N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5e Sakramenter i øvrigt: herunder skriftemål, bod, begravelse / Other Sacraments 

Udskrift 2. nov. 2001. Ajourført febr. 2008. 

Eric Segelberg: The Ordination Prayers in Hippolyt. i: Studia Patristica 13 (1975), 397-408. 

Hubert Messerschmidt: Bodens sakramente og den kirkelige bodspraksis ned gennem tiderne. i: Lumen 8 (Kbh. 1965), 129-156.

Peder Severinsen: Bidrag til kristelig Jordefærds Historie. i: Teologisk Tidsskrift, 4. Række, 9 (Kbh. 1928), 1-53.

Ritualer for den orthodox-katholske (orientalske) Kirkes Sacramenter samt de forudgaaende og efterfølgende hellige Handlinger. Oversatte fra Russisk af C. Siletzky. Kbh. 1910, 175 s.

C.T. Engelstoft: Om Skriftemålet i dets Forbindelse med den hellige Nadver og dets Form i den gamle og nyere Tid. i: Theologisk Tidsskrift 4 (Kbh. 1840), 159-182.

 

Retur til B5 Liturgi

Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner