N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B10e Kristenforfølgelserne / Persecutions of Christians 

Udskrift 13. dec. 2001. Nyeste titler først. Ajourført april 2008. 

Jakob Engberg: Impulsore Chresto. Opposition to Christianity in the Roman Empire c. 50-250 AD. (= Early Christianity in the Context of Antiquity 2), Frankfurt am Main: Peter Lang 2007, 349 s. [Bearbejdelse af ph.d.-afhandling fra 2004]. 

Jakob Engberg: Reaktioner på kristendommen i Romerriget. Omvendelse og modstand ca. år 50 - 250. Odense: Syddansk Universitet 2004, 391 s. (Ph.d.-afhandling). 

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom. Fra sekt til statskirke. Kbh.: Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet 1997, 167 s. [Tidligere udgaver med lidt andre titler i 1990 og 1992]. 

Ittai Gradel: De moribus persecutorum. Om baggrunden for de romerske kristenforfølgelser. i: RT 22 (1993), 21-40.

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og Kristendom. Fra sekt til statskirke. Frederiksberg: Anis 1992, 168 s.

Carsten Breengaard: Er du kristen? De romerske kristenforfølgelser og deres betydning. i: Piranesi. Italienske Studier nr. 5 (København: Museum Tusculanums Forlag 1990), 27-48.

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom – fra Nero til Ignatios af Antiokia. København: Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet 1990, 142 s.

Carsten Breengaard: De romerske kristenforfølgelser og deres betydning.  i: Præsteforeningens Blad 77 (Danmark 1987), 221-233.

Carsten Breengaard: De tidligste kristenforfølgelser og de forfulgtes religion. i: Fønix 11 (Danmark 1987), 104-120.

Torben Damsholt: Forfulgt – [Anmeldelse af] Carsten Breengaard, Er du kristen? Romermagt og kristne fra Paulus til Ignatios af Antiokia, København 1986. Fønix 11 (København 1987), 121-125.

Per Bilde: [Rec. af:]  C. Breengaard, Er du kristen? 1986. i: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 9 (Danmark 1986), 93-104.

Carsten Breengaard: Er du kristen? Romermagt og kristne fra Paulus til Ignatios af Antiokia. Et kristendomshistorisk essay. København: Gad 1986, 150 s.

Gunnar af Hällström: Waltari ja vainot eli Mikan kanssa lähteitä tutkimassa [= en studie angående orsakerna till kristendomsförföljelserna]. i: Teologisk Tidskrift (Finland 5/1986), 463-467.

Arne Søby Christensen: Kristenforfølgelserne i Rom indtil år 250. En forskningsdiskussion. (= Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 292), København 1977, 86 s.

Kirsten Helle Pedersen og Finn Erik Steffensen: De romerske kristenforfølgelser. En udvalgt og kommenteret bibliografi. (= Skrifter fra Institut for Historie og Samfundsvidenskab, Odense Universitet, Historie 16), Odense 1976, 66 s.

Børge Diderichsen: ALLOTRIEPISKOPOS (1.Pet. 4,15) EPERWTHMA  (1.Pet. 3,21) belyst ved Plinius d.y.s brev til Trajan (ep. X,96). i: Hilsen til Noack. Fra kolleger ... red. Niels Hyldahl og Eduard Nielsen, København 1975, 35-41. 

Finn Erik Steffensen: De romerske kristenforfølgelser. (= Historiske Kilder), København 1975, 105 s.

Arne Søby Christensen: En kritisk redegørelse for den nyere forskning om det juridiske grundlag for de romerske kristendomsforfølgelser indtil ca. år. 250. Utrykt prisopgave, Københavns Universitet 1974. 

Leif Sandsdalen: Kristne i Trængselstider. (Oversat fra Norsk og bearbejdet af G. Tolderlund Hansen). Kbh. 1942, 160 s. [Norsk original 1941].

Leif Sandsdalen: Kristne i trengselstider. Oslo 1941, 156 s. [Dansk oversættelse 1942].

N. Clausen-Bagge: Plinius’ Indberetning. i: Menighedsbladet 17 (Danmark 1935), 595-598.

Hal Koch: Det juridiske  Grundlag for Kristenforfølgelserne i de første Aarhundreder.  i: Teologisk Tidsskrift, 4. Række, 8 (1927), 257-294.

Nathan Söderblom: Om kristendomen och Rom. Bidrag till förföljelsernas historia och uppenbarelsesbokens tolkning. Stockh. 1895, 108 s.

H.V. Rasmussen: Blodvidnerne i den christelige Kirkes tre første Aarhundreder. Haderslev 1862. [2. udgave Kbh. 1872 med ændret titel: Blodvidnerne i den christelige Kirkes 3 første Hundredaar].

Fr. Münter: Den ældste Kirkes Forfølgelses-Historie, 1.-3. Stykke. i: Videnskabelige Forhandlinger ved Siællands Stifts Landemode, Bd. I (Kbh. 1812), 490-537; Bd. II (Kbh. 1816), 35-67 og 181-207; Bd. III (Kbh. 1818), 82-106.

Thorbern Morén: Diss. de causis Odii in primos Christianos. Resp. I: Joh. Fr. Ekelund; resp. II: Ernst v. Mellen. Sverige xx. [Ukendt udgivelsesår, formentlig 1700-t.]

Barth. Holm: De præcipuis causis persecutionum in Christianos motarum. Part. IV. Hafn. 1766. [Disp. ved Ehler’s Kollegium].

Sven Lagerbring: De persecutionibus et cruciatibus martyrum. Diss.  Lund 1766, 22 s.

Andreas Rydelius: Odium Gentilium in Christianos. Diss., resp.: And. J. Palmerot. ( Diss. 33), Lund 1728.

Chr. Kortholt: Paganus obtrector, sive de calumniis gentilium in veteres Christianos libri tres. Kilon 1698. [Ny udgave Lubecæ 1703].

C. Kortholt: De persequutionibus Eccl. primævæ. Kilon. 1689. [tidl. Jenæ 1660]

Chr. Kortholt: De calumniis paganorum in veteres Christianos sparsis. Kilon. 1668.

 

Retur
Andre delemner:

a. Kultur generelt

b. Filosofi

c. Sociale forhold

d. Kirke og stat

e. Forfølgelserne