, ed. Clemens Weidmann (CSEL 93/1B), Wien 2011 – i: Augustinianum 52 (2012), 561-569.

Maijastina Kahlos: Augustinus poliittisena ajattelijana [Augustine as a political thinker] – i: Klassiset poliittiset ajattelijat, ed. Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela, Tampere: Vastapaino 2012, 123-151. 

Timo Nisula: Augustine and the Functions of Concuspiscence. (Supplements to Vigiliae Christianae 116), Leiden: Brill 2012, xiv+419 s. [Rev. udgave af disp. fra 2011]. 

Lars Albinus: Spejlets gåde. Strukturelle og filosofiske aspekter i Augustins Bekendelser – i: DTT 74 (2011), 116-135.

Gunner B. Mikkelsen: Augustine and his sources. The »devil’s snares and birdlime« in the mouths of Manichaeans in East and West – i: »In Search of Truth«. Augustine, Manichaeism, and other Gnosticism. Studies for Johannes van Oort, ed. Jacob Albert van den Berg m.fl., (Nag Hammadi and Manichaean Studies 74), Leiden: Brill 2011, 419-425. 

Timo Nisula: Augustine and the Functions of Concuspiscence.  Vehmaa 2011, 363 s. [Disp. Helsinki]. 

Reidar Aasgaard: Ambrose and Augustine. Two Bishops on Baptism and Christian Identity – i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, bd. 2, 1253-1282.

Bengt Alexanderson: Augustinus tolkar Paulus [1. Kor. 11,3-5 og 7] – i: KÅ 110 (2010), 135-137. 

Bengt Alexanderson: Books 1-16 of the De Civitate Dei. The question of an archetype. The oldest manuscripts L, C and V compared with the later ones – i: Augustinianum 50 (Roma 2010), 491-541.

Siver Dagemark: Medical Art. Some remarks on its limitation and verification in Augustine – i: Studia Patristica 49, ed. J. Baun m.fl., Leuven 2010, 111-118.

Timo Nisula: Continuities and Discrepancies in Augustine’s View on Concupiscence and Baptism (410-30) – i: Studia Patristica 49, ed. J. Baun m.fl., Leuven 2010, 21-26. 

Augustin: De civitate Dei. Gudsstaten, eller Guds by. Innledning, utvalg og oversettelse av Reidar Aasgaard.  Oslo: Pax 2010, 386 s. [1. norske udg. 2002]. 

Siver Dagemark: Natural science, its limitation and relation to the liberal arts in Augustine – i: Augustinianum 49 (Roma 2009), 439-502. 

Augustin: Tre ungdomsdialoger. Utvalg og innledende essay ved Trond Berg Eriksen, oversettelse og noter ved Reidar Aasgaard. Oslo: Bokklubben 2009, xxxii+292 s. 

Augustin: Confessiones. Omsett av Åsmund Farestveit (bok 1-9) og Hermund Slaattelid (bok 10-13). Med innleiing, merknader og etterord av Hermund Slaattelid. Oslo: Samlaget 2009, 383 s. [1. utg. Oslo 1943]. 

Werner G. Jeanrond: Augustinus teologi om kärlek – i: Patristica Nordica 7, Eros och Agape, ed. Henrik Rydell Johnsén m.fl., Skellefteå 2009, 128-148.

Augustinus: Kirjeitä sisarille. Latinankielestä suomentaneet Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Helsinki: Kirjapaja 2009, 155 s.

Augustinus: Kristillinen opetus = De doctrina christiana. Latinasta suomentanut ... Valtteri Olli. Nivala 2009, vi+268 s. 

Augustin: Confessiones. Omsett av Åsmund Farestveit (bok 1-9) og Hermund Slaattelid (bok 10-13). Med innleiing, merknader og etterord av Hermund Slaattelid. Oslo: Samlaget 2009, 383 s. [1. utg. Oslo 1943]. 

Augustin: Tre ungdomsdialoger. Utvalg og innledende essay ved Trond Berg Eriksen, oversettelse og noter ved Reidar Aasgaard.  Oslo: Bokklubben 2009, xxxii+292 s. [Oversættelse af De beata vita, De ordine, Soliloquia]. 

Bengt Alexanderson: Quelques idées sur le texte et l’interprétation du Contra Iulianum opus imperfectum d’Augustin – i: Wiener Studien 121 (2008), 299-309.

Bengt Alexanderson: Adnotationes et interpretationes  ad scripta quaedam Augustini Contra Manichaeos, necnon ad De Haeresibus – i: Augustinianum 48 (Roma 2008), 257-304.

Augustinus regel. Övers. Birgitta Hallding & Per Beskow – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band V: Asketer och munkar, ed. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2008, 59-69.

Aurelius Augustinus: Om Ånden og Bogstaven. Oversættelse og indledning ved Helge Haystrup. (Credo klassiker), Fredericia: Credo 2008, 84 s.

Augustin: Bekjennelser. Oversettelse og innledende essay av Oddmund Hjelde. (Bokklubbens kulturbibliotek), Oslo: Bokklubben 2008, xxiv+227 s. 

Timo Nisula: Augustinus. (Kristinuskon vaikuttajat), Helsinki: WSOY 2008, 233 s.

Timo Nisula: Lot’s Departure from Sodom in Augustine – i: Rewritten Bible Reconsidered, ed. Antti Laato & J. van Ruiten, Turku: Åbo Akademi 2008, 231-246. 

Kauko K. Raikas: s.v. ‘Iudex’, ‘Iudicium’ & ‘Iuramentum, iuratio’  –  i: Augustinus-Lexikon, ed. Cornelius Mayer, vol. 3, Basel: Schwabe 2008, 798-803 & 849-854. 

Bengt Alexanderson: St. Augustin, les sciences et le salut dans le De Genesi ad litteram et dans le De doctrina Christiana – i: La cultura scientifico-naturalistica nei Padri della Chiesa (saec. I-V). XXXV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 4-6 magggio 2006 (Studia Ephemeridis Augustinianum 101), Roma 2007, 363-372. 

Bengt Alexanderson: Augustinus, Enarrationes in Psalmos 1-32 (Expos.) – i: Augustinianum 47 (Roma 2007), 179-191.

Bengt Alexanderson: Augustinus, Enarrationes in Psalmos 51-60 – i: Augustinianum 47 (Roma 2007), 299-309.

Bengt Alexanderson: Augustinus, Enarrationes in Psalmos 141-150 – i: Augustinianum 47 (Roma 2007), 311-319.

Helge Haystrup: Augustin. Fra sandhedssøgen til kamp for frihed og forudbestemmelse. København: Credo 2007, 147 s.

Augustinus: Tretton brev. Red. Anni Maria Laato & Patrik Hagman. Fackgranskning av Per Beskow. Skellefteå: Artos 2007, 124 s.

Bengt Alexanderson: Lumière et ciel dans le De Genesi ad litteram d’Augustin – i: Studia Patristica 43, ed. F. Young m.fl., Louvain 2006, 3-14.

Augustinus Bekännelser och det västerlandska berättandet – i: Berätta för att förstå? Sju essäer, ed. Åke Bergvall m.fl, Karlstad 2006, 17-40. 

Nåden og den frie vilje. Red. af Bo Kristian Holm og Else Marie Wiberg Pedersen. København: Anis 2006, 365 s.

Timo Nisula: Augustinus. Himon hermeneutiikka – i: TA 111 (2006), 441-448. 

Augustinus: Tolkning och retorik. De doctrina christiana. Övers. av Lars Nyberg, fackgranskning Per Beskow, inledning av Anders Piltz. Skellefteå: Artos & Norma 2006, 187 s.

Henrik Tronier: Ad kanons vildveje. En personlig og universel historie om eksegetisk liv i kanons vold – i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl. (Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 229-241.

Else Marie Wiberg Pedersen: Sygdom til døden. Augustins lære om nåden og den frie afgørelse – i: Nåden og den frie vilje, red. af Bo Kristian Holm og Else Marie Wiberg Pedersen, København: Anis 2006, 65-84. 

Reidar Aasgaard: Augustin, menneske eller kirkefader? – i: St. Olav 117 (2006), 1-7 og 21-25. 

Augustins småskrifter om troen. Bind 2: Kristendomsundervisning for begyndere. Tro, håb og kærlighed - en håndbog. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2005, 133 s. 

Sven J. Enlund: Sven Lidmann och Augustinus. En komparativ autobiografisk studie. Stockholm: RKF-förlaget 2005, xxix+269 s.

Helge Haystrup: Ånden flyver over sletten. Noter til kulturkampen. København: C.A. Reitzel 2005, 202 s.

Helge Haystrup: Frelse og forsoning hos Augustin – i: Helge Haystrup, Ånden flyver over sletten, Kbh. 2005, 131-148. 

Augustinus: Saarnoja. Latinankielestä suomentanut Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja 2005, 142 s.

Bengt Alexanderson: Après la Conférence de Carthage (411). Augustin et les réactions des Donatistes – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 90 (Roma 2004), 195-203. (XXXII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 8-10 maggio 2003).

Kari Elisabeth Børresen: La féminologie d’Augustin et les droits humains des femmes – i: Melanges offert à T.J. van Bavel, ed. B. Brunnings & J. Lam Cong Ouy, (Augustiniana 54), Louvain 2004, 325-341. 

Siver Dagemark: Augustine’s sermons. Circulation and authenticity evidenced by examples of preaching and response – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 90 (Roma 2004), 693-761. (Communicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica). 

Finn Damgaard: Det gode liv. Augustin og Dantes læsning af Virgils Æneide – i: Fønix 28 (Kbh. 2004), 11-24.

Augustins småskrifter om troen. Bind 1: Den sande religion, Nytten af at tro, Troen og trosbekendelsen, Troen på ting man ikke ser. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2004, 160 s. 

Anders-Christian Lund Jacobsen: Den sidste perle i kæden. Helge Haystrups Augustin Studier – i: Præsteforeningens Blad 94 (2004), 1032-1039. 

Timo Nisula: Inoboedientia retributa. Psychological and theological arguments in Augustine’s view of sin – i: Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism, ed. Ulrik Nissen m.fl., (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56), Helsinki 2004, 107-131.

Augustinus: Usko, toivo, rakkaus. Käsikirja Laurentiukselle, latinankielestä suamentanut Timo Nisula  [Enchiridon ad Laurentium, seu, De fide et spe et caritate].  Helsinki: Kirjapaja 2004, 160 s. 

Anna Vind: The Use of Augustine by Latomus and Luther – i: Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism, ed. Ulrik Nissen m.fl., (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56), Helsinki 2004, 132-150.

Peter Widmann: Augustin mellem gnosis og ortodoksi? Spørgsmål til Niels Grønkjærs disputats – i: DTT 67 (2004), 54-67.

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae et interpretationes in libros Augustini De Genesi ad litteram et De Genesi, librum imperfectum – i: Sacris Erudiri 41 (2002), 113-135.

Bengt Alexanderson: Les Confessions de saint Augustin, manuscrits et stemma – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 79 (Roma 2003), 31-34. (Le Confessioni di Agostino (402-2002), Bilancio et prospettive). XXXI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 2-4 maggio 2002).

Bengt Alexanderson: Gesta Collationis Carthaginiensis. Loci nonnulli cum editione Lancelli comparati – i: Augustinianum 42 (Roma 2003), 415-444.

Bengt Alexanderson: Le texte des Confessions de saint Augustin. Manuscrits et stemma. (Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis, Humaniora 42), Göteborg: Kungl. Vetenskaps- og vitterhets-samhället 2003, 105 s. 

Hans Ole Bækgaard: Augustins eskatologi – i: Ichthys 30 (Århus 2003), 3-13 og 62-71.

Siver Dagemark: Conversion in Augustine’s Confessions and monastic separation from the world in Possidius’ biography – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 85 (Roma 2003), 289-328. (Le Confessioni di Agostino (402-2002): Bilancio e prospettive).

Augustinus: Predikningar över Första Johannesbrevet, [oversat af Bengt Ellenberger] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band IV: Bibel och predikan, ed. Sten Hidal, Skellefteå: Artos 2003, 153-171.

Augustinus: Bekännelser. I översättning av Bengt Ellenberger med inledning av Ragnar Holte. Skellefteå: Artos Bokförlag 2003, 390 s. [2. rev. udg., 1. udg. 1990]. 

Niels Grønkjær: Augustin mellem gnosis og ortodoksi. [Indledningsforelæsning ved disputatsforsvar 25. oktober 2002, Aarhus Universitet] – i: Fønix 27 (Kbh. 2003), 153-159. 

Anders-Christian Lund Jacobsen: Den ortodokse Grønkjær [Anmeldelse af Niels Grønkjærs disputats: Kristendom mellem gnosis og ortodoksi] – i: Præsteforeningens Blad 93 (2003), 546-558.

Aase Refsgaard Jørgensen: Augustins Bekendelser og den eksistentielle psykoterapi. En dialog om vilje, ansvar og mening – i: Fønix 27 (Kbh. 2003), 48-61.

Augustinus: Jumalan valtio. Osa 1 (kirjat 1-10). Suomentanut Heikki Koskenniemi [finsk oversættelse af De civitate Dei].  Helsinki: WSOY 2003, 618 s. 

Augustinus: Tunnustukset = Confessiones. Suomentanut Otto Lakka. Helsinki: Sley-kirjat 2003, 549 s. [Oprindelig udgave i 1947]. 

Kauko K. Raikas: Problemática de la justicia en Agustín – i: Revista Augustinus 48 (Madrid 2003), 191-213.

Jan Ove Ulstein: Vennskap. Ei reise med Augustin anno 2000 – i: TTK 74 (2003), 103-123.

Bengt Alexanderson: Le Breviculus d’Augustin et les Gesta Collationis Carthaginensis. Les tendances du résumé d’Augustin – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 78 (Roma 2002), 289-299. (I concili della cristiniatà occidentale secoli III-V. XXX Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 3-5 maggio 2000).

Bengt Alexanderson: Réflexions sur l’édition récente des Psalmi graduum de s. Augustin – i: Augustinianum 42 (Roma 2002), 187-204.

Bengt Alexanderson: Collatio Carthaginiensis. Konferensen i Karthago år 411 – i: KÅ 102 (2002), 9-20. 

Kari Elisabeth Børresen: In Defence of Augustine. How femina is homo – i: K.E. Børresen, From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 15-32. [Original i Collectanea Augustiniana I, Louvain 1990]. 

Kari Elisabeth Børresen: Patristic »Feminism«. The Case of Augustine – i: K.E. Børresen, From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 33-47. [Original i Augustinian Studies 25, Philadelphia PA 1994, 137-152]. 

Kari Elisabeth Børresen: La Féminologie d’Augustin – i: K.E. Børresen, From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 61-89. 

Augustin: Om Guds Stad. Oversættelse med indledning, noter og registre af Bent Dalsgaard Larsen (Et-binds udgave). Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 1051 s. [Tidligere udgivet i 5 bind 1984-1996].

Augustins filosofiske dialoger, bind 3: Den frie vilje – Læreren. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2002, 192 s. [Originaltitler: De libero arbitrio. De magistro]. 

Augustinus Bekännelser. Texter i urval av Carolinne White. Översättning av Bengt Ellenberger, illustrerad med medeltida konst från British Library. Örebro: Libris 2002, 93 s.

Niels Grønkjær: Kristendom mellem gnosis og ortodoksi. En systematisk undersøgelse af Augustins indoptagelse af platonismen. (Acta Jutlandica 77.3 / Teologisk serie 20), Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 424 s. [Disputats ved Aarhus Univ. 2002]. 

Helge Haystrup: Augustin som formidler af Oldkirkens teologi til Martin Luther og Reformationen – i: Præsteforeningens Blad 92 (2002), 138-144.

Helge Haystrup: Augustin-studier XV. Kirkesyn og -brevkasse. København: C.A. Reitzel 2002, 293 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier I-XV. København: C.A. Reitzel 1989-2002, 15 bind. 

Anders-Christian Jacobsen: Augustin om menneskets opstandelse – i: DTT 65 (2002), 255-271.

Aurelius Augustinus: De musica liber VI. A Critical Edition with a Translation and an Introduction by Martin Jacobsson. (Studia Latina Stockholminensia 47), Stockholm: Almqvist & Wiksell 2002, cxvii+143 s. [Diss. Stockholm Univ. 2002].

Aage Rydstrøm-Poulsen: The Gracious God. Gratia in Augustine and the Twelfth Century. København: Akademisk Forlag 2002, 555 s. [Disputats ved Kbh.’s Univ. 2002].

Augustin: De civitate Dei. Gudsstaten eller Guds by. Innledning, utvalg og oversettelse ved Reidar Aasgaard. Oslo: Pax 2002, 387 s.

Åke Bergvall: Augustinian perspectives in the Renaissance. (Studia Anglistica Upsaliensia 117), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2001, 234 s.

En brevväxling om bibeln, [breve af Augustinus og Hieronymus, oversat af Bengt Ellenberger] – i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III: Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 2001, 183-279.

Helge Haystrup: Augustin-studier XIII. Augustin i nutidig politik. København: C.A. Reitzel 2001, 151 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier XIV. Vestens filosof og kirkelærer. København: C.A. Reitzel 2001, 250 s.

Ragnar Holte: Klingande sakrament. Augustinska och aktuella teologiska perspektiv på musik – i: Svenskt gudstjänstliv 76 (2001), 11-26.

Øyvind Norderval: »Ynkelig tilfredsstillelse ved sanselig berøring«. Augustin og den besværlige seksualiteten – i: Dîn 2/3 (2001), 10-18. 

Kauko K. Raikas: Die social-rechtliche Funktion des Bischofamtes bei Augustin. Fünf Untersuchungen zur sozialen und rechtlichen Funktion Augustins in seinem Bischofsamt. (Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja 3), Joensuu 2001, 162 s. [Diss. Joensuu 2001].

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae et interpretationes in libros aliquot Augustini contra donatistas – i: Electronic Antiquity / Communicating the Classics 5.3 (2000).

Siver Dagemark: Possidius’ use of the Bible. An Examination of Intertextuality in Vita Augustini – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 68 (Roma 2000), 175-218. (= L’esegesi dei patri latini dalle origini a Gregorio Magno, XXVIII  Incontro di studiosi dell’antichità, Roma, 6-8 maggio 1999).

Siver Dagemark: Funeral as a hagiographic motif in Vita Augustini and some other biographies of bishops – i: Augustinianum 40 (Roma 2000), 255-289.

[Possidius:] Ur den heliga Augustinus’ liv [Vita Augustini]. Oversat af Siver Dagemark – i: Svenskt Patristiskt Bibliotek, band II: Martyrer & helgon, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2000, 226-236.

Augustins filosofiske dialoger, bind 2: Enetaler - Sjælens udødelighed – Sjælens omfang. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2000, 160 s. [Originaltitler: Soliloquia. De immortalitate animae. De quantitate animae]. 

Trond Berg Eriksen: Augustin. Det urolige hjertet. Oslo: Universitetsforlaget 2000, 351 s. 

Helge Haystrup: Augustin-studier XII. Næstekærlighedens problematik. København: C.A. Reitzel 2000, 163 s.

Augustin: Bekjennelser [utdrag]. Til norsk ved Oddmund Hjelde – i: Den levende kjærlighets flamme, ed. Jan-Erik Ebbestad Hansen, (Ad fontes), Oslo: Gyldendal 2000, 29-49.

René Kieffer: Le plaisir de raconter sa vie: Augustin, Rousseau et Sartre – i: Språkets speglingar. Festskrift till Birger Bergh, ed. Arne Jönsson och Anders Piltz, Lund 2000, 537-547.

Augustin: Om sjelens storhet [utdrag]. Til norsk ved Egil Kragggerud – i: Den levende kjærlighets flamme, ed. Jan-Erik Ebbestad Hansen, (Ad fontes), Oslo: Gyldendal 2000, 29-49.

Timo Nisula: Concupiscentia Augustinuksen antropologiassa. Helsinki: Helsingin yliopisto 2000, 135 s. [diss.].

Saija Puusaari: Augustinuksen kristologia teoksen De gratia Christi et de peccato originali valossa. Helsinki: Helsingin yliopisto 2000, 60 s.

Ola Sigurdson: Hungerns väg. Om Gud, kyrka och mångfald. Lund: Arcus förlag 2000, 208 s.

David Winther: Augustin. Oversat af Jakob Brønnum. (Visdomsord), Århus: Hovedland 2000, 48 s.

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae in Augustini In Iohannis evangelium tractatus – i: Electronic Antiquity 5/1 (1999)

Kari E. Børresen: Augustin og Thomas Aquinas. Gudsbilde, mannbilde, kvinnebilde – i: Kjønnsperspektiver i filosofihistorien, ed. L.M. Rustad & H. Bondevik, Oslo 1999, 53-62.

Jørgen Bo Christensen: Hjertets uro. Om begær og behov hos Augustin og Freud – i: Præsteforeningens Blad 89 (1999), 614-626.

Siver Dagemark: Prayer as a hagiographic motif in Vita Martini and Vita Augustini – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 66 (Roma 1999), 361-388. (= XXVII Incontro di studiosi dell’ antichità cristiana, Roma, 7-9 maggio 1998). 

Bent Dalsgaard Larsen: Kristningen af nyplatonismen hos Augustin – i: Patristica Nordica 5 (= Religio 51, Skrifter udgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1999, 119-137.

Augustins filosofiske dialoger, bind 1: Mod akademikerne – Et lykkeligt liv – Verdensordenen. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 1999, 199 s. [Originaltitler: Contra academicos. De beata vita. De ordine]. 

Leif Grane: Expositio quarundam propositionum de Romanos. Augustins tidlige forsøg på en fortolkning af Romerbrevet – i: Arken 21 (Kbh. 1999), 15-26.

Helge Haystrup: Augustin-studier X. Fra Grundtvig til Augustin. København: C.A. Reitzel 1999, 179 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier XI. Skriftsyn, skriftudlægning og skriftforkyndelse. København: C.A. Reitzel 1999, 218 s.

Helge Haystrup: Hermeneutiske iagttagelser i Augustins forkyndelse. På internetadressen: www.filosofi.net/artikler/haystrup_081199.html.

Helge Haystrup: En utrættelig sandhedssøger. Den hellige Augustin set i et samfundskritisk perspektiv – i: Reflex 9 (Odense 1999, nr. 31), 64-70. [Genoptrykt i: Helge Haystrup, Ånden flyver over sletten, Odense 2005, 23-29]. 

Augustin: Om læreren. Om det lyksalige liv. Oversat og udgivet af Niels Henningsen. Frederiksberg: Det lille Forlag 1999, 112 s.

Torbjörn Johansson: Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz’ Augustinusreception. (Församlingsfakultetens skriftserie 3), Göteborg: Församlingsförlaget 1999, 317 s. [Akad. avh., Lund]. 

Hugo Montgomery: Bytet från Egypten. Origenes, Augustinus och Cassiodorus om det hedniska kulturarvet – i: Dannelse, Humanitas, Paideia, ed. Øivind Andersen, Oslo: Sypress Forlag 1999, 129-137. 

K.K. Raikas: Audientia episcopalis: Problemática entre Estado e Iglesia en Augustin – i: Augustinus 44 (Madrid 1999), 172-175.

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae in libros »De Trinitate« Augustini – i: Electronic Antiquity 4/2 (1998), 1-20.

Siver Dagemark: The Praeceptum according to Possidius’ Vita Augustini – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 62 (Roma 1998), 369-377. (Il monachesimo occidentale dalle orgini all Regula Magistri). 

Bent Dalsgaard Larsen: Augustin om nåde og frihed – i: DTT 61 (1998), 81-105.

Rune Eliasson: Augustinus, kyrkofadern – i: Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift 88 (Göteborg 1998), 75-91. 

Svanens sang. Udvalgte prædikener af Augustin. Oversat af Helge Haystrup. Kbh.: C.A. Reitzels Forlag 1998, 330 s.

Helge Haystrup: Augustin som skriftfortolker og prædikant. Af senantikkens hermeneutik – i: Reflex 8 (Odense 1998, nr. 28), 33-42. [Genoptrykt i: Helge Haystrup, Ånden flyver over sletten, Odense 2005, 86-96). 

Augustin: De doctrina christiana. Ein kristen retorikk. Om kristen opplæring. Omsetjing og innleiing ved  Hermund Slaattelid. Oslo: Det Norske Samlaget 1998, 267 s.

Benny Alex: Augustin. Den kristne kirkes store lærefader, 354-430. København: Scandinavia 1997, 48 s.

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae in libros  Augustini De civitate Dei – i: Electronic Antiquity 3/7 (1997), 1-25.

Siver Dagemark: Possidius’ idealised Description of St. Augustine’s Death – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 58 (Roma 1997), 719-741. (= Vescovi e pastori in epoca Teodosiana. In occasione del XVI centenario della consacrazione episcopale di S. Agostino, 396-1996. XXV Incontro di studiosi dell’ Antichità Cristiana, Roma, 8-11 maggio 1996.Vol. II: Padri Greci e Latini). 

Augustinus: Guds stad. De utfäste målen. Bok IXX-XXII i översättning av Bengt Ellenberger med indledning av Bent Dalsgaard Larsen. Skellefteå: Artos Bokförlag 1997, 355 s.

Karsten Friis Johansen: The Minds Discovery of itself. Augustine on Self-knowledge with a view to the Pagan Tradition – i: Elementa. Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte 69 (1997), 67-82.

Helge Haystrup: Augustin-studier IX. Den dystre baggrund for troens glæde. Kampen mod Pelagianismen. København: C.A. Reitzel 1997, 336 s.

Helge Haystrup: Ordo amoris. Augustins syn på seksualitet og ægteskab – i: DTT 60 (1997), 99-114.

Helge Haystrup: En kirkefader spiller på harpe. Augustin om seksualitet og ægteskab – i: Reflex 8 (Odense 1997, nr. 27), 16-27.

Liv Hegna: Augustin og kjærligheten. Oslo 1997, 94 bl. [Hovedopgave i filosofi ved Universitetet i Oslo].

Kauko K. Raikas: The State Juridical Dimension of the Office of the Bishop and the Letter 153 of St. Augustine to Vicarius Africae Macedonius – i: Studia Ephemeridis Augustinianum 58 (Roma 1997), 683-694.

Kauko K. Raikas: Audientia Episcopalis. Problematik zwischen Staat und Kirche bei Augustin – i: Augustinianum 37 (1997), 459-481. [Genoptrykt i: Augustinus als Richter, ed. Johannes Hellebrandt (Res et Signa 5), Würzburg 2009, 84-105]. 

Esa Rannikko: Liberum arbitrium and necessitas. A philosophical inquiry into Augustine’s conception of the will. (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft, Serie A, 40), Helsinki: Luther-Agricola Society 1997, 262 s. [Disp. ved Åbo Akad. 1997]. 

Henrik Svensson: Vad är en emotion? Epiltetos' och Senecas syn på emotioner och Augustinus' kritik av deras synsätt – i: Vidgade perspektiv, red. Henrik Svensson (= Uppsala philosophical studies 47), Uppsala 1997, 61-70.

Augustinus, sammanstäld och introducerad av David Winter. Översatt av Kerstin Gårsjö. Örebro: Libris 1997, 46 s.

Finn B. Andersen: Augustins dåbssyn, set med lutherske briller – i: Ichthys 23 (Menighedsfakultetet, Århus 1996), nr. 1.

Siver Dagemark: Possidius idealbeskrivning av Augustinus död – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 11 (Lund 1996), 29-46.

Augustin: Om Guds Stad, 19.-22. bog. Oversættelse med indledning og noter samt registre til hele værket, ved Bent Dalsgaard Larsen. (Bibel og historie 17), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1996, 442 s.

Torben Damholt: [Anmeldelse af] Helge Haystrup, Augustin-studier bd. 8 – i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 923-926.

Trond Berg Eriksen: Augustinus och humanismens förudsättningar. Översättning av Jan Stolpe – i: Det evigt mänskliga, red. Anders Björnsson, (= Svenska humanistiska förbundets skriftserie 108), Stockholm: Ordfront 1996, 101-118.

Helge Haystrup: Augustin-studier VIII. Augustinske udviklingsstadier. Brud og sammenhæng. København: C.A. Reitzel 1996, 240 s.

Helge Haystrup: Luther og Augustin. Et indlæg til Odense Domkirkes studiekreds over Martin Luther – i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 453-461. [Genoptrykt i: Haystrup, Augustin-studier VIII].

Kari Elisabeth Børresen: Subordination and Equivalence. The Nature and Role of Women in Augustine and Thomas Aquinas.  Kampen: Kok Pharos 1995, xxix+376 s. [Reprint af udgave fra 1981. Fransk original 1968].

Siver Dagemark: Augustinus – munk och biskop. Idealbild gentemot självbild i Vita Augustini och Confessiones. Göteborg: Historiska Institutionen i Göteborg / Skellefteå: Artos bokförlag 1995, 230 s.

Siver Dagemark: Hur ville Possidius bevara minnet av Augustinus? – i: Hårdrock, hundar och humanister (Humanistdag-boken 8), Göteborg 1995, 49-58.

Helge Haystrup: Augustin-studier VII. En filosofisk Vej til Treenigheden. Sjælens Opstigning til Gud. København: C.A. Reitzel 1995, 296 s.

Helge Haystrup: Forløsning og forsoning hos Augustin. Foredrag på »Konvent for Kirke og theologi« – i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 905-913. [Genoptrykt i: Haystrup, Augustin-studier 8, Kbh. 1996, 196-214 og i Ånden flyver over sletten, Kbh. 2005, 131-148]. 

Nils Arne Pedersen: Manikæernes forståelse af det »skønne«, deres hymner og den unge Augustin – i: Prismer. Semesterskrift fra Tværfag (Musik og æstetik i middelalderen), Det humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet 1995, 60-82.

Kauko K. Raikas: Agustín y la judicatura inherente al ministerio episcopal – i: San Agustin en Oxford (4.). XI Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, ed. Jose Oroz Reta (Augustinus 40, Madrid 1995), 253-265.

K.K. Raikas: Die Sacrilegium-Problematik bei Augustin – i: La narrativa cristiana antica (Studia Ephemeridis Augustinianum 50), Roma 1995, 561-572.

Christian Braw: Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus. Skellefteå: Artos bokförlag 1994, 192 s.

K.E. Børresen: Patristic »Feminism«. The case of Augustine – i: Augustinian Studies 25 (Philadelphia PA 1994), 137-152. [Genoptrykt i K.E. Børresen, From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 33-47]. 

Karsten Friis Johansen: Menneskets selvforståelse hos Augustin, med tilbageblik på den antikke tradition – i: Kredsen 60 (1994), 62-82.

Helge Haystrup: Hvad gjorde Augustin til Vestens store kirkelærer? – i: Præsteforeningens Blad 84 (1994), 585-591 og 605-611. [Genoptrykt i: Haystrup, Augustin-studier VIII].

Helge Haystrup: Augustin-studier VI. Bibelens Treenighed. Eksegese og dogmatiske begreber. København: C.A. Reitzel 1994, 246 s.

Ragnar Holte: Monica, »the Philosopher« – i: Charisteria Augustiniana, Iosepho Oroz Reta dicata II, Theologia, (Augustinus 39, Madrid 1994), 293-316.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustins vurdering af Rom og romerne – i: Bent Dalsgaard Larsen, Brydninger, Århus: Klassikerforeningen 1993, 247-260. [Tidligere trykt i: RT 18 (1991), 3-13]. 

Bent Dalsgaard Larsen: Antik-hedensk og jødisk-kristen historieopfattelse – i: Bent Dalsgaard Larsen, Brydninger, Århus: Klassikerforeningen 1993, 117-131.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustins omvendelse – i: Bent Dalsgaard Larsen, Brydninger, Århus: Klassikerforeningen 1993, 201-246.

Helge Haystrup: Augustin-studier V. Omkring hovedværket »Om Treenigheden«. København: C.A. Reitzel 1993, 209 s.

Helge Haystrup: Augustins vej til levende kristentro. En ung mand og hans mor – i: Fyens stiftsbog 1993 (Odense 1993), 70-81. 

Heikki Kotila: Monica’s Death in Augustine’s Confessions, IX.11-13 – i: Studia Patristica 27, ed. Elisabeth A. Livingstone. Leuven: Peeters Press 1993, 337-341.

Miikka Ruokanen: Theology of Social Life in Augustine’s De civitate Dei. (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, 53), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1993, 179 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier IV. Nadversyn og Festforkyndelse. København: C.A. Reitzel 1992, 102 s.

Helge Haystrup: Jesu Bjergprædiken, udlagt af Augustin – i: Præsteforeningens Blad 82 (1992), 577-589.

Augustin: Prædiken om den hellige nat. Oversat af Helge Haystrup – i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 78-81.

Augustinus: Om Fader vår; Om när Jesus sover i båten; Om att förvalta sin talent. Oversat af Sten Hidal – i: Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 1992, 91-103.

Augustinus: Bekjennelser, bok I-X. Oversatt og med innledning av Odmund Hjelde.  (Thorleif Dahls kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1992, XXI+221 s. [2. oplag 1996].

Heikki Kotila: Memoria mortuorum. Commemoration of the departed in Augustine. (Studia Ephemeridis »Augustinianum« 38), Rom: Institutum Patristicum »Augustinianum« 1992, 219 s.

Augustin: Det hvilende hjerte. Utvalgte tekster satt sammen av Maura See. Oversatt fra engelsk av Olav Egil Aune. Oslo: St. Olav forl. 1991, 70 s.

Augustin: Om Guds Stad, 15.-18. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (Bibel og historie 16), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 389 s.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustins vurdering af Rom og romerne – i: RVT 18 (1991), 3-19. [Genoptrykt i: Bent Dalsgaard Larsen, Brydninger, Århus: Klassikerforeningen 1993, 247-260].

Bengt Ellenberger: Augustinska slentrianöversättningar – i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, ed. Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, s. 59-60.

Helge Haystrup: Augustin-studier III. Nøglemagt og nådelære. København: C.A. Reitzel 1991, 202 s.

Helge Haystrup: Augustins syn på Den hellige Skrift – i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 237-248.

Ragnar Holte: Augustinska missförstånd – i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, ed. Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 92-106.

Jørgen Pedersen: Gudserkendelse og gudsbillede i Augustins De Trinitate – i: Jørgen Pedersen, Fra Augustin til Johs. V. Jensen, København 1991, 9-39

K. Raikas: Problemas relacionados con la terminologia juridica en la teologia de san Agustin – i: San Agustin en Oxford (3). X Congreso Internacional de Estudios Patristicos (Augustinus 36, Madrid 1991), 221-225.

Kari Elisabeth Børresen: In defence of Augustine. How ‘femina’ is ‘homo’ – i:  Collectanea Augustiniana. Mélanges T.J. van Bavel, ed. Bernard Bruning et al., Louvain 1990, 411-428. [=Augustiniana 40 (1990. Genoptrykt i K.E. Børresen, From Patristics to Matristics, 2002, 15-32]. 

Siver Dagemark: Den asketiske biskopen. En jämförelse mellan Augustinus av Hippo Regius och Hilarius av Arles. [Lic.avh.] Göteborg 1990.

Bent Dalsgaard Larsen: Betydningen af de sidste bøger i Augustins Confessiones med henblik på fortolkningen af hele værket – i: DTT 53 (1990), 19-44.

Augustinus: Bekännelser. I översättning av Bengt Ellenberger med inledning av Ragnar Holte. Skellefteå: Artos Bokförlag 1990, 375 s. [2. rev. utg. 2003]. 

Holsten Fagerberg: Skatten i lerkärl. (Teologi för kyrkan 2), Stockholm: Verbum 1990, 169 s. 

Søren Giversen: Manichaean literature and the writings of Augustine – i: Living waters. Scandinavian orientalistic studies presented to Frede Løkkegaard on his seventy-fifth birthday, January 27th 1990, ed. E. Keck et al., Copenhagen: Museum Tusculanum 1990, 63-74.

Helge Haystrup: Augustin som forkynder. Kirkeår og hovedtemaer – i: Præsteforeningens Blad 80 (1990), 317-330.

Helge Haystrup: Augustin-studier II. Forkyndelse og eksegese. København: C.A. Reitzel 1990, 145 s.

Ragnar Holte: Kristendom och nyplatonism i Augustinus’ Bekännelser – i: Patristica Nordica 3 (Religio 32, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1990, 41-54.

Ragnar Holte: Faith and interiority in S. Augustin’s Confessions – i: Interioritá e intenzionalitá in S. Agostino, (Studia ephemeridis »Augustinianum« 32), Rom 1990, 71-83.

Ragnar Holte: St. Augustine on free will (De libero arbitrio, III) – i: »De libero arbitrio« di Agostini d’Hippona (Lectio Augustini. Settimana agostiniana pavese 6), Palermo 1990, 67-84.

Ragnar Holte: Indledning och kommentar – i: Augustinus, Bekännelser, svensk översättning av Bengt Ellenberger, Skellefteå 1990, 5-31 og 357-375. 

Jørgen Pedersen: Strukturer i kontinuitet og forvandling: Fra den augustinsk-middelalderlige artifex-model til den romantisk-moderne Store Kannikestræde-model – i: Fønix 14 (København 1990), 166-186.

Kauko K. Raikas: St. Augustine on Juridical Duties. Some Aspects of the Episcopal Office – i: Late Antiquity, Augustine, »Second Founder of the Faith«, Collectanea Augustiniana, ed. Joseph C. Schnaubert and Fredrick van Fleteren, New York: Peter Lang 1990, 467-483.

Kauko K. Raikas: The Principle of Juridical Vulgarization in the Letters of St. Augustine – i: La Tradizione, Forme e Modi. XVIII Incontro di Studiosi dell’antichità cristiana, ed. J. Divjak (Studia Ephemeridis »Augustinianum« 31), Roma 1990, 413-425.

Jakob Balling: Paradisfortællingen som gammelkristen myte – i: DTT 52 (1989), 268-286. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 97-114]. 

Augustin: Om Guds Stad, 11.-14. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (Bibel og historie 10), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 272 s.

B. Dalsgaard Larsen: Saint Augustine on Christ as principium in De ciuitate Dei 10,23-24 – i: Studia Patristica 22, ed. Elisabeth A. Livingstone, Leuven 1989, 283-289.

Niels Grønkjær: Augustin, Vestens kirkefader. (Under Guds Ord 299), Skive 1989, 4 s.

Niels Grønkjær: Augustin og gudsrigets nye by – i: Det ny Jerusalem. Guds by og de skiftende forventninger, red. af Anna Marie Aagaard, Århus: Anis 1989, 127-142.

Niels Grønkjær: Platons og Augustins opgør med retorikken – i: Fønix 13 (Kbh. 1989), 112-123.

Helge Haystrup: Augustin-studier I. Kærlighedens fællesskab og frihed. København: C.A. Reitzel 1989, 133 s.

Helge Haystrup: Augustin som asket og munkefader – i: Præsteforeningens Blad 79 (1989), 565-577.

Helge Haystrup: Guds stad - kirketeologi hos Augustinus – i: En ny bok om kyrkan, Borås: Norma 1989, 51-66. [Dansk version 1987].

Augustinus: Herramme vuoisaarna = De sermone Domini in monte. Latinasta suomentanut ... Valtteri Olli.  Espoo: Tietotehdas Oy 1989, xv+212 s. 

Augustins Bekendelser, oversat af Torben Damsholt. (Visdomsbøgerne), København: Sankt Ansgars Forlag 1988, 320 s. [2. oplag 1991].

Jørgen Ertner: Kirkefædrecitaterne [af Augustin hos Peder Palladius] – i: Jørgen Ertner, Peder Palladius’ lutherske teologi, København: Akademisk Forlag 1988, 704-721.

Niels Grønkjær: Sprog - tid - inkarnation. Om platonisme og kristendom hos Augustin. Upubliceret licentiatafhandling ved Aarhus Universitet 1988.

Helge Haystrup: Fra dødens nat til livets lys. Påske og dåb hos Augustin – i: Præsteforeningens Blad 78 (1988), 329-342.

Bengt Löfstedt: Zu Augustins Schrift De sermone Domini in monte – i: Orpheus 9 (Catania 1988), 96-97.

Dag Norberg: Les psaumes de saint Augustin et de saint Fulgence de Ruspe – i: Les vers latins iambiques et trochaïques au Moyen Âge et leurs répliques rytmiques (= Vitterhets Hist. & Antik. Akad. Filol. arkiv 35), Stockholm 1988, 125-132.

Anders Nygren: Augustins »Bekendelser«. Litterær komposition og tolkning – i: Dansk Udsyn 68 (Askov 1988), 314-325. 

Jørgen Pedersen: Prior omnium sapientia. Om visdomsbegrebet og visdomsidealet i Augustins hovedskrifter, I-II – i: DTT 51 (1988), 161-181 og 263-276.

Miikka Ruokanen: Augustin and Luther über die Theologie der Politik – i: Kerygma und Dogma 34 (Göttingen 1988), 22-41.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustins bibelbrug og fortolkningen af De ciuitate Dei – i: Patristica Nordica 2 (= Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 19-32.

Helge Haystrup: Guds stad, kirketeologi hos Augustinus – i: Præsteforeningens Blad 77 (1987), 865-875. [Svensk version 1989].

Ragnar Holte: Antikt och kristet i Augustinus’ människosyn – i: Ortodox tidning 25 (1987), 131-142.

Ragnar Holte: En kristen kultursyntes. Augustinus’ väg till sanningen – i: Signum 13 (1987), 105-116.

Miikka Ruokanen: Näkökulma politiikan teologiaan: Augustinus ja Luther. [En aspekt på politisk teologi: Augustin och Luther] – i: Teologinen Aikakauskirja 92 (1987), 102-112.

Augustin: Om Guds Stad, 6.-10. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (Bibel og historie 9), København: G.E.C. Gad 1986, 307 s.

Klosterliv i Vesten: Augustins regel. Benedikts regel. Oversatt og med innledning av Erik Gunnes. (Thorleif Dahls kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1986, 117 s.

Kauko Raikas: Augustinuksen yhteiskunnallisen ajattelun probleemoja. [Prästen i Augustinus’ samhälliga tänkande] – i: Teologinen Aikakauskirja 91 (1986), 477-482.

Carl Fr. Wisløff: Augustin og Det gamle Testamente – i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2. Stavanger: Universitetsforlaget 1986, 254-272.

Jakob Balling: Oldkirkelige gudsbilleder – i: Gudsbegrebet, red. af Sigfred Pedersen, København: Gad 1985, 115-127. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 39-51]. 

J.L. Balling: Et »augustinsk« tema i europæisk poesi – i: Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet,  symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Tersleff, Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, 13-26. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 83-96]. 

Kari E. Børresen: Equivalencia y subordinación según san Agustín. Naturaleza y papel de la mujer – i: Augustinus 30 (Madrid 1985), 97-197.

Kari E. Børresen: Imago Dei, privilège masculin? Interprétation augustinienne et pseudo-augustinienne de Gen. 1,27 et I Cor. 11,7 – i: Augustinianum 25 (Roma 1985), 213-234.

Kari E. Børresen: Interaksjon mellom skriftgrunnlag og senantik antropologi: Kirkefedres tolkning av I Mos. 1,27 og I Kor. 11,7 –  i: Idékonfrontation under senantiken (Föredrag ved Platonselskabet, Symposium i Göteborg 8.-11. juni 1983), København 1985, 117-132.

Niels Grønkjær: Agostino e la retorica romana – i: Analecta Romana Instituti Danici 14 (Roma 1985), 149-161.

Ragnar Holte: Filosofiskt och bibliskt i senantikens kristna människosyn – i: Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet,  symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Tersleff, Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, 1-12.

[Lauri Koskenniemi:] Älkää peljätkö. Joulun sanoma kuvin ja sanoin. Johdantokirjoitus Lauri Koskenniemi. Helsinki: SLEY-kirjat 1985, 160 s. 

Augustinus: Pääsiäispuheita. Toim. Johanna Thurén. Helsinki: SLEY-kirjat 1985, 48 s. 

Knut Erik Tranøy: Augustin - menneskesyn, moral og statslære. Teologi og filosofi – i: Trond Berg Eriksen, Knut Erik Tranøy, Guttorm Fløistad: Filosofi og vitenskap fra antikken til vår tid, Oslo-Bergen-Stavanger-Tromsø 1985, 208-231.

Pauli Annala: Mystiikan mahdollisuus Augustinuksen ja Tuomas Akvinolaisen tietoteorioiden näkökulmasta. [Mystikkens möjlighet från en kunskapsteoretisk synsvinkel hos Augustinus och Thomas ab Aquino] – i: Elevatis Oculis. Studia mystica in honorem Seppo A. Teinonen. (= Annuals of the Finnish Society for Missiology and Ecumenics, vol. 42). Helsinki 1984, 1-15.

Augustin: Om Guds Stad, 1.-5. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (Bibel og historie 7), København: G.E.C. Gads Forlag 1984, 320 s.

Valtteri Olli: Kirkkoisä Augustinuksen syntikäsitys Confessiones-teoksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto 1983, 184 s. 

Anfinn Stigen: Tenkningens historie. Bind 1: Oldtiden, middelalderen, den nyere tid indtil 1600-tallet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 1983. [Heri side 253-279: Augustin, noen temaer fra hans tenkning. 2. oplagn 1984].

Bent Dalsgaard Larsen: Menneske og samfund. Studier i det antropologiske grundlag for samfundstænkningen hos Augustin. Århus: Aros 1982, 445 s. [Disp. Aarhus]

Augustinus: Henki ja Kirjain. Latinasta suomentanut Jukka Thurén. [Finsk oversættelse af Augustin: De spiritu et littera]. (Kristikunnan klassikkoja 2), Helsinki: SLEY-kirjat 1982, 148 s.

J.L. Balling: Om det augustinske historiesyns eftervirkninger – i: Fønix 5 (Kbh. 1981), 32-40.

Nils Bodholdt: Augustins religiøse udvikling. En idehistorisk analyse af Augustins udvikling 386-400, med henblik på forholdet mellem auctoritas – ratio og hans opfattelse af nyplatonismen. Utrykt speciale, København 1981.

Kari E. Børresen: L'anthropologie théologique d'Augustin et de Thomas d'Aquin. La typologie homme-femme dans la tradition et dans l'eglise d'aujourd'hui – i: Recherches de science religieuse 69 (Paris 1981), 393-407.

Kari E. Børresen: L'antropologia teologica di Agostino et di Tommaso d'Aquino. Sua influenza sui rapporti fra donna e homini nella chiesa d'oggi – i: La donna nella chiesa oggi, ed. A. Caprioli & L. Vaccaro, Torino 1981, 75-87.

Kari Elisabeth Børresen: Subordination and Equivalence. The Nature and Role of Women in Augustine and Thomas Aquinas. Washinton D.C. 1981, 369 s. [Fransk original 1968, genoptryk 1995].

Augustinus: Tunnustukset (Confessiones). Latinasta suomentanut Otto Lakka [= finsk oversættelse af Augustins Confessiones]. (Kristikunnan klassikkoja 1), Helsinki 1981.

Lars Christiansen: ‘Cogito’ hos Augustin og Descartes – i: Studier i antik og middelalderlig filosofi og idehistorie, (Museum Tusculanum 40-43), Kbh. 1980, 465-479.

Erik Ostenfeld: Augustin om perception – i: Studier i antik og middelalderlig filosofi og idehistorie, (Museum Tusculanum 40-43), Kbh. 1980, 447-463.

Erik Petersen: Augustinus redivivus. Nogle bemærkninger om Bekendelsernes Augustin og Augustins bekendelser i Petrarcas latinske forfatterskab – i: Studier i antik og middelalderlig filosofi og idéhistorie, (= Museum Tusculanum 40-43), Kbh. 1980, 629-649. 

Kari Elisabeth Borresen: Natura e ruolo della donna in Agostino e Tommaso d’Aquino. Assisi: Cittadella 1979, 327 s. [Fransk original 1968].

Jørgen I. Jensen: Sjælens musik. Musikalsk tænkning og kristendom hos Augustin. (Platonselskabets skriftserie 5), København: Gyldendal 1979, 152 s.

Kauko Raikas: Yhteiskunnalisen oikeudenmukaisuuden toteituminen Augustinuksen mukann.  Helsinki 1979, 140 s. 

Hj. Sundén: Augustinus’ Confessiones IX,4 som religionspsykologisk dokument – i: Religion och Bibel 38 (1979), 3 ff.

Øivind Andersen: Augustins Confessiones som litterært kunstverk – i: NTT 78 (1977), 213-228.

Jakob Balling: Kristendommens appel til menigmands rationalitet. Bemærkninger til Augustins »De catechizandis rudibus« m.m. – i: Fønix 1 (Kbh. 1977), 300-313. [Genoptrykt i Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 69-81]. 

Bent Dalsgaard Larsen: Materialistisk Augustin-læsning – i: Lumen 20 (nr. 60, Kbh. 1977), 227-256.

Bent Dalsgaard Larsen: Individ og samfund hos Augustin – i: Lumen 19 (nr. 57, Kbh. 1976), 1-18.

Augustine: De dialecta. Transl. with introduction and notes by B. Darrell Jackson, from the text newly ed. by Jan Pinborg. (Synthese historical library 16), Dordrecht: D. Reidel 1975, xi + 151 s.

Poul Behrendt: Viljens former. Augustin – Goethe – Grundtvig. København: Fremad 1974, 219 s.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustin om de dynamiske kræfter i samfundslivet – i: Lumen 17 (nr. 51, Kbh. 1974), 168-182.

Leif Grane: Divus Paulus et S. Augustinus, interpres eius fidelissimus – i: Festschrift für Ernst Fuchs, herausg. v. G. Ebeling m.fl., Tübingen 1973, 133-146.

Bengt Löfstedt: Augustin als Zeuge der lateinischen Umsprache – i: Flexion und Wortbildung. Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, ed. Helmut Rix, Wiesbaden 1975, 192-197.

Aurelius Augustinus: Om den kristne taler. Med indledning, oversættelse og noter af Niels W. Bruun. Latinsk tekst ved Josef Martin. København 1972, 88 s.

Harald Hagendahl: Augustinus och Rom. (Filologiskt arkiv 15), Stockholm 1970, 14 s.

Helge Petersen: Augustin som skriftfortolker belyst ud fra hans skriftbrug i »De baptismo« – i: DTT 33 (1970), 184-203.

Ruut Puputti: Augustinuksen käsitys kirkosta donatolaiskiistan aikana. Helsinki: Helsingin yliopisto 1970, 117 s.

Kauko Raikas: Augustinuksen käsitys yhteiskuntarausta ja sen edellytyk-sistä De civitate dei-teoksen mukaan. Helsinki 1970, 131 s.

Kari E. Børresen: Augustin. Interprète du dogme de la résurrection. Quelques aspects de son anthropologie dualiste – i: Studia Theologica 23 (1969), 141-155.

Kari Elisabeth Børresen: Subordination et equivalence. Nature et rôle de la femme d’après Augustin et Thomas d’Aquin. Oslo: Universitetsforlaget 1968, 305 s. [Diss., italiensk version 1979, engelsk version 1981].

Torben Damsholt: Augustins gudsstat – i: Tidehverv 42 (1968), 101-108. [Genoptrykt i Torben Damsholt, Tidernes aften, Kbh. 1980, 7-28]. 

Leif Grane: Augustin. (Gads Biografiserie), København 1968, 92 s.

Jørgen I. Jensen: Augustins religiøse udvikling med særligt henblik på nyplatonismen. Utrykt emnekreds/speciale, København 1968.

Helge Petersen: Hellighed og autoritet i oldkirken. En konfrontation udfra Augustins De baptismo af to kirkesyn. København: Gads Forlag 1968, 288 s. [Licentiatafhandling. Senere navneændring til Helge Haystrup].

Harald Hagendahl: Augustine and the Latin Classics, I-II. Vol. I: Testimonia with a Contribution on Varro by Burkhart Cardanus. Vol. II: Augustine’s Attitude. (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 20.1 & 20.2), Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 1967, 2 bind, 769 s.

Ragnar Holte: Kristus, skapelsens mening – i: Festskrift til Regin Prenter, ed. Gustaf Wingren & A.M. Aagaard, København 1967, 65-78.

Harald Hagendahl: Zu Augustins Beurteilung von Rom in De civitate Dei – i: Wiener Studien 79 (1966), 509-516.

Augustinus: Brev till Proba om bönen. Svensk översättning av Lars Melin och Jean Dureau. Stockholm: Petrus de Daciaförl. 1965, 30 s.

Augustin. Med indledning, oversættelse og noter af Jørgen Pedersen. (De store tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek), København: Berlingske Forlag 1965, 240 s.

Ragnar Holte: Béatitude et Sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l´homme dans la philosophie ancienne. (Études augustiniennes), Paris 1962, 437 s. [Svensk original 1958].

Einar Molland: Augustin – i: Vestens tenkere fra antikken til våra dager, ed. Eiliv Skard & A. H. Winsnes Oslo 1962, bd. I, 192-211.

Jan Pinborg: Das Sprachdenken der Stoa und Augustins Dialektik – i: Classica et Mediaevalia 23 (1962), 148-177.

Emin Tengström: Die Protokollierung der Collatio Carthaginensis. Beiträge zur Kenntnis der römischen Kurzschrift nebst einem Exkurs über das Wort scheda (schedula). (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 15), Göteborg 1962, 53 s.

Alf Ahlberg: Den hellige Augustinus (354-430). Stockholm: Petrus de Dacia.fören. 1961, 38 s. 

Augustin: Bekjennelser. Bok I-X. Oversatt og med innledning av Oddmund Hjelde. (Thorleif Dahls Kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1961, 233 s. [Første udgave Bergen 1950, senere oplag Oslo 1965, 1974, 1992 og 1996].

Jørgen Raasted: A Fragment of an Unidentified Latin Sermon, textually related to Ps.-Augustinus Sermo 106 – i: Studia Patristica 3 (Texte und Untersuchungen 78), Berlin 1961, 108-115.

Gösta Hök: Augustin und die antike Tugendlehre – i: Kerygma und Dogma 6 (1960), 104-130.

Gotthard Nygren: Den svenska Augustinus-forskningen, II – i: Teologinen Aikakauskirja 65 (1960), 10-23.

Gotthard Nygren: Die schwedische Augustinforschung – i: Neue Zeitschrift für systematische Theologie 2 (1960), 335-354.

Carl Fr. Wisløff: Augustin og Hieronymus om de jødekristne og Moseloven – i: TTK 31 (1960), 193-208.

Rudolf Johannesson: [Anmeldelse af Ragnar Holte, Beatitudo och sapientia, Stockholm 1958] – i: STK 35 (1959), 184-191.

Gotthard Nygren: Den svenska Augustinus-forskningen, I – i: Teologinen Aikakauskirja 64 (1959), 133-146.

Ragnar Holte: Beatitudo och Sapientia. Augustinus och antika filosofskolornas diskussion om människans livsmål. Augustinus und die Diskussion der antiken Philosophenschulen über das Lebensziel des Menschen. Uppsala 1958, 416 s. [Disp., fransk version 1962]

Ragnar Holte: Res et verba. Slutreplik till docent Nygren – i: STK 34 (1958), 69-77.

Anders Nygren: Augustin und Luther. Zwei Studien über den Sinn der augustinischen Theologie. (Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft 3), Berlin: Evangelische Verl. 1958, 31 s.

Gotthard Nygren: Res contra verba? Slutreplik til licentiat Holte – i: STK 34 (1958), 77-80.

R.F. Refoulé: Kyrkans, kärlekens samfund och den kristna söndringen enligt Augustinus – i: Lumen 1 (Kbh. 1958, nr. 2), 93-108.

Ragnar Holte: Docent Nygrens Augustinus-tolkning. En replik – i: STK 33 (1957), 199-201. 

Gotthard Nygren: The Augustinian Conception of Grace – i: Studia Patristica 2, ed. Kurt Aland and F.L. Cross (Texte und Untersuchungen 64), Berlin 1957, 258-269.

Gotthard Nygren: Till tolkningen av Augustinus’ teologi – i: STK 33 (1957), 128-136.

Gotthard Nygren: Ännu en gång till tolkningen av Augustinus’ teologi – i: STK 33 (1957), 201-208.

Ragnar Holte: [Anm. af] Gotthard Nygren, Das Prädestinationsproblem in der Theologie Augustinus (Lund 1956) – i: KÅ 56 (1956), 194-203. 

Dag Norberg: Ad sancti Augustini psalmum abecedarium adnotationes – i: Studi italiani di filologia classica n.s. 27-28 (Firenze 1956), 315-317. [Genoptrykt i Dag Norberg, Au seuil du moyen âge, [bd. 1], Padova 1974, 105-108].  

'Gotthard Nygren: Das Prädestinationsproblem in der Theologie Augustins. Eine systematisch-theologische Studie. (Studia theologica Lundensia 12), Lund 1956, 306 s. [Inaug. Diss.].

Hans Hof: Conscientia och lex in corde scripta enligt Augustinus.  i: STK 30 (1954), 183-195. 

Gösta Hök: Trappstegkristendom, ett arv från Augustinus – i: STK 30 (1954), 262-272.

Einar Molland: Augustinus 354-1954 – i: Samtiden 63 (1954), 599-608. [Genoptrykt i: Samtiden gjennom 75 år, 1890-1965. Oslo 1964, 232-240].

Jens Nørregaard: Augustins De civitate Dei. Et Udkast efter Forfatterens Død udgivet af Hal Koch og Christian Thodberg. København: Schultz 1954, 61 s.

François Refoulé: Situation des pécheurs dans l’Eglise d’après saint Augustin – i: Studia Theologica 8 (1954), 86-102.

Alf Ahlberg: Augustin, det første moderne menneske. Til norsk ved Randi Michelsen. Oslo: Land og Kirke 1953. [Svensk original 1952]. 

Alf Ahlberg: Augustinus, den första moderna människan.  Uppsala 1952, 227 s. [norsk oversættelse 1953]. 

Augustins Bekendelser. På dansk ved Ernst Fr. Hansen. Med forord af Niels Thulstrup. København: Haase 1952, 184 s.

Augustin: Jeg bekjenner. Confessiones, Bok I-IX. Oversatt fra latin og med innledning av Oddmund Hjelde. Forord af biskop Karl Marthinussen. Bergen: J.W. Eide 1950, 283 s. [Ny udgave Oslo 1961].

Gösta Hök: Efter hvilken metod bør en teologisk åskådning utforskas? – i: STK 26 (1950), 250-259. 

Nils Erik Anrup: Själsbegreppets ställning i Augustinus’ filosofi.  (Skellefteå, Högra allmänna läroverket, program 1947/48), Skellefteå 1948.

Gustaf Wingren: [Anmeldelse af Rudolf Johannesson, Person och gemenskap, Stockholm 1947] – i: STK 24 (1948), 44-58.

Rudolf Johannesson: Person och gemenskap enligt romersk-katolsk och luthersk grundåskådning. Stockholm 1947, 255 s. [Diss. Lund 1947].

[Augustinus:] Augustinuksen tunnustukset. Latinasta suomentanut Otto Lakka. [Confessiones i finsk oversættelse]. Porvoo: WSOY 1947. [Senere udgaver i 1981 og 2003]. 

Regin Prenter: Metaphysics and Eschatology in the Sacramental Teaching of St. Augustine – i: Studia Theologica 1 (1947), 5-26.

Jørgen Råsted: A Fragment of Augustinus De civitate Dei – i: Classica et Mediaevalia 9 (1947), 195-199.

