N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8j Antropologi / Anthropology and Gender 

Udskrift 24. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Kari Elisabeth Børresen: One God in two  Sexes. Gender Models in Formative Christianity and Islam. i: Donne tra saperi e potere nella storia delle religioni, red. Sofia Boesch & Enzo Pace, Brescia 2008, 89-97. 

Kari Elisabeth Børresen (ed.): Christian and Islamic Gender Models. (= Studi Tardi Antichi 2), Rom 2004, 218 s. 

Kari Elisabeth Børresen: La féminologie d'Augustin et les droits humains des femmes. i: Melanges offerts à T.J. van Bavel, ed. B. Brunnings & J. Lam Cong Ouy, (= Augustinianum 54), Louvain 2004, 325-341. 

Halvor Moxnes: Det kristne menneske - en konstruksjon av ny identitet i antikken. i: NTT 104 (2003), 3-7. 

Gunhild Vidén: Systemskifte, ny identitet och redefinition för kristna konvertiter i antiken? i: NTT 104 (2003), 8-14. 

Sabina Szalinska: Kvinderne i de ægyptiske papyri - typiske romerske matronae? i: Køn og Bibel - skrifterne, kvinderne og kristendommene, red. af Christina Petterson m.fl., Kbh. 2002, xx. 

Kari Elisabeth Børresen: Ancient and Medieval Church Mothers. i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 145-169. 

Kari Elisabeth Børresen: Gender and Exegesis in The Latin Fathers. i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 49-60. 

Kari Elisabeth Børresen: La Féminologie d'Augustin. i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 61-89. 

Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken. Red. Halvor Moxnes m.fl. Oslo: Gyldendal 2002, 236 s. 

A Immagine di Dio. Modelli di genere nella tradizione giudaica e cristiana. Ed. Kari Elisabeth Børresen. Roma 2001. [Rev. udg. af udgivelse fra 1991/1995].

K.E. Børresen: Matristics. Ancient and Medieval Church Mothers. i: Gender and Religion in Europe, ed. Kari Elisabth Børresen & Sofia Boesch Gajano, Roma 2001, xx.

Kropp og oppstandelse. Red. af Troels Engberg-Pedersen og Ingvild Sælid Gilhus. Oslo: Pax 2001, 170 s.

Kari Elisabeth Børresen: Gender and Exegesis in the Latin Fathers. i: Augustinianum 40 (Roma 2000), 65-76.

Kari E. Børresen: The Gender of Religion.  Women’s Studies of the Christian Tradition. i: Køn, religion og kvinder i bevægelse,  ed. Anette Warring, Roskilde: Inst. for historie og samfundsforhold Roskilde Universitetscenter 2000, 20-38.

Kari Elisabeth Børresen: Gender and Exegesis in the Latin Fathers. i: Augustinianum 40 (Roma 2000), 65-76. [Genoptrykt i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderva, Roma 2002, 49-60]. 

Torstein Tollefsen: The Concept of Participation in Greek Christian Thought of Late Antiquity. i: Opuscula, Examen philosophicums småskriftsserie, nr. 2 (2000), 1-10. 

Oskar Skarsaune: Legene og teologene i oldtiden – hva tenkte de om mennesket? i: TTK 70 (1999), 255-265.

Kari Elisabeth Børresen: A imagine di Dio. Torino 1998.

Kari Elisabeth Børresen: Kjønn og religion. i: Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge, red. Inger Marie Ruud & Sigurd Hjelde, Oslo: 1998, 220-238.

Dag Øistein Endsjø (ed.): Det Kristne menneske. Konstruksjon av ny identitet i antikken. (= Antikkprogrammets småskrifter 4), Oslo: Norges forskningsråd 1998, 96 s. 

Gunhild Vidén: St. Jerome on female chastity. Subjugating the elements of desire. i: Symbolae Osloenses 73 (1998), 139-157. 

Gunhild Vidén: The twofold view of women. Gender construction in early Christianity. i: Aspects of Women in Antiquity, Göteborg 1998, 142-153. 

Gunhild Vidén: Kvinnosyn hos kyrkofäder – en beskrivning av ett forskningsprojekt.  i: Kirkehistorier, rapport fra et middelaldersymposium, Kbh.: Museum Tusculanum 1996, xx-xx.

K.E. Børresen, Women’s Studies of the Christian Tradition. New Perspectives. i: Religion and Gender, ed. Ursula King, Oxford – New York 1995, 245-255.

The Image of God. Gender Models in Judaeo-Christian Tradition. Ed. Kari Elisabeth Børresen.  Minneapolis: Fortress Press 1995, 291 s. [Nyt oplag af udgivelse fra 1991 med lidt anden titel].

K.E. Børresen: Italian Research on Women in Christian Antiquity. i: Augustinianum 34 (Rom 1994), 503-511.  

K.E. Børresen: Patristic »Feminism«. The case of Augustine. i: Augustinian Studies 25 (Philadelphia 1994), 137-152. [Genoptrykt i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 33-47].

Kari Elisabeth Børresen: Matristik. Kirkemødre i senantik og middelalder. i: KÅ 94 (1994), 33-41.

Risto Saarinen: Weakness of the will in medieval thought from Augustine  to Buridan. (= Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 44), Leiden: Brill 1994, 207 s. 

Antti Arjava: Women in the Christian Empire. Ideological Change and Social Reality.  i: Studia Patristica 24, ed. E.A. Livingstone, Leuven 1993, 6-9.

Kari Elisabeth Børresen and Kari Vogt (ed.): Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions. Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1993, 365 s.

K.E. Børresen: Discours sur Dieu. Patristique et matristique. i: Charisteria Augustiniana, Iosepho Oroz Reta dicata, ed. P. Merino, J.M. Torrecilla (= Augustinus 38, Madrid 1993), 121-135.

Kari E. Børresen: Le madri della Chiesa. Il medioevo. (= La dracma 3), Napoli: M. D’Auria 1993. [Oversættelse af tidligere publicerede artikler].

K.E. Børresen: Matristics. Ancient and Medieval Church mothers. i: Theologie zwischen Zeiten und Kontinenten. Für Elisabeth Gössmann, hrsg. von Th. Schneider und H. Schüngel-Strautmann, Freiburg Br. 1993, 64-83.

Risto Saarinen: Weakness of the will in medieval thought from Augustine to Buridan. Helsinki 1993, 207 s. [Diss. ved Helsingfors Univ. 1994]. 

Kari Vogt: »Becomming Male«. A Gnostic, Early Christian and Islamic Metaphor. i: Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions, ed. K.E. Børresen, Dordrecht 1993, 217-242. 

Kari E. Børresen: Bulletin matristique. i: Augustianum 32 (Rom 1992), 433-441.

Kari E. Børresen: Imagen actualizada, tipologia anticuada, i: Las mujeres según Wojtyla, ed. A.M. Macciocchi, Madrid 1992, 181-194.

Image of God and Gender Models in Judaeo-Christian Tradition. Ed. Kari Elisabeth Børresen. Oslo: Solum Forlag 1991, 281 s. [Nyt oplag Minneapolis 1995].

Kari Elisabeth Børresen: God’s Image, Man’s Image? Patristic Interpretation of Gen. 1,27 and I Cor. 11,7, i: Image of God and Gender Models in Judaeo-Christian Tradition, ed. Kari Elisabeth Børresen, Oslo: Solum 1991, 188-207.

Kari Vogt: »Becoming Male. A Gnostic and Early Christian Mataphor,  i: Image of God and Gender Models in Judeaeo-Christian Tradition, ed. Kari Elisabeth Børresen, Oslo: Solum Forlag 1991, 172-187.

Kerstin Bjerre Aspegren: The Male Woman. A Feminine Ideal in the Early Church. Edited by René Kieffer. (= Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Women’s Studies, A. Women in religion 4), Stockholm: Almquist & Wiksell 1990, 189 s.

Kari E. Børresen: Women’s studies of the christian tradition. i: La philosophie du Ve au XVe siècles, vol. 6,2, ed. R. Klibanski - G. Fløistad, Dordrecht 1990, 901-1002.

Kari E. Børresen: Immagine di Dio e modelli di genere nella tradizione cristiana. i: Maschio Femmina. Dall’uguaglianza alla reciprocità, ed. S. Spinsanti. Milano 1990, 113-125.

Kari E. Børresen: L’inculturazione patristica, le nostre precurritrici medievali e la teologia femminista. i: DWF 10-11 (Roma 1990), 145-156.

Ragnar Holte: Guds avbild. Kvinna och man i kristen belysning. Stockholm: Verbum 1990, 72 s.

