N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Shenute af Atripe, koptisk abbed, død o. 466

Oprettet februar 2008. Ajourført febr. 2010 og april 2018.
Andre navneformer: Shenoute, Schenute, Sinuthios.

Hugo Lundhaug: Origenism in Fifth-Century Upper Egypt. Shenoute of Atripe and the Nag Hammadi Codices –     i: Studia Patristica 64, ed. Markus Vinzent, Leuven: Peeters 2013, 217-228. 

Hugo Lundhaug: Shenoute of Atripe and Nag Hammadi Codex II –     i: Zugänge zur Gnosis. Akten zur Tagung der Patristischen Arbeitsgemeinschaft, ed. Christoph Markschies & Johannes van Oort, Leuven: Peeters 2013, 201-226. 

Hugo Lundhaug: Mystery and Authority in the Writings of Shenoute –    i: Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature, ed. Christian H. Bull m.fl. (Nag Hammadi and Manichaean Studies 76), Leiden: Brill 2012, 259-285. 

Hugo Lundhaug: Kunnskap og frelse i Øvre Egypt. Abbed Shenoute og hans modstandere –    i: Soteria och gnosis (Patristica Nordica 8), ed. Benjamin Ekman & Henrik Rydell Johnsén, Skellefteå 2012, 105-134. 

Hugo Lundhaug: Shenoute’s Heresiological Polemics and its Context(s) –    i: Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity, ed.  Jörg Ulrich m.fl., (Early Christianity in the Context of Antiquity 11), Frankfurt am Main 2012, 239-261.

Hugo Lundhaug: Baptism in the Monasteries of Upper Egypt. The Pachomian Corpus and the Writings of Shenoute –    i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, bd. 2, 1347-1380.

Hugo Lundhaug: Shenoute og avgudsdyrkelse. Religionskonflikt i øvre Egypt på 300- og 400-tallet –    i: Din. Tidskrift for religion og kultur 2010, hefte 3/4, 63-84. 

Hugo Lundhaug: Nag Hammadi-kodeksene og den tidlige monastiske tradisjon i Egypt –    i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 24 (2009), 33-59.

Paul John Frandsen: Den gode krig om kushiternes invasion –    i: Papyrus 28 (Kbh. 2008, nr. 1), 32-43.

Paul John Frandsen: Shenute. En egyptisk Elias –    i: Papyrus 26 (Kbh. 2006, nr. 2), 36-45.

P.J. Frandsen & E. Richter Ærøe: Shenoute. A Bibliography. [Bibliografi vedr. Shenute af Atripe] –    i: Studies in honour of Hans Jacob Polotsky, ed. Dwight W. Young, East Gloucester: Pirtle & Polson 1981, 147-176.

 

Retur til A2 Kirkefædre