Axel Dahl: Augustin und Plotin. Philosophische Untersuchungen zum Trinitätsproblem und zur Nuslehre. Lund: Lindstedt 1945, 117 s.

Mikko Juva: Augustinuksen valtiokäsitys ja sen perusteet teoksessa De civitate Dei. Turku: Aura 1945, 108 s.

Nils Erik Anrup: Augustinus’ lära om arvsynden. En dogmhistorisk studie. Lund: Gleerup 1943, 242 s.  [Disputats, Lund].

Augustin: Confessiones (Bok 1-9). Omsett frå latin av Åsmund Farestveit. Med innleiding og merknader av Einar Molland. (Klassiske bokverk i norsk omsetjing 26), Oslo 1943, LVI+262 s. [2. bearbejdede utgave, Orion-bøkene 28, Oslo 1965].

Einar Molland: Three Passages in St. Augustine: Retr. II,30, De doctr. Christ. II,43, De civ. Dei VIII,11 – i: Serta Eitremiana (Symbolae Osloenses, fasc. suppl. XI), Oslo 1942, 112-117. [Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 155-159].

Augustinus: Confessiones, urval med inledning och kommentar av Gerhard Bendz. (Skrifter utgivna av svenska klassikerförbundet 19), Lund: Gleerup 1941, 90 s.

Lennart Pinomaa: Jumalan valkunta ja maallinen yhteisö Augustinuksen teoksessa De civitate Dei. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 33), Helsinki 1941, 152 s.

Gunnar Hultgren: Det evangeliska kärleksbudet hos Augustinus, dess filosofiska och teologiska tolkning i hans skrifter 386-400. Stockholm: Diakonistyrelsen 1939, xviii+336 s. [Diss. Uppsala 1939, fransk oversættelse 1939].

Gunnar Hultgren: Le commandement d’amour chez Augustin. Interprétation philosophique et théologique d’après les écrits de la période 386-400. Paris: Vrin 1939, xii+311 s. [Svensk original 1939]. 

Anders Nygren: Simul iustus et peccator hos Augustinus och Luther – i: Til Gustaf Aulén 15/5 1939, Lund 1939, 245-262.

Anders Nygren: Die Ehrenrettung von amor bei Augustin – i: DRAGMA Martino P. Nilsson A.D. IV. Id. Iul. Anno MCMXXXIX dedicatum, Lund 1939, 367-373.

Anders Nygren: Augustinus’ Confessiones, dess litterära byggnad och dess tolkning – i: Från skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist, Stockholm 1938, 405-424.

Josef Sjöholm: Avslutningspartiet i Augustini Confessiones – i: Från skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist, Stockholm 1938, 551-556.

Axel Dahl: Odödlighetsproblemet hos Augustinus. Lund: Lindstedt  1935, 92 s.

Axel Dahl: Odödlighetsproblemet hos Plotinos, jämte en kort framställning av samma problem hos Augustinus. Lund: Lindstedt 1934, 142 s. [Disp. Lund]. 

Jens Nørregaard: Drei Augustinus-Worte. (Studien der Luther-Akademie, No. 8), Gütersloh 1934.

Jens Nørregaard: Tre Augustin-ord – i: STK 10 (1934), 315-327.

Jens Nørregaard: Grace in Saint Augustine – i: The Doctrine of Grace, ed. W. T. Whitley, London 1932.

Jens Nørregaard: Augustinus’ weg tot het Christendom. Uit het Deeusch vertaald door Henriette M.H. Ledeboer. Zeist: Ruys 1929, 207 s.

Knud Ferlov: Augustins intellektuelle Befrielse gennem Kristendommen – i: Tilskueren 1930 II (København 1930), 98-104.

Anders Nygren: Augustinus, ett 1500-årsminne – i: STK 6 (1930), 223-230.

Anders Nygren: Den kristna kärlekstanken hos Augustinus – i: STK 5 (1929), 203-228.

Jens Nørregaard: Augustinus’ väg till kristendomen. Översättning från ms. av Sigfrid von Engeström. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförl. 1928, 215 s. [Dansk original 1928]. 

Jens Nørregaard: Augustins Vej til Kristendommen. København: Jespersen & Pio 1928, 176 s. [Oversat til svensk 1928 og hollandsk 1931].

Gunnar Rudberg: Till Augustinus’ ortografi – i: Eranos 25 (1927), 222-229.

Augustinus: Valda stycken ur hans skrifter. I översättning jämte inledning av Johannes Gabrielsson. (Religionens människor och dokument 5), Stockholm: Bonnier 1926, 129 s.

Arvid Runestam: Augustinus’ »evdämonism«. Med anledning av Holls Augustinustolkning – i: STK 2 (1926), 203-221.

Augustinus. Reflexioner och maximer samlade ur hans verk och övers. till tyska av Adolf von Harnack. Till svenska av Elof Åkesson. (Religiösa Klassiker 1), Stockholm 1924, 227 s.

Jens Nørregaard: Augustins Bekehrung. Übers. von A. Spelmeyer. Tübingen: Mohr 1923, viii+246 s. [Oversættelse af dansk original fra 1920].

V.Th. Tejsen: Moder og Søn. Monika og Augustin. (Kristeligt Folkebibliotek), København 1923, 40 s.

Augustinus’ bekännelser om sin omvändelse. Översättning och inledning av Sven Lidmann. (Bonniers klassikerbibliotek), Stockholm 1921, 314 s. [Nye oplag i Bonniers klassikerbibliotek 1922, 1927, 1929, 1937 og 1944. Nye oplag med delvis ændret titel Helsingfors 1954 og Sthlm. 1954, 1957, 1962 og 1971 i Forumbiblioteket].

Hubert Messerschmidt: Sankt Augustinus, Biskop af Hippo. København: Katolsk Forlag 1921, 137 s.

Augustinus: Något om det eviga livets härlighet. Jönköping 1920, 8 s.

N. Clausen-Bagge: To ældgamle Vidnesbyrd om Trosbekendelsen [af Augustin] – i: Vort Samfund, Dansk Menighedsblad 22 (1920), 73-74.

Bjørn Kornerup: [Anmeldelse af] Jens Nørregaard, Augustins religiøse Gennembrud. En kirkehistorisk Undersøgelse, Kbh. 1920, 342 s. – i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 1 (Kbh. 1920), 324-331.

Jens Nørregaard: Augustins religiøse Gennembrud. En kirkehistorisk Undersøgelse. København: Pio 1920, viii+343 s. [Disputats, København. Oversat til tysk i 1923: Augustins Bekehrung].

Jens Nørregaard: [Anmeldelse af] Prosper Alfaric, L’évolution intellectuelle de Saint Augustin, I, Paris 1918 – i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 1 (Kbh. 1920), 140-164.

Vald. Ammundsen: Augustin. Foredrag holdt i Bethesda d. 16. Febr. 1916. (Hvordan de kom til Troen), Kbh. 1916, 20 s.

Nathan Söderblom: Den unge Augustinus. 2., genomsedda uppl. (Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie 53), Uppsala 1916, 28 s. [1. uppl. 1905].

Sigrid Steen: Kristelige grundtanker av den hl. Augustin, den hl. Frans av Sales, Bossuet, l’abbé Perreyve, Mar. Isoard, kardinal Manning. Kristiania 1914, 220 s.

Aurelius Augustinus’ Bekendelser. Oversat fra Grundsproget. Bearbejdet ved G. Münster. Med et Forord af samme. København: Forlagsmagasinet 1909, 348 s. [1.-10. bog].

Hanna Svenning: Augustinus och Luther. Två kyrkohistoriska lifsbilder. Göteborg: Bolinder 1908, 128 s.

Waldemar Rudin: Augustini »bekännelser« i två svenska översättningar och ett tyskt sammendrag. (En jämförelse mellan Källström och Söderblom) – i: Bibelforskaren 23 (Stockholm 1906), 196-205.

[Augustinus:] Kirkkoisä Augustinuksen tunnustukset. Latinankielestä lyhennellen suomentanut ... Osvald Stenroth. [Confessiones i finsk oversættelse]. Porvoo: WSOY 1905, 197 s.

Augustini bekännelser på svenska. Med en inledning av Nathan Söderblom. Stockholm 1905, 195 s.

Nathan Söderblom: Den unge Augustinus. Uppsala: Hellström 1905, 16 s. 

Vilh. Sommerfelt: Augustins Omvendelse. Kristiania: Lutherstiftelsen 1904, 59 s.

Augustins Bekendelser. Paa Dansk med Indledning ved G. Jørgensen. Kbh.: Gyldendal 1902, 168 s. [Nyt oplag Kbh. 1923].

Frederik Lange Grundtvig: Troens Ord. Ordet, hvori den himmelske Brudgom renser, fæster og favner sin jordiske Brud. Et i vore dage upaagtet Udsagn af Augustin, tilligemed andre Bidrag til Belysning af hans stilling til Daabspagten. Kjøbenhavn: Karl Schønberg Forlag 1898, XVII+367 s.

Udvalgte Stykker af Cyprian og Augustin. [Af Johan Møller?]. Kjøbenhavn 1891, 74 s.

Aurelius Augustinus: Om undervisning af nybörjare i kristendomen. Öfv. från latinet af J. Gerdin. (Skrifter af uppfostningskonstens stormän 4, utg. af Otte Salomon), Göteborg 1889, VIII+66 s.

Den hellige Augustini Haandbog: Om Christi Beskuelse tillige med Sjælens eenlige Samtale med Gud, oversat af Hans Olufsen, (nøiagtig optrykte efter Udgaven fra 1739). 3. Oplag. Kbh. 1889, 98 s.

C. Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistoriske Smaaskrifter. Nr. 14: En Aandens Kæmpe. Skildring af Augustins Liv og Virksomhed. Kjøbenhavn: Schønberg 1888, 1-80. [2. oplag 1895].

Aurelius Augustinus: Enchiridion. En kort handbok om tro, hopp och kärlek. Öfversatt från latinet af O.W. Lemke. Stockholm 1887, 155 s.

Aurelius Augustinus: Mod Donatisterne eller om Kirkens Eenhed. Oversat af S.B. Bugge. (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 13), Christiania: Malling 1886, vi+112 s.

C.P. Caspari: Eine Augustin fälschlich beigelegte Homilia de sacrilegiis. Aus einer Einsiedeler Handschrift des 8. Jahrhunderts herausgeg. u. m. krit. u. sachlichen Anmerkungen sowie mit einer Abhandlung begleitet. Christiania: Dybwad 1886, 73 s.

J. Gerdin: Aurelius Augustinus såsom kristlig uppfostrare. En studie.  Uppsala: W. Schultz 1886, 75 s. 

Andreas Listov: Augustins Indflydelse paa Luthers ældste Skriftfortolkning. Dogmehistorisk Studie – i: Theologisk Tidsskrift 3 (Kbh. 1886), 404-441.

D.G. Monrad: Augustin [om Apostolikum, § 16] – i: D.G. Monrad, Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie, Kbh. 1886, 241-412.

[J. P. Melby:]Augustinus, Biskop af Hippo, efter det Engelske ved J. P. Melby. (Gudelige Smaaskrifter 326), Kbh. 1885, 46 s.

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Rejsefrugter. III: En Augustin tillagt Tale mod Christnes Iagttagelse af alskens overtroiske Skikke – i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 9 (Christiania 1884), 485-545.

Aurelius Augustinus: Bekännelser. 2:a dln. XI-XIII böckerna. Från latinet öfv. af A. Källström. Stockholm 1884, 148 s. [2. uppl. 1896].

Aurelius Augustinus: Om Guds Stat. Fremstillet i Sammendrag af Oscar Moe. (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 8), Christiania: Malling 1884, 164 s.

Aurelius Augustinus: Enchiridion. En kort Haandbog om Tro, Haab og Kjærlighed. Oversat fra Latin af Daniel Thrap. (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 9), Christiania: Malling 1884, vi+116 s. 

D.G. Monrad: [Om Augustins fortolkning af femte bøn i Fadervor] – i: D.G. Monrad, Den femte Bøn og dens Liv i Kirken indtil Luther, Nykøbing F. 1883, 348-360]. 

Aurelius Augustinus’ Bekjendelser. Efter den latinske Grundtekst ved Stian Vemmestad. (Vidnesbyrd af Kirkefædrene 3), Christiania: Malling 1881, XXXII+332 s.

Oscar Moe: Aurelius Augustins Skrift de civitate Dei, dets Plan og væsentlige Indhold – i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 7 (1880), 402-459.

Aurelius Augustinus: Bekännelser. 1:a och 2:a boken. Öfv. af W. Rudin. Stockholm 1880, 48 s.

Aurelius Augustinus: Håll dina begärelser tillbaka. Ur Augustini Confessiones. Stockholm: A.V. Carlson 1879, 39 s. [Uddrag af Confessiones, bog X].

Frederik Helveg: Augustins Skrift de Catechizandis rudibus – i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1871, sp. 129-143.

Frederik Helveg: Augustinus Bekendelser og navnlig hans Omvendelse – i: Dansk Kirketidende, Kbh. 1870, sp. 529-544.

En mærkelig og kort [Beretning] om Monica og hendes Mand Patricius, Augustinus’ Forældre, deres Levnet og Død, tilligemed Augustinus’s Omvendelse og de mange Bønner og Taarer, som Monica udsaaede for sin Mand og Søn, førend de bleve troende Christne. Oversat. Christiania 1864, 32 s.

Aurelius Augustinus och hans moder. (Bilder från Guds rike 3), Stockholm 1863.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? II,2 (Slutning). Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaards »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 6 (Christiania 1863), 77-144.

Aurelius Augustinus: Haandbog og Ene-Samtale med Gud. Christiania 1862.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaards »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. II,2 – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 497-636.

Augustinus: Tvende Bøger om Christi Beskuelse og om Sjælens mulige Samtale med Gud. Udg. af N.P. Grunnet.  København 1862, 54+98 s. [Nyudgave af Hans Olufsøn 1681 og 1739. Nyt oplag Kbh. 1889].

[Hans Olufsøn:] Tvende Bøger af Kirkefaderen Augustinus. Den første om Christi Beskuelse. Den anden om Sjælens eenlige Samtale med Gud. Nøjagtigt efter Udgaven af 1739 udgivet af N. P. Grunnet.  Kbh. 1862, 54+98 s. [Oprindelig udgave 1681. Senere oplag 1889]. 

Den hellige Augustin’s Betragtninger til alle Kirkeaarets Søn- og Festdage, samt en Morgen- og Aftenbøn. Oversat fra Tydsk. Drammen: Harald Lyche 1861, 220 s.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaard »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. I og II.1 – i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 4 (Christiania 1861), 263-352; 529-644.

Aurelius Augustinus: Käsi-kirja ja kahdakkeskisiä puheita Jumalan kanssa. Suomentanut G. Dahlberg. Turku: Granlund 1861, 107 s. 

Aurelius Augustinus: Bekännelser om sig sjelf. Från latinet öfversatta af A. Källström. Stockholm 1860, 309 s.

Carl Julius Lénström: Den helige Augustinus, historisk dikt i tjugofyra sånger. Uppsala: Hanselli 1860, 81 s.

F.T. Carlsson: De contentione Aurelii Augustini cum paganis, praecipue quae in libris ejus »De civitate Dei« continetur. Expositio historica. Lund 1847, 20 s.

Aurelii Augustini, biskopens i Hippo gudeliga betraktelser ... från latinska språket öfversatta. Ny uppl. Carlshamn 1845 [En äldra uppl. Stockholm 1708]. 

Hilarius Henn. Hagerup: De catechumenis ecclesiæ Africanæ ineunte sæculo quinto disputatio. Hauniæ: Bianco Luno 1844, iv+89 s. [Licentiatafhandling København, resp. Matthias Wad].

Augustin i sine Bekjendelser. Som Opbyggelsesskrift, paa Dansk meddeelt af M. Melbye. (Foreningen til opbyggelige Skrifters Udbredelse), København: Falck 1843, 117 s. [2. oplag, København 1868].

P.C. Kierkegaard: Augustin om det Grund-Christelige – i: Nordisk Tidskrift for christelig Teologi 4 (Kbh. 1842), 94-116. [Genoptrykt i: Ældre Smaaskrifter 1860, 132-183].

P. Chr. Kierkegaard: Om den Maade, hvorpaa Troesbekjendelsen anføres og omtales hos Augustin – i: Nordisk Kirketidende Aarg. 1838, Nr. 22-25. [Genoptrykt i: Ældre Smaaskrifter 1860, 32-77].

P. Chr. Kierkegaard: Smaa-Bidrag til en Fremstilling af, hvorledes Troes-Bekjendelsen omtales og anvendes i Skrifter fra den christelige Oldtid, I. Augustins Bog om Troen og Troes-Bekjendelsen – i: Nordisk KirkeTidende 4 (udg af J.C. Lindberg, Kbh. 1836), 241-256 og 273-285. [Genoptrykt i: Ældre Smaaskrifter 1860, 1-31].

Andr. Guil. Cramer: Vita D. Aurel. Augustini episcopi Hipponensis auctore incerto. Ex antiquo codice nunc primum ed. Kiliæ 1832.

Biskop Augustins Forklaring over Fadervor i en Tale til dem, som skulde døbes. Oversat af Jac. Chr. Lindberg – i: Maanedsskrift for Christendom og Historie 2 (udg. af J.C. Lindberg, Kbh.1831), 193-197.

Henr. Nic. Clausen: Aurelius Augustinus Hipponensis Sacræ Scripturæ interpres. Hafn. 1827, 278 s. [Pars prior udkom særskilt Hafn. 1826].

Sev. Cl. Wilken Bindesbøll: Augustinus et Hieronymus de sacra scriptura ex hebræo interpretanda disputantes. Disp. Hafniæ 1825, 27 s.

Den Hellige Augustini Haand-Bog om Christi Beskuelse. Item Siælens eenlige Samtale med Gud. Oversatte af Hans Olufsøn. Kiøbenhavn 1739. [1. udg. Kbh. 1681, nyt oplag Kbh. 1741]. 

Then heliga Augustini biskops i Hippon Meditationes. Thet är, gudelige betrachtelser, vppå theras begiäran, som dageligen åstunda Gudz heliga ord vti sine hiertan at betrachta, vtaf thet latinska språket förswenskade. Stockholm: Buchardi 1708, 168 s. [Ny uppl. Karlshamn 1845].

S. Augustini, Biskops i Hippon, Hand-Bok, Och Ensliga Samtal med Gud. Vtur Latinen i Swenska Tungomåhlet Öfwersatta ...  Stockholm: Burchardi 1705, ca. 220 s. [Ny uppl. Falun 1844, Stockholm 1864 og 1890, faksimiluppl. 1978].

D. Augustini de moderate coercendis hæreticis ad Bonifacium comitem epistula, in qua praxin ecclesiæ ostendit, ed. Nicolaus Bergius. Holmiæ: Enæus 1696, 28+152 s. Holmiæ: Enæus 1696, 28+152 s.

Den hellige Lære-Fader Augustinus om I. Den tredubbelte Boelig, II. Dette Liffs Forgængelighed. Paa Danske offversat af P.S. [Peder Samsing]. København. 1685, 62 s.

Den hellige Augustini Hand-bog om Christi Beskuelse. Item Siælens eenlige Samtale med Gud. Oversatte af Hans Olufsøn. København 1681, 101 s. [Genoptrykt: Kbh. 1739, Kbh. 1741, Kbh. 1862 (ved N.P. Grunnet) og Kbh. 1889]. 

Manuale D. Augustini eller Haandbog om Christi Beskuelse. Den anden om tre Slags Boeliger. Enfoldelig udsatt aff Latinen ved Niels Michelsøn [Niels Mikkelsen], Aalborg. København 1637, 196+77 s.

Augustinus: En liten tractat om then guddomligha warelsen, aff then gambla kyrckiones lärare Augustino uthdraghen och förswenskadt aff Johannes Magne Tiste. Westerås 1626.

Retur