N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

C2 Enkelte lande og områder (hele perioden) / Regions 

Udskrift 1.9.2001. Der er ikke gennemført nogen geografisk underinddeling, men kun en kronologisk efter publiceringsdato med nyeste titler først. Ajourført april 2017. 

Dagfinn Stærk: Steinene roper. Kirkens røtter i Nord-Afrika.    Efrem forlag 2017, 212 s. 

Gitte Lønstrup: Bishop and Believers, Patrons and Viewers. Appropriating the Roman Patron Saints Peter and Paul in Constantinople –  i: Patron and Viewers in Late Antiquity, ed. Stine Birk & Birte Poulsen, Aarhus: Aarhus University Press 2013, 233-255. 

Gitte Lønstrup: The veneration of Saints Peter and Paul in Late Antique Constantinople –  i: Episcopus, civitas, territorium. Acta XV congressus internationalis Archaeologiae Christianae, ed. Olof Brandt m.fl., (Studi di antichità cristiana 65), Città del Vaticano 2013, 683-697. 

Einar Thomassen: Egypt som paradiset –  i: Den sammenklappelige tid. Festskrift til Jørgen Podemann, ed. Tim Jensen & Mikael Rothstein, København: Chaos 2012, 299-306. [Om Nag Hammadi Codex II,5]. 

Witold Witakowski: Syrian Influences in Ethiopia –  i: Eastern Christianity. A Crossroad of Cultures, ed. Florence Jullien, (Eastern Christian Studies 16), Leuven: Peeters 2012, 227-232. 

Simon Sebag Montefiore: Jerusalem. Biografien. Rødovre: Sohn 2011. [Heri især anden og tredje del, s. 175-215]. 

Arven fra Byzans. Red. af Øystein Hjort. Århus: Forlaget Sfinx 2010, 448 s. 

Gitte Lønstrup: Concordia Apostolorum, Concordia Augustorum. The making of shared memory in and between the two Romes in the fourth and fifth century. Århus: University of Aarhus 2010, 265 s. [Ph.d.-afhandling Århus].  

Alexandria. A Cultural and Religious Melting Pot, ed.  George Hinge & Jens A. Krasilnikoff. (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity 9), Aarhus: Aarhus University Press 2009, 176 s.  

Troels Myrup Kristensen: Religious Conflict in Late Antique Alexandria. Christian responses til »Pagan« Statues in the Fourth and Fifth Centuries CE –  i: Alexandria. A Cultural and Religious Melting Pot, ed. George Hinge & Jens Krasilnikoff, (Aarhus Studies in Mediterranian Antiquity 9), Aarhus: Aarhus University Press 2009, 158-175.  

Gitte Lønstrup: Normativity and memory in the making. The seven hills of the ‘old’ and ‘new’ Rome – i: The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity, ed. Anders-Christian Jacobsen, Århus 2009, 85-107. 

Gitte Lønstrup: Skjulte skatte. På sporet af det tabte Konstantinopel –  i: Årsskrift 2009 (Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet 2009), 80-87. 

Samuel Rubenson: From School to Patriarchate. Aspects on the Christianisation of Alexandria in Antiquity – i: Alexandria. A Cultural and Religious Melting Pot, ed. George Hinge & Jens Krasilnikoff, (Aarhus Studies in Mediterranian Antiquity 9), Aarhus: Aarhus University Press 2009, 144-157.   

Aage Hauken: Det underjordiske Roma. På kryss og tvers i byen under byen. Oslo: Aschehoug 2008, 224 s.

Gitte Lønstrup: Constructing Myths. The Foundation of Roma Christiana on 29 June – i: Analecta Romana Instituti Danici 33 (Rom 2008), 27-64.  

Sten Hidal: Evidence for Jewish Believers in the Syriac Fathers. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peaboby Mass. 2007, 568-580. 

Reidar Hvalvik: Jewish Believers and Jewish Influence in the Roman Church until the Early Second Century.  i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peaboby Mass. 2007, 179-216. 

Oskar Skarsaune: Jews and Christians in the Holy Land, 135-325 C.E. i: Redemption and Resistance. The Messianic Hopes of Jews and Christians in Antiquity, red. M. Bockmuehl & J. Carleton Paget, London 2007, 158-170. 

Karen Margrethe Holm: Naxarar-systemet og den armenske kirke. i: DTT 69 (2006), 219-232. 

Jan-Eric Steppa: Jerusalem och det sanna korset - Bland biskopar, munkar och pilgrimer i skuggan av Chalcedon [Vita Melania]. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 21 (2006), 53-66. 

Henny Fiskå Hägg: Østkirkens teologi og spiritualitet. i: Luthersk kirketidende 9 (2005). 

Birger A. Pearson: Cracking a Conumdrum - Christians Origins in Egypt. i: Studia Theologica 57 (2003), 61-75. 

Kirsten Stoffregen Pedersen: Pilgrims and ascetics from Africa. The Ethiopian Church and community in Jerusalem. i: The Christian communities of Jerusalem and the Holy Land. Studies in history, religion and politics, ed. Anthony O'Mahony, Cardiff: University of Wales 2003. 

Magnus Zetterholm: The Formation of Christianity in Antioch.  A Social-Scientific Approach to the Seperation between Judaism and Christianity. (= Routlegde Early Church Monographs), London and New York: Routledge 2003, xiv + 272 s. 

Lawrance Kirwan: Studies on the History of Late Antique and Christian Nubia. Ed. T. Hägg m.fl. (= Variorum Collected Studies CS 748), Aldershot: Ashgate 2002, 270 s. 

Hugo Montgomery: Fearing the Violence of Slaves - Paganism and Christianity in the Spanish Countryside. i: Eranos 100 (2002), 137-145. 

Arven fra Ægypten. Bind I: Beundring og frygt. Kristendom og visdom, red. Erik Christiansen,  Århus: Sfinx 2001, 327 s.

Per Bilde; Ægypten i jødiske og kristne tekster fra hellenistisk-romersk tid. i: Arven fra Ægypten, red. Erik Christiansen, bind 1, Århus 2001, 187-206. 

Anne-Mette Gravgaard: Ægyptisk arvegods i østlig og vestlig kristendom.  i: Arven fra Ægypten, red. Erik Christiansen, bind 1, Århus 2001, 217-226. 

Oskar Skarsaune: Korset i lotusblomsten. Den glemte kristendomshistorien i Asien. i: Det Norske Videnskaps-Akademi, Årsbok 1997, Oslo 2001, 276-294. 

Marianne Aagard Skovmand: Død og martyrkult i den ældste koptiske kristendom.  i: Arven fra Ægypten, red. Erik Christiansen, bind 1, Århus 2001, 207-216. 

Magnus Zetterholm: A Struggle Among Brothers. An Interpretation of the Relations Between Jews and Christians in Ostia. i: The Synagogue of Ancient Ostia and the Jews of Rome, (= Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom 4:o, vol. 57), Stockholm 2001, 101-113. 

Magnus Zetterholm: Synagogue and Separation. A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch. Lund 2001, xii + 336 s. [Diss. ved Lund Univ. 2001]. 

Carl Henrik Martling: Gud i Orienten. De orientaliska kyrkornas framväxt och egenart. Andra omarbetade upplagan. Skellefteå: Artos 2000, 224 s. [1. uppl. 1990].

Rudi Thomsen: Byzans. Middelalderens Romerrige. (= Spørg Århus), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1999, 176 s. 

Nils Arne Pedersen: Kopternes omvendelse til kristendommen og tilblivelsen af deres skriftsprog og bibeloversættelse. i: RT 32 (1998), 51-74.

Kirsten Stoffregen Pedersen: De kristne i Det hellige Land. Valby: Unitas 1998, 188 s.

Michael Ravnholt Westh: Evangeliet of verdens ældste nation. i: Ichtys, Menighedsfakultetet, Århus 1998, nr. 4. 

Søren Giversen: Koptisk og græsk. i: Sproget i Hellenismen, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl., (= Hellenismestudier 10), Århus 1995, 80-87. 

Lilian Portefaix: Från Artemis Efesia till Maria Theotokos. Kontinuitet och förändring i Efesos religionshistoria. i: Svensk religionshistorisk årsskrift (Stockholm 1995), 9-29. 

Einar Thomassen: Ortodoksi og heterodoksi i det andre århundrets Roma. i: Patristica Nordica 4 (= Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 39-55.

Stephan Borgehammar: Christians and the Holy Places. The Myth of Jewish-Christian Origins. i: Church History 63 (1994). 

Kirsten Stoffregen Pedersen: Die äthiopische Kirche von Afrika bis nach Jerusalem. 2000 Jahre afrikanisches Christentum.  (= Kleine Schriftenreihe 21), Trier: Kulturverein Aphorisma 1994, 44 s. [3. Auflage 1998]. 

Jakob Balling: Vejen til Det kristne Imperium. i: Imperium Romanum. Realitet, ide, ideal, red. Otto Steen Due og Jakob Riisager. bind I, Århus 1993, 211-232. 

Rostislav Holthoer: Byzantine Egypt. Cultures in Collision. i: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium, (= Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions 4), red. af L. Rydén & J.O. Rosenquist, Stockholm 1993, 43-56. 

Anders Hultgård: Armenia in Change and Crisis. The Byzantine Impact.  i: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium, (= Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions 4), red. af L. Rydén & J.O. Rosenquist, Stockholm 1993, 67-74. 

Jan Olof Rosenqvist: Asia Minor on the Threshold of the Middle Ages. Hagiographical Glimpses from Lycia and Galatia.  i: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium, (= Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions 4), red. af L. Rydén & J.O. Rosenquist, Stockholm 1993, 145-156. 

Lennart Rydén: Gaza, Emesa and Constantinople. Late Antique Cities in the Light of Hagiography.  i: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium, (= Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions 4), red. af L. Rydén & J.O. Rosenquist, Stockholm 1993, 133-144. 

Kirsten Stoffregen: Gli Etiopi. Schio: Interlogos 1993, 266 s. [Fransk original 1990]. 

Hjalmar Torp: Thessalonique paléochretienne. Une esquisse.  i: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium, (= Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions 4), red. af L. Rydén & J.O. Rosenquist, Stockholm 1993, 113-132. 

Gunnar af Hällström: Origen in Greece, i: Byzantium and the North (= Acta Byzantina Finnica 5, 1990-1991), Helsinki 1992, 17-32.

Sten Hidal: Den syriska kyrkans historia. i: Östkyrkan förr och nu, ed. Gösta Hallonsten, (= Religio 34), Lund 1991, 67-82.

Tomas Hägg: Greek Language in Christian Nubia. i: A.S. Atiya (ed.): The Coptic Encyclopedia, vol. 4, New York: MacMillan 1991, 1170-1174. 

Henning J. Lehmann: The Question of the Syrian Background of the Early Armenian Church. i: Studia Patristica 18.4, ed. E.A. Livingstone, Kalamazoo, Mich. 1990, 255-262.

Carl Henrik Martling: Gud i orienten. Om de orientaliska kyrkornas framväxt och egenart. Stockholm: Verbum 1990, 239 s.

Carl Henrik Martling: Minoritetskyrkor i Mellanösten. De orientaliska kyrkornas historia och särprägel. En översikt. Stockholm: Sveriges kyrkliga studieförb. 1990, 70 s.

K. Stoffregen-Pedersen: Les Éthiopiens. (= Fils d’Abraham), Turnhout: Éditions Brepols 1990, 197 s.

Carl Hallencreutz: From Julianus of Africa to Augustine the African. A forgotten link in early African theology. i: Zambesia 15 (1988, trykt 1989), 1-26.

Gunnar af Hällström: Early Christianity in Greece [på svensk]. i: Hellenika. Philologikón, historikón kai laographikón periodikón sumgramma, Athen: The Swedish Institute at Athens 1989, xx.

B.A. Pearson: Continuing Investigations into Egyptian Christianity. i: Bulletin of the Institute for Antiquity and Christianity 15 (Claremont, Calif. 1988, nr. 3), 4-5.

Nubian Culture: Past and Present. Main Papers Presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986. Ed. by Tomas Hägg. (= Konferencer 17, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien), Stockholm: Almquist & Wiksell 1987, 438 s.

Per Beskow: Var aposteln Thomas i Indien? i: Signum 12 (1986), 51-54.

Abstracts of Communications: Sixth International Conference for Nubian Studies, ed. by Rita Dehlin and Tomas Hägg. Bergen: Klassisk institutt, Universitet i Bergen 1986, 141 s.

Sten Hidal: Edessa - den välsignade staden. Några milstolpar i den syriska kyrkans historia. i: Signum 12 (Sverige 1986), 81-86.

Birger A. Pearson: Earliest Christianity in Egypt. Some Observations. i: The Roots of Egyptian Christianity, ed. Birger A. Pearson and James E. Goehring, Philadelphia PA: Fortress Press 1986, 132-159.

Birger A. Pearson: Christians and Jews in First-Century Alexandria. i: Christians among Jews and Gentiles. Essays in Honor of Krister Stendahl on his Sixty-fifth Birthday (= The Harvard Theological Review 79, USA 1986), 206-216.

Henning Lehmann: Armenierne, kultur og historie. Tønder: Centrum 1984, 160 s.

Geo Widengren: The Nestorian Church in Sasanian and Early Post-Sasanian Iran. i: Incontro di religioni in Asia tra il III e il X secolo d. C. (= Atti del Convegno Internazionale di Storico-Religiosi, Venezia 1981), Firenze 1984, 1-30.

Henning Lehmann: Den armeniske kirkes overtagelse af græske og syriske traditioner. i: Nordisk kollokvium for latinsk liturgiforskning V, [udg. af] Institut for Kirkehistorie, Aarhus Universitet 1982, 4-18.

Knud Tage Andersen: Ethiopiens ortodokse kirke.  Udg. af Dansk Ethioper Mission: Savanne 1971, 71 s.

Torgny Säve-Söderbergh: Det kristna Nubien. i: ROB (= Religion och Bibel) 27 (1968), 3-xx.

Jes P. Asmussen: Das Christentum in Iran und sein Verhältnis zum Zoroastrismus. i: StudiaTheologica 16 (1962), 1-xx. [Dansk original 1959].

Søren Giversen: Munke og mystikere. Oldtidens kristne Ægypten. (=Folkeuniversitetets Bibliotek, Kulturhistorie 3), Skjern: Rhodos 1962, 95 s.

Søren Giversen: Kirken mellem pyramiderne. i: Kirkens Verden 2 (København 1960), 161-166.

Jes P. Asmussen: Kristendommen i Iran og dens forhold til Zoroastrismen. i: DTT 22 (1959), 209-xx. [Tysk version i 1962].

L.P. Larsen: Den ældste Kirke i Indien. i: Nordisk Missions-Tidsskrift 47 (1936), 23-33 og 66-87

Jens Nørregaard: Menigheden i Hippo. i: Kirken 2 (Kbh. 1930), 193-216.

N. Rodén: Abessiniens historie. Stockholm 1930, xx s.

Kristian Nygaard: Kejsermagt og Bibelskrivning [De kristne i Rom]. i: Bavnen 1929, 185-190.

Peter Schindler: Østerlands Kirker. (= Kirkelige Smaaskriftter, Nr. 6), Kbh. 1928, 46 s.

Jarl Charpentier: St. Thomas the Apostle and India. i: KÅ 27 (1927), 21-47. [Også som særtryk Uppsala 1928].

Åge Meyer Benedictsen: Armenien. Et Folks Liv og Kamp gennem to Aartusinder. København: Gad 1925, xx s.

P. de Hemmer Gudme: Kristendommen i det før-islamiske Arabien.  i: Teologisk Tidsskrift, 4. Række, 5 (Kbh. 1924), 177-194.

J. Aarsbo: Asiens ælste Kristenfolk [nestorianerne]. i: Højskolebladet 1922 (Danmark), 499-502 og 521-524.

F. Friis Berg: Kristendommens Skæbne i Nordafrika. i: Nordisk Missions Tidsskrift 31 (Række 3, Aarg. 9, Kbh. 1920), 49-67 og 110-123.

Georg Waenerberg: Efesus. En biblisk-kyrkohistorisk studie.  (Övertryck ur Människvännen), Jakobstad 1915, xx s.

Anders Chr. C. Overgaard: Kortfattet Skildring af den gamle apostoliske, evangeliske, syro-kaldæiske Kirke i Østen og dens Tilstand i Nutiden. Struer 1912, 32 s.

A.E. Meinert: Rom og Kartago i det 3. kristelige Aarhundrede. i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række 5 (1903-1904), 97-132.

xx Hanbaba: Kort Oversigt over de syriske Kristnes Historie. København 1885, xx s.

Valdemar Schmidt: Bidrag til Oplysning af Ægyptens aandelige Tilstand i den ældste kristne Tid, hentede fra ægyptiske Oldsagssamlinger. i: Theologisk Tidsskrift 1 (Kbh. 1884), 165-184.

C.P. Caspari: Nogle Bemærkninger angaaende den nordafrikanske Kirkes Oprindelse. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (1874), 631-636.

Frederik Helveg: Rom og Aleksandrien. i: Dansk Kirketidende 1870, sp. 259-271 og 275-279.

Jacob Berggren: Bibel und Josephus über Jerusalem und das heilige Grab wider Robinson und neuere Sionspilger als Anhang zu Reisen im Morgenlande. Lund 1862, XIV+444 s.

Jacob Berggren: Flavius Josephus, der Führer und Irreführer der Pilger im alten und neuen Jerusalem. Mit einer Beilage Jerusalems des Itenerarium Burdigalense enthaltend. Leipzig 1854, VIII+55 s.

C.E. Scharling: De nestorianske Christne i Kurdistans Bjergegne. i: Nyt Theologisk Tidskrift 5 (Kbh. 1854), 1-66.

Fr. Münter: Die altbritische Kirche. i: Theologische Studien und Kritiken 6 (hrsg. von C. Ullmann und F.W.C. Umbreit, Hamburg 1833), 54-84 og 744-766.

Frid. Münter: Primordia ecclesiæ Africanæ. Hafniæ in libr. Schubothiana 1829, VIII+272 s.

De hellige Steder i og om Jerusalem, beskrevne af J. Berggreen, forhenværende Gesandtskabspræst i Constantinopel, med enkelte oplysende Bemærkninger af Dr. A.G. Rudelbach. i: Theologisk Maanedsskrift, udg. af A.G. Rudelbach, 10 (Kbh. 1827), 97-122 og 255-272.

Retur

Patristik.dk  

Stikord