N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5j Andre liturgiske emner / Other Liturgical Topics 

Udskrift 3. nov. 2001. Flere af titlerne burde have været anført andre steder, f.eks. under »B5h Hymner og musik«, men de får i første omgang lov til at blive stående her. Ajourført febr. 2008: Der er tilføjet en enkelt titel, men ikke slettet nogen. 

Reidar Aasgaard: Å sie verden rett farvel - Gravferdsskikker i antikken og den tidige kirke. i: Klassisk Forum 2003/1, 59-75. 

Nils Holger Petersen: Liturgy and Musical Composition. i: Studia Theologica 50 (1996), 125-143.

Per Beskow: En tidigkristen liturgisk formel.  i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 9 (Lund 1994), 14-20.

Jørgen Raasted: Intonation Formulas and Modal Signatures in Byzantine Musical Manuscripts. (= Monumenta Musicae Byzantinae, Series Subsidia 7), Copenhagen 1966.

Jørgen Raasted: A Primitive Palaeobyzantine Musical Notation. i: Classica et Mediaevalia 23 (Copenhague 1962), 302-310.

Carsten Høeg: Contacarium Ashburnhamense (reproduction intégrale du Cod. Laur. Ashb. 64). (= Monumenta Musicae Byzantinae, vol. 4), Copenhague 1956.

Carsten Høeg: Hirmologium Athoum (reproduction intégrale du Codex Monasterii Hiberorum 470) (=Monumenta Musicae Byzantinae, vol. 2), Copenhague 1938.

Carsten Høeg: La Notation Ekphonétique. (=Monumenta Musicae Byzantinae, Série Subsidia, vol 1, Fasc. 2) Copenhague 1935.

Jens Peter Larsen: Den gregorianske Sang. i: Kirken 1 (Kbh. 1929), 324-338.

Peder Severinsen: De rette Messeklæder. Bidrag til Kirkeklædernes Historie. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Kbh. 1924, 112 s.

Sven Lagerbring: De Religione veterum Christianorum circa funera. Diss., resp: Peter Roos. Lund 1766. [Diss. Lund 180].

 

Retur til oversigt
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner