N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

 

B1b Tekst og oversættelser, Bibelen som helhed / Text and Translation of the Bible 

Ajourført 2017. Nyeste titler anføres først. 

Henning Lehmann: Evidence of the Syriac Bible Translation in Greek Fathers of the 4th and 5th Centuries  -  i: Studia Patristica 19, ed. E.A. Livingstone, Leuven 1989, 366-371.

Bengt Löfstedt: Lexicalisches zur Vulgata  -  i: Eranos, Suppl. II (1985), 99-107. 

Versio vulgata. Urval med språklig kommentar av Emanuel Svenberg. (Svenska klassikerförbundets skrifter 33), Malmö 1946, 32 s.

H. Vind: Æventyret om Codex Sinaiticus  -  i: Kirken og Tiden 20 (Kbh. 1944), 36-48.

W.F. Engelbreth: Champollion le Jeune. Observations sur les fragments Coptes (en dialecte Bashmourique) de l’ancien et du nouveaux Testament. Paris 1818.

Wolf Fr. Engelbreth: Fragmenta Basmurico-Coptica Veteris et Novi Testamenti, quæ in Museo Borgiano Velitris asservantur, cum reliquis versionibus Ægyptiis contulit, latine vertit, nec non criticis et philologicis annotationibus illustravit. Havniæ: Sebastianus Popp 1811, xxvi+202 s.

Jac. Rosted: Beskrivelse over den paa Pergament skrevne Bibel, som forvares i det offentlige Deichmanske Biblioteket i Christiania. Christiania 1786.

Josias Lork: Variæ Sacrorum Bibliorum editiones. Hafniæ 1773.

Jo. Wowerius: Syntagma de Græca et Latina Bibliorum interpretatione; nunc primum in lucem emissum ex biblioth. Geverh. Elmenhorstii. Hamburg: Heringius 1617, 16+109 s. [Samme bog med omtrykt titelblad Hamburg 1618].

 

Retur

Andre delemner i samme  gruppe:

Generelt

Tekst

Kanon

Fortolkningshist.