N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Prokop af Gaza / Procopius Gazaeus     

Retoriker og ekseget fra Gaza. ca. 465 - ca. 530.
Andre navneformer: Procopius of Gaza.
Siden oprettet juli 2015.


David Westberg: Rhetorical Exegesis in Procopius of Gaza’s Commentary on Genesis – i: Studia Patristica 55, ed. Markus Vinzent, Leuven 2013, 95-109.

David Westberg: Celebrating with Words. Studies in the rhetorical works of the Gaza School.   Uppsala: Uppsala Universitet 2010, 225 s. [Disp. Uppsala]


Retur til kirkefædre, alfabetisk liste
Oversigt over bibliografiens systematik
Emneregister
www.patristik.dk