N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B8h Trinitetslære / Doctrine of Trinity 

Udskrift 24. nov. 2001. Ajourført marts 2008. 

Oskar Skarsaune: Is Christianity Monotheistic? Patristic Perspectives on a Jewish/Christian Debate. i: Studia Patristica 29, ed. E.A. Livingstone, Louvain 1996, 340-363.

Lars Thunberg: Die Trinitätslehre als Herausforderung der christlichen Theologie von heute. i: Trinitätslehre heute, hrsg. von Fredrich Cleve und Esko Ryökas, Åbo 1984, 113-127.

Oskar Skarsaune: Treenighetslærens jødiske forutsetninger. i: Meldingsblad for Collegium Judaicum 1977, 3-12.

Oswald E. Helsing: Treenighedsdogmets Udvikling. i: Protestantisk Tidende 23 (DK 1927), 33-43, 45-54 og 57-63. [Også udgivet som særtryk].

Oswald E. Helsing: Treenighedsdogmets Udvikling. (Særtr. af »Protestantisk Tidende«). Kbh. 1927, 30 s.

C.P. Caspari: Der Glaube an die Trinität Gottes in der Kirche des ersten christlichen Jahrhunderts nachgewiesen. Leipzig 1894, 32 s.

Petr. Julius Appelberg: Doctrina Ante-niceorum Patrum de S. S. Trinitate. Diss., resp.: Mich. Balth. Nolleroth. Lund 1784.

 

Retur 

Andre delemner:

a. Dogmehistorie 

b. Oversættelser

c.. Afhandlinger 

d. Apostolikum

e. Nikænum  

f. Skrift  

g. Apologetik

h. Trinitetslære

i. Gudsforståelse

j. Antropologi

k. Kristologi

l. Soteriologi

m. Ekklesiologi i

n. Etik 

o. Andre emner

p. Skismaer