N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8g Apologetik / Apologetics 

Udskrift 23. nov. 2001. Revideret 17. febr. 2007 samt marts 2008. 

Jakob Engberg: Impulsore Chresto. Opposition to Christianity in the Roman Empire c. 50-250 AD. (= Early Christianity in the Context of Antiquity 2), Frankfurt am Main: Peter Lang 2007, 349 s. [Bearbejdelse af ph.d. afhandling fra 2004]. 

Three Greek Apologists / Drei griechische Apologeten. Origen, Eusebius & Athanasius, ed. Anders-Christian Jacobsen & Jörg Ulrich. (= Early Christianity in the Context of Antiquity 3), Frankfurt am Main: Peter Lang 2007, 214 s.

Maijastina Kahlos: Debate and Dialogue. Christian and Pagan Cultures, c. 380-430. (= Ashgate New Critical Thinking), Aldershot: Ashgate 2007, x+213 s. 

Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter, red. af Jakob Engberg, Anders-Christian Jacobsen og Jörg Ulrich. (= Antikken og kristendommen 4), Frederiksberg: Anis 2006, 379 s. 

Jakob Engberg: Fordømmelse, kritik og forundring - samtidige hedenske forfatteres bedømmelse af kristne og kristendom. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 291-328. 

Jakob Engberg: Appendix - oversættelse af samtidige hedenske forfatteres bedømmelse af kristne og kristendom. [Plinius, Trajan, Hadrian, Tacitus, Fronto, Marcus Aurelius, Lukian, Galen]. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 329-337.

Anders Klostergaard Petersen: Apologetik - et Århusprojekt. i: Præsteforeningens Blad 96 (2006), 138-145. 

Jörg Ulrich: Apologeter og apologetik i det 2. århundrede. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 17-61. 

Niels Willert: The Reception of Biblical and Graeco-Roman Ethics in the Apologetics of the Early Church. i: Beyond Reception - Mutual Influences between Religion, Judaism and Early Christianity, ed. David Brakke m.fl., Frankfurt: Peter Lang 2006, 89-116. 

Maijastina Kahlos: Pompa diaboli. The Grey Area in Urban Festivals in the Fourth and Fifth Centuries. i: Collection Latomus 287 (2005), xx. (= Studies in Latin Literature and Roman History 12, ed. by Carl Deroux). 

Jakob Engberg: Reaktioner på kristendommen i Romerriget. Omvendelse og modstand ca. år 50 - 250. Odense: Syddansk Universitet 2004, 391 s. (ph.d. afhandling, elektronisk publikation). 

Anders-Christian Jacobsen: Apologetik - et forsøg på en definition. i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red. af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), København: Anis 2004, 13-26. 

Anders-Christian Jacobsen: Apologetik - religiøs konflikt i antikken. i: Årsskrift for Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 2004, 16-23. 

Maijastina Kahlos: Incerti in Between - Moments of Transition and Dialogue in Christian Apologetics. i: Parola del Passato 59 (2004), xx.

Anders Klostergaard Petersen: Origenes' Contra Celsum som apologi.  i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red. af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), København: Anis 2004, 49-68. 

Maijastina Kahlos: Pompa diaboli - Debatten över hedniska stadsfester i den kristna apologetiken på 300- och 400-talet. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 17 (Lund 2002), 27-34. 

Oskar Skarsaune: s.v. Apologetik, IV. Kirchengeschichtlich: 1. Alte Kirche. i: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. Aufl., Band 1. Tübingen: Mohr Siebeck 1999, 616-620.

Oskar Skarsaune: s.v. Apologie, literarisch. i: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. Aufl., Band 1. Tübingen: Mohr Siebeck 1999, 630-632.

Jakob Engberg: Omvendelse og modvilje. Holdninger til kristendommen i Romerriget indtil ca. 250. i: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 31 (1997), 59-79. 

Daniel Ridings: The Attic Moses. The Dependency Theme in Some Early Christian Writers. (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 59), Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 1994, 270 s.

J.L. Heiberg:  Antik polemik mod Christendommen. Optrykt i: Fra Hellas og Italien II (1929), 47-50 [eller: s. 41-70. Oprindelig fra 1902-1903].

Vilhelm Schepelern. Der Montanismus und die Phrygischeb Kulte. Eine Religionsgeschichtliche Untersuchung.  Tübingen: Mohr 1229, 225 s. [Dansk original 1920].

Oscar Bensow: Huru böra vi bedöma de första kristna apologeternas försvar för kristendomen? Profföreläsning. Uppsala: Schultz 1900, 28 s.

Claës Elis Johansson: Det förkonstantinska kristendomsförsvaret. Upsala: Akad. bog. 1889, III+187 s.

Henr. Nic. Clausen: Apologetæ ecclesiæ christianæ ante-Theodosiani Platonis ejusque philosophiæ arbitri. Hafn. 1817, viii+224 s. [Disp.]

Nicolai Faber: De ældste Christnes Apologetik eller en kort Fremstilling af de Grunde, ved hvilken de ældste Christne have forsvaret Religionen imnod gjorte Angreb. København 1817.

Petr. Krog Meyer: De nævis, quos religioni Christianæ adspersit veterum eius doctorum philosophia. Hafn. 1802, 80 s. [Diss.].

Adolph Fr. Kniberg: Diss. praecipuas rationes, quibus Religio Christiana contra Ethnicos aut Constantinum Magnum defendebatur, sistens, I-II. Resp. I: N.G. Hesslow. Resp. II: J.E. Engström. Lund 17xx.

Jacob Serenius: Christendomen styrkes af hedningarnas och serdeles af Flavii Josephi omdömen om Christo. Stockholm 1752.

 

Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer