N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8e Nikænum og Athanasianum / The Nicene and The Athanasian Creed 

Udskrift 23. nov. 2001. Revideret marts 2008. 

Gösta Hallonsten: Anden och traditionerna. Till frågan om strykningen av »filioque« i trosbekännelsen. i: Tro og Liv 3/97 (1999), 11-27.

Helge Haystrup: Bekendelse som lovsang. Den athanasianske trosbekendelse. i: Præsteforeningens Blad 86 (København 1996), 1045-1051.

Ebbe Arvidson: Nicenska trosbekännelsen. Bibelförklaringar.  Stockholm: Verbum 1991, 104 s.

Oskar Skarsaune: A Neclected Detail in the Creed of Nicaea (325). i: Vigiliae Christianae 41 (1987), 34-54

Egil A. Wyller: Den hellige Ånd. i: Kirke og Kultur 91 (Oslo 1986), 42-53.

Kjell Olav Sannes: Hvem er Gud? Til 1650-årsminnet om kirkemøtet i Nikea år 325. i: TTK 46 (1975), 241-260.

The Athanasian Creed. An unpublished manuscript by Emanuel Swedenborg, tranls. by Doris H. Harley. London 1954, 93 s. 

P.W. Johannesen: Den nicænske trosbekendelse. (= Under Guds Ord 82), Skive 1953, 4 s.

Einar Molland: Nicænum. i: Norsk kirkeblad 32 (1935), 223-227.

Hj. Lindroth: Triniteten och inkarnationen enligt Athanasianum. i: STK 9 (1933), 134-xx.

Christen Møller: Det athanasianske Symbol. Læren om Kristus. i: Kirke-Tidende 1 (Danmark 1916), 641-645 og 657-662.

God, providence, creation. From the Latin of Em. Swedenborg extracted from his posthumous work: Apocalypsis explicata and there entitled De fide Athanasiana, De Domino etc. [Translated by J. Tansley ...]. London 1902. 

Emanuel Swedenborg: The laws of Divine Providence from the Athanasian Creed. Philadelphia [ca. 1892], 101 s. 

Swedenborg on the Athanasian Creed and subjects connected with it. Being a translation of the »De Fide Athanasiana« etc. New York 1867, 207 s. 

C.P. Caspari: Rejsefrugter. X. XI. En Basilius den Store tilskreven Udlæggelse af Nicænum efter et venetiansk Haandskrift fra det fjortende og et Escorial-Haandskrift fra det femtende Aarhundrede samt Nicæno-Constantinopolitanum i den armeniske Liturgi. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (1866), 574-612.

C.P. Caspari: Svar paa Hr. Pastor C. Willes Spørgsmaal, III. i: Luthersk Kirketidende 4 (1865), 145-172. 

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse (Fortsættelse). (7. Det af Concilet i Constantinopel i Aaret 381 opstillede Symbol eller Constantinopolitanum, Nicæno-Constantinopolitanum, det yngre, uegentlige Nicænum. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 7 (1864), 281-320.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. IV. Nestorianernes Daabssymbol efter et Münchener Haandskrift. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 7 (1864), 442-474.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (6. Det af Conciliet i Nicæa i Aaret 325 opstillede Symbol eller det ældre, egentlige Nicænum). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 446-504.

C.P. Caspari: Aus historisch-kritischen Studien über das kirchliche Taufbekenntnis, I: Zur Geschichte des Taufbekenntnisses in der orientalischen Kirche in den beiden ersten Jahrhunderten nach der Abfassung des Nicæno-Constantinopolitanischen Symbols. i: Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche, hg. von Rudelbach und Guericke, Aarg. 1857, s. 634-674. [Revideret i NTT 3, 1860, 446-504].

Emanuel Swedenborg: On the Athanasian Creed and subjects connected with it. Being a transl. of the De Fide Athanasiana. London: Swedenborg Society 1856, 128 s. [Nyt oplag i 1875]. 

[Der er en del flere titler af Emanuel Swedenborg fra 1800-tallet, som endnu ikke er indført her]. 

Emanuel Swedenborg: A brief exposition of the doctrine of the New Church, understood in the Apocalypse, by the New Jerusalem. Wherein is also demonstrated, that throughout all the Christian World, the worshipping of the Three Gods is received from the Creed of St. Athanasius. London 1769. [2. ed. 1818]. 

Laur. Benzelstjerna: De Symbolo Nicaeno-Constantinopolitano. Diss. Resp.: Er. Rudman. Uppsala 1754.

Laur. Benzelstjerna: De Symbolo Athanasiano. Diss. Resp.: Joh. Hamberg. Uppsala 1748.

Petrus Rudbeckius: Symbolum athanasianum. Diss., resp.: Petrus Pet. Buskagrius. Uppsala 1660.

Petrus Johannes Rudbeckius: Symbolum Nicenum (Positiones breves ad intelligendum symbolum nicenum sive constantinopolitanum tamen qua historiam ejusdem quam fidei dogmata tantium exercitii gratia eventilandas ...) Diss., resp.: Johannes Israelis. Uppsala 1659.

 

 Retur

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer