N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Venantius Fortunatus, latinsk digter, o. 530 - o. 610

Ajourført febr. 2008 og april 2018.
Nyeste titler anføres først. 

Seppo Heikkinen: The Poetry of Venantius Fortunatus. The Twilight of Roman Metre –    i: The Eastern Mediterranean in the Late Antique and Early Byzantine Periods, ed. Maria Gourdouba m.fl., (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens 9), Athens 2004.

Venantius Fortunatus: Valda dikter / Carmina selecta. Översättning med inledning och kommentarer av Sven Blomgren.    (Klassiker 13), Jonsered: Åström 2000, 90 s.

Den heliga drottning Radegunds liv [Venantius Fortunatus: Vita Radegundis]. Oversat af Stephan Borgehammar –    i: Svenskt Patristiskt Bibliotek, band II: Martyrer & helgon, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2000, 256-277.

Seppo Heikkinen: Heksametrin rakenne Venantius Fortunatuksen teoksessa Vita sancti Martini.    Helsinki: Helsingin yliopisto 1997, 79 s.

Dag Norberg: Le »Pange lingua« de Fortunat pour la croix –     i: La Maison-Dieu 173 (1988), 71-79. [Genoptrykt i Dag Norberg, Au seuil du moyen âge, bd. 2, Stockholm 1998, 177-186].

Sven Blomgren: De verborum supellectili Venantii Fortunatii –     i: Eranos 83 (1985), 23-32. 

Sven Blomgren: Bemerkungen zur Gelesuintha-Elegie des Venantius Fortunatus –    i: Eranos 81 (1983), 131-138.

Sven Blomgren: De voce fanonis a Venatio Fortunato adhibita –    i: Eranos 77 (1979), 77-78.

Sven Blomgren: Ad Aratorem et Fortunatum adnotationes –    i: Eranos 72 (1974), 143-155. 

Sven Blomgren: Fortunatus cum elegiis collatus –    i: Eranos 71 (1973), 95-111. 

Sven Blomgren: In Venantii Fortunati carmina adnotationes novae –    i: Eranos 69 (1971), 104-150. 

Venantius Fortunatus: Den mislykkede Moselrejse og andre Smådigte. Oversat af Harald Hundrup.    København: Munksgaard 1963, 115 s.

Sven Blomgren: De P. Papinii Statii apud Venantium Fortunatum vestigiis –    i: Eranos 48 (1950), 57-65.

Sven Blomgren: De Venantio Fortunato Luciani Claudianique imitatore –    i: Eranos 48 (1950), 150-156.

Sven Blomgren: De Venantio Fortunato Vergilii aliorumque poetarum imitatore –    i: Eranos 42 (1944), 81-88.

Sven Blomgren: In Venantii Fortunatii carmina adnotationes –    i: Eranos 42 (1944), 100-134.

Sven Blomgren: De duobus epitaphiis episcoporum, utrum Venantio Fortunato attribuenda sint necne –    i: Eranos 39 (1941), 82-99.

Sven Blomgren: Studia Fortunatiana, II. De carmine in laudem sanctae Mariae composito Venantio Fortunato recte attribuendo.    (Uppsala Universitets Årsskrift 1934, Filosofi 3), Uppsala 1934, 117 s.

Sven Blomgren: Studia Fortunatiana, I. Commentatio academica.   (Uppsala Universitets Årsskrift 1933, Filosofi 1), Uppsala 1933, xiv+216 s. [Disp.]

 

Retur til A2 Kirkefædre