N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Simeon af Beth Arsam, syrisk biskop, død 548

Oprettet 2002. Ajourført febr. 2008 og april 2018. 

The Book of the Himyarites. Fragments of a Hitherto Unknown Syriac Work. Edited, with introduction and translation by Axel Moberg.    (Syriac Studies Library 18), Piscataway: Georgias Press 2010, 264 s. [Nyudgivelse af publikationen fra 1924]

The Book of the Himyarites. Fragments of a hitherto unknown Syriac Work. Edited, with introduction and translation by Axel Moberg.    (Acta Regiae Societas humaniorum litterarum Lundensis 7), Lund: Gleerup 1924, clxxii+61 s.

Axel Moberg: The Book of the Himyarites. A hitherto unknown Syriac work on the Himyaritic martyrs.    (Særtryk fra Kung. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Årsberättelse 1920-21), Lund: Gleerup 1921, 40 s.  

Simeons bref om Nestorianerna. Öfversättning från Syriskan jemte Kommentarier. Akademisk Afhandling af Axel Gust. Georg Törner.    Lund: Berling 1862, 28 s. [Akad. afh.]

 

Retur til A2 Kirkefædre