Kari E. Børresen: Eva - Maria. Kvinnesyn i kristen middelalder. i: Kvindebilleder. Eva, Maria og andre kvindemotiver i middelalderen, red. Karin Kryger, Louise Lillie, Søren Kaspersen. København: Akademisk Forlag 1989, 49-59.

Kari E. Børresen: Patristic Inculturation. Mediaeval Foremothers and Feminist Theology. i: Feministteologi idag. Sju föreläsningar till Kerstin Aspegrens minne (=Religio 30), Lund: Teologiska Institutionen i Lund 1989, 157-172.

Kari E. Børresen: Théologiennes au moyen âge. i: Revue théologique de Louvain 20 (1989), 67-71.

Lars Thunberg : Menneske og kosmos i patristisk perspektiv,  i: Menneskesynet, red. af Sigfred Pedersen, København: Gad 1989, 117-144.

Ellen Margrethe Hansen: Kvindens funktion i den kristne menighed i de 4 første århundreder i kirkens historie.  Kbh.: Arken 1986, 26 s.

Kerstin Aspegren: Embryologi och filosofi. Om bakgrunden till fornkyrkans kvinnosyn. i: STK 61 (1985), 106-114.

Lars Thunberg: The Human Person as Image of God. I. Eastern Christianity. i: Christian Spirituality. From the Apostolic Fathers to the Twelfth Century, ed. B. McGinn - J. Meyendorff - J. Leclerq, New York 1985, 291-312.

Kari Vogt: »Devenir mâle«. Aspects d'une anthropologie chrétienne primitive. i: Concilium 202 (Paris 1985), 95-107 [eller s. 103-109].

Kari Vogt: Mannliggjøring som forutsetning for frelse - en gnostisk ide?  i: Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet,  symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Tersleff, Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, 103-119.

Kari Vogt: »Convertirse en varón«. Aspecto de una antropologia cristiana primitiva. i: Concilium 202 (Madrid 1985 II), 383-397.

Kvinnenes kulturhistorie. Red. Kari Vogt m.fl. Bd. 1. Fra antikken til år 1800. Oslo 1985, 328 s.

Kari E. Børresen: God's Image, Man's Image? Female Metaphors describing God in the Christian Tradition. i: Temenos 19 (Helsinki 1983), 17-32.

Kari E. Børresen: The Imago Dei. Two Historical Contexts. i: Mid-Stream 21 (Indiapolis, Indiana 1982), 359-365.

Kari E. Børresen: L'usage patristique de métaphores féminines dans le discours sur Dieu. i: Revue théologique de Louvain 13 (1982), 205-220.

Kari E. Børresen: Femmes et hommes dans la création et dans l'eglise. i: Concilium 17 (Paris 1981), 101-111.

Lars Thunberg: Guds förnuftige vicekonung på jorden. Mänskligt rådande och förvalterskap enligt fornkyrkan. i: Människan i miljön – vårdare eller vandal? Red. av. Göran Agrell, Lund 1979, 48-65.

Kari E. Børresen: Fondements antropologiques de la relation entre l’homme et la femme dans la théologie classique. i: Concilium 12 (Paris 1976), 27-39.

Einar Molland: Men Monica stod tilbake på bryggen og gråt. Om kvinneroller og kvinners kår i kirke og samfunn i oldtid og middelalder. i: Kirke og Kultur 80 (Oslo 1975), 470-486.

Lars Thunberg: Mänsklighetstanken i äldre och nyare teologi. (= Acta Univ. Ups., Studia Doctrina Christianae Upsaliensis 13), Uppsala 1974, 232 s.

Einar Molland: Kristendom og kvinnesak. Opposisjonsinnleg ved Kari Børresens doktordisputats 14/6 1968. i: NTT 70 (1969), 21-31.

Bent Dalsgaard Larsen: Omkring den oprindelige forståelse af mennesket som person. i: Lumen 9 (nr. 27, Kbh. 1966), 141-167.

Rudolf Johannesson: Person och gemenskap enligt romersk-katolsk och luthersk grundåskådning. Stockholm 1947, 255 s. [Diss. Lund 1947].

Sven Silén: Den kristna människouppfattningen intill Schleiermacher. En historisk-systematisk studie. Stockholm: Diakonistyr. 1938, XXXIII+256 s. [Diss., Uppsala].

 

Retur 

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer