N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8i Gudsforståelse / Doctrine of God 

Udskrift 24. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Mogens Müller: Den sande gudsdyrkelses oprindelse - en skitse. i: DTT 70 (2007), 83-92. 

Kari Elisabeth Børresen: Female Godlanguage in Christian Spirituality. i: Spirituality and Society in the New Millenium, ed. Ursula King, Brighton 2001, 35-49.

Henny Fiskå Hägg (ed.): Language and Negativity. Apophaticism in Theology and Literature. Oslo: Novus Press 2000, 94 s.

La main de Dieu / Die Hand Gottes. Édité par René Kieffer et Jan Bergman. (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 94), Tübingen: Mohr 1997, XIV+212 s.

Oskar Skarsaune: Is Christianity monotheistic? Patristic perspectives on a Jewish-Christian debate. i: Studia Patristica 29 (Leuven 1997), 340-363.

Anders Ekenberg:  »Allsmäktig« eller »Allhärskare«. i: SEÅ 60 (1995), 165-173.

Helge Haystrup: Oldkirkens gudsbillede. København: C.A. Reitzel 1988, 236 s.

Olof Andrén: Guds avbild hos de grekiska kyrkofäderna. i: Häfte för kyrka och teologi 4 (Sverige 1985), 3-14.

Jakob Balling: Oldkirkelige gudsbilleder. i: Gudsbegrebet, red. af Sigfred Pedersen, København: Gad 1985, 115-127. [Genoptrykt i: Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 39-51]. 

Oskar Skarsaune: Gudsbildet i oldkirkens teologi. i: TTK 48 (1977), 179-192.

Gert Borgenstierna: Försynstanken i gammalgrekisk teologi. (= Uppsala Universitets Årsskrift 1948,9), Uppsala 1948, 79 s.

Gustaf Aulén: Das christliche Gottesbild in Vergangenheit und Gegenwart. Eine Umrisszeichnung. [Übers. aus dem Schwedichen von Grebel Johnsson].  Gütersloh 1930. [Svensk original 1927].

Gustaf Aulén: Het christelijk godsbeld. Beautoriseerde Vertaling uit het Zweedsch door J. Henzel. Amsterdam 1929. [Svensk original 1927].

Gustaf Aulén: Den kristna gudsbilden genom seklerna och i nutiden. En konturteckning. Stockholm 1927, 400 s. [2. udg. Sthlm. 1941. Hollandsk version 1929. Tysk version 1930].

 

Retur 

